chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Advies wetgeving VTC nr. 2020/18

  Datum: 
  30 juni 2020

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/18 van 30 juni 2020 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2019 betreffende de exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd personenvervoer.

  Advies wetgeving VTC nr. 2020/16

  Datum: 
  30 juni 2020

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/16 van 30 juni 2020 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van diverse bepalingen uit de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, wat betreft het toezicht op de naleving van de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen.

  Advies wetgeving VTC nr. 2020/15

  Datum: 
  30 juni 2020

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/15 van 30 juni 2020 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, betreffende de omzetting van Richtlijn 2018/844/EU en betreffende diverse bepalingen inzake de energie-efficiëntie.

  Advies protocol VTC nr. 2020/09

  Datum: 
  30 juni 2020

  Advies protocol Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/09 van 30 juni 2020 betreffende de mededeling van persoonsgegevens van ouders en kinderen die ingeschreven zijn in het stedelijk onderwijs van wie er een achterstallige betaling van de schoolfactuur is vastgesteld door de stad Gent, Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd, diensten Dienst Kinderopvang en het Stedelijk Onderwijs Gent aan het OCMW Gent in het kader van de samenwerking rond onbetaalde schoolfacturen.

  Advies wetgeving VTC nr. 2020/14

  Datum: 
  28 mei 2020

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/14 van 28 mei 2020 over het voorontwerp van decreet van het Vlaams Parlement betreffende het onderwijs XXX (artikel 117).

  Advies wetgeving VTC nr. 2020/12

  Datum: 
  28 mei 2020

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/12 van 28 mei 2020 over het voorontwerp van decreet van de Vlaamse Regering tot wijziging van het decreet van 8 maart 2013 betreffende de organisatie van hulp- en dienstverlening aan gedetineerden, wat betreft de bepalingen over gegevensverwerking en informatie-uitwisseling.

  Advies protocol VTC nr. 2020/08

  Datum: 
  28 mei 2020

  Advies protocol Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/08 van 28 mei 2020 betreffende de mededeling van persoonsgegevens van personen die hun premie aan de Vlaamse Zorgkas niet hebben betaald door de Vlaamse Zorgkas aan Welzijnsband Meetjesland vzw voor het project ‘Personen met achterstallige zorgpremies in het meetjesland’.

  Advies protocol VTC nr. 2020/07

  Datum: 
  28 mei 2020

  Advies protocol Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/07 van 28 mei 2020 betreffende de mededeling van persoonsgegevens van leerlingen van het buitengewoon onderwijs door het agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODi) en schoolbesturen van het buitengewoon onderwijs in verschillende Vlaamse regio’s aan het departement Onderwijs en Vorming (DOV) voor het organiseren van het pilootproject “Leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs”.

  Advies wetgeving VTC nr. 2020/13

  Datum: 
  18 mei 2020

  Advies wetgeving van de Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/13 van 18 mei 2020 over het voorstel van decreet tot organisatie van contactonderzoek in het kader van COVID-19.

  Advies wetgeving VTC nr. 2020/11

  Datum: 
  28 april 2020

  Advies wetgeving van de Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/11 van 28 april 2020 over het voorontwerp van decreet tot wijziging van het energiedecreet van 8 mei 2009.

  Startpagina's