chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Advies wetgeving VTC nr. 2023/086

  Datum: 
  18 juli 2023

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2023/086 van 18 juli 2023 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering titel betreffende de samenstelling van en de procedure voor de geschillenkamer van het Vlaams Mensenrechteninstituut

  Advies wetgeving VTC nr. 2023/085

  Datum: 
  18 juli 2023

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2023/085 van 18 juli 2023 over het ontwerp van Ministerieel Besluit van de Vlaamse Regering titel tot goedkeuring van het compendium voor de monsterneming, meting en analyse van lucht (LUC)

  Advies wetgeving VTC nr. 2023/084

  Datum: 
  18 juli 2023

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2023/084 van 18 juli 2023 over het ontwerp van Ministerieel Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van het compendium voor de monsterneming, meting en analyse van water (WAC) en tot wijziging van bijlage 4.2.5.2 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne

  Advies wetgeving VTC nr. 2023/083

  Datum: 
  18 juli 2023

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2023/083 van 18 juli 2023 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011, wat betreft de indiening van de voordrachtsakten van kandidaten voor de lokale en provinciale verkiezingen

  Advies wetgeving VTC nr. 2023/082

  Datum: 
  18 juli 2023

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2023/082 van 18 juli 2023 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011, wat betreft de indiening van de aangiften van de verkiezingsuitgaven voor de lokale en provinciale verkiezingen

  Advies wetgeving VTC nr. 2023/081

  Datum: 
  18 juli 2023

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2023/081 van 18 juli 2023 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering over het verenigingsregister en het verenigingsloket

  Advies wetgeving VTC nr. 2023/080

  Datum: 
  18 juli 2023

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2023/080 van 18 juli 2023 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van maatregelen over het lerarenambt

  Advies wetgeving VTC nr. 2023/079

  Datum: 
  18 juli 2023

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2023/079 van 18 juli 2023 over het ontwerp van decreet van de Vlaamse Regering tot wijziging van het decreet van 8 mei 2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt en het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid

  Advies wetgeving VTC nr. 2023/078

  Datum: 
  18 juli 2023

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2023/078 van 18 juli 2023 over het voorontwerp van decreet van de Vlaamse Regering tot oprichting en regeling van de centra intrafamiliaal geweld (IFG-centra)

  Advies wetgeving VTC nr. 2023/077

  Datum: 
  18 juli 2023

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2023/077 van 18 juli 2023 over het ontwerp van decreet van de Vlaamse Regering tot wijziging van het decreet van 24 januari 2003 houdende bescherming van het roerend cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang, wat betreft een recht van voorkoop voor roerend cultureel erfgoed, en het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, wat betreft de bescherming van topstukken die beschermd zijn door de monumentenwetgeving

  Startpagina's