chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Advies wetgeving VTC nr. 2020/54

  Datum: 
  15 december 2020

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/54 van 15 december 2020 over het voorontwerp van decreet van het Vlaams Parlement tot regeling van de erkenning van en het toezicht op lokale geloofsgemeenschappen en tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten.

  Advies wetgeving VTC nr. 2020/53

  Datum: 
  15 december 2020

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/53 van 15 december 2020 over het voorontwerp van decreet van het Vlaams Parlement tot wijziging van regelgeving in het kader van de Vlaamse sociale bescherming.

  Advies wetgeving VTC nr. 2020/52

  Datum: 
  17 november 2020

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/52 van 17 november 2020 over het voorontwerp van decreet van het Vlaams Parlement tot wijziging van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018.

  Advies wetgeving VTC nr. 2020/51

  Datum: 
  17 november 2020

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/51 van 17 november 2020 over een voorontwerp van decreet van het Vlaams Parlement tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009 tot gedeeltelijke omzetting van richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en tot omzetting van richtlijn (EU) 2019/944 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot wijziging van Richtlijn 2012/27/EU.

  Advies wetgeving VTC nr. 2020/50

  Datum: 
  17 november 2020

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/50 van 17 november 2020 over het voorontwerp van decreet van het Vlaams Parlement over de ondersteuning van de professionele kunsten.

  Advies wetgeving VTC nr. 2020/49

  Datum: 
  17 november 2020

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/49 van 17 november 2020 over het voorstel van decreet van het Vlaams Parlement tot wijziging van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en van het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van de meldingsplicht en het contactonderzoek in het kader van COVID-19.

  Advies wetgeving VTC nr. 2020/48

  Datum: 
  17 november 2020

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/48 van 17 november 2020 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering over de handhaving bij de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van bijzonder wegtransport.

  Advies wetgeving VTC nr. 2020/47

  Datum: 
  17 november 2020

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/47 van 17 november 2020 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse minister bevoegd voor Wonen tot vaststelling van de modellen van conformiteitsattesten voor zelfstandige woningen, kamerwoningen en kamerwoningen bestemd voor de huisvesting van seizoenarbeiders en tot het bepalen van de wijze waarop het agentschap Wonen-Vlaanderen kennis krijgt van de afgifte van een conformiteitsattest of het nemen van een besluit ongeschiktheid, onbewoonbaarheid of overbewoning.

  Advies wetgeving VTC nr. 2020/45

  Datum: 
  17 november 2020

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/45 van 17 november 2020 over het voorontwerp van decreet van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

  Advies protocol VTC nr. 2020/12

  Datum: 
  17 november 2020

  Advies protocol Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/12 van 17 november 2020 over de mededeling van persoonsgegevens over inschrijvingen van leerlingen en studenten en cursisten die deelnemers zijn in een ESF-project of AMIF- project door het agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODi) en het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) aan het Departement Werk en Sociale Economie (DWSE) voor de controle op de toelatingsvoorwaarden van deelnemers aan projecten gesubsidieerd door het Europees Sociaal Fonds (ESF) of het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF) en om te rapporteren over de effectiviteit van acties binnen het ESF- en het AMIF-programma.

  Startpagina's