chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Machtigingen en adviezen Vlaamse Toezichtcommissie

  Advies wetgeving VTC nr. 2019/07

  Datum: 
  29 april 2019

  Advies wetgeving VTC nr. 2019/07 van 29 april 2019 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen op het vlak van wonen

  Advies wetgeving VTC nr. 2019/06

  Datum: 
  29 april 2019

  Advies wetgeving VTC nr. 2019/06 van 29 april 2019 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers

  Advies protocol nr. 2019/01

  Datum: 
  29 april 2019

  Advies protocol VTC nr. 2019/01 betreffende de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens van leerlingen in het leerjaar 1A van het secundair onderwijs van Agodi naar de KULeuven voor het uitvoeren van een wetenschappelijk onderzoek door de KUL Research & Development met als doel het stimuleren van talentontwikkeling en voorzien in aangepast onderwijs en begeleiding voor kinderen en jongeren met sterke cognitieve vaardigheden (Talent-project)

  Advies wetgeving VTC nr. 2019/05

  Datum: 
  9 april 2019

  Advies wetgeving VTC nr. 2019/05 van 9 april 2019 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juni 2008 betreffende de verzekering gewaarborgd wonen

   

  Advies wetgeving VTC nr. 2019/04

  Datum: 
  9 april 2019

  Advies wetgeving VTC nr. 2019/04 van 9 april 2019 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de nadere regels voor de verwerking, de bewaring en de bewijskracht van de elektronische gegevens betreffende de toelagen in het kader van het gezinsbeleid

  Advies wetgeving VTC nr. 2019/03

  Datum: 
  9 april 2019

  Advies wetgeving VTC nr. 2019/03 van 9 april 2019 over het voorstel van decreet houdende de organisatie van buitenschoolse opvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten

   

  Advies wetgeving VTC nr. 2019/02

  Datum: 
  9 april 2019

  Advies wetgeving VTC nr. 2019/02 van 9 april 2019 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de opleidingscheques voor werknemers tot bepaling van de aanvraagprocedure, vermeld in artikel 5, §2, van het decreet van xxx betreffende het kwaliteitstoezicht voor beroepskwalificerende trajecten op basis van een gemeenschappelijk kwaliteitskader

  Advies wetgeving VTC nr. 2019/01

  Datum: 
  9 april 2019

  Advies wetgeving VTC nr. 2019/01 van 9 april 2019 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het decreet betreffende een geïntegreerd beleid voor de erkenning van verworven competenties

  Advies protocol VTC nr. 03/2018

  Datum: 
  19 december 2018

  Advies Protocol VTC nr. 03/2018 betreffende de mededeling van persoonsgegevens van leerlingen en personeelsleden verbonden aan de instellingen van het lokale- en mesoniveau van het GO! door het agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODi) en het agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) aan het GO!, onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap voor het uitoefenen van de decretaal toegewezen diensten van het GO! op het vlak van algemeen beleid, pedagogisch beleid, personeelsbeleid en financieel en materieel beleid.

  Advies protocol VTC nr. 02/2018

  Datum: 
  19 december 2018

  Advies Protocol VTC nr. 02/2018 betreffende de mededeling van niet-gepseudonimiseerde persoonsgegevens van jongvolwassenen met een handicap door het agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODi) en het Agentschap JongerenWelzijn (JWZ) aan het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
  voor beleidsvoorbereidend onderzoek naar de uitbreiding van reeds bestaande maatregelen van zorgcontinuïteit.

  Startpagina's