chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/106

  Datum: 
  8 november 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/106 van 8 november 2022 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, het VLAREBO-besluit van 14 december 2007, het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, het VLAREL van 19 november 2010 en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/105

  Datum: 
  8 november 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/105 van 8 november 2022 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/104

  Datum: 
  8 november 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/104 van 8 november 2022 over het ontwerp van decreet van de Vlaamse Regering houdende algemene landschapszorg en Vlaamse Parken.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/103

  Datum: 
  8 november 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/103 van 8 november 2022 over het ontwerp van decreet van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse decreten door de fusie van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en het intern verzelfstandigd agentschap Zorg en Gezondheid tot het Departement Welzijn en Gezondheid.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/102

  Datum: 
  8 november 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/102 van 8 november 2022 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 juni 1997 betreffende de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs en het besluit van de Vlaamse regering van 16 juli 2021 over het geïntegreerde ondersteuningsaanbod gelijke onderwijskansen in het secundair onderwijs en tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse regering, wat betreft studieaanbod, studietoelagen en projectsubsidiëring contractuelen.

  Advies protocol VTC nr. 2021/05

  Datum: 
  8 november 2022

  Advies Protocol VTC nr. 05/2021 van 8 november 2022 over de mededeling van persoonsgegevens van onroerenderfgoedactoren door het Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE) aan het Departement Omgeving – afdeling Handhaving (Handhaving) en door het Departement Omgeving – afdeling Handhaving (Handhaving) aan het Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE) voor het handhavingsbeleid zoals uiteengezet in Hoofdstuk 11. Handhaving van het Onroerenderfgoeddecreet van 12.07.2013 en het samenwerkingsprotocol tussen AOE en Handhaving van 26/03/2019.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/101

  Datum: 
  11 oktober 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/101 van 11 oktober 2022 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van regelgeving over de erkenning van gezondheidsberoepen.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/100

  Datum: 
  11 oktober 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/100 van 11 oktober 2022 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, wat betreft de tegemoetkoming voor te renoveren of te verbeteren bestaande woning of voor te realiseren nieuwe woning, de financiële aspecten van kamerwoningen, hernieuwbare energie, onderbezetting, huurprijsberekening en groepsgebouw.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/099

  Datum: 
  11 oktober 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/099 van 11 oktober 2022 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering over de erkenning van beoefenaars van de klinische psychologie en de klinische orthopedagogiek.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/098

  Datum: 
  11 oktober 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/098 van 11 oktober 2022 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering over de vaststelling van retributies voor de taken die toevertrouwd zijn aan het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen door het Vlaamse Gewest voor de toepassing van beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten.

  Startpagina's