chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/111

  Datum: 
  13 december 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/111 van 13 december 2022 over het voorontwerp van decreet van de Vlaamse Regering houdende diverse bepalingen inzake omgeving, leefmilieu en natuur en ruimtelijke ordering.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/110

  Datum: 
  13 december 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/110 van 13 december 2022 over het ontwerp van decreet van de Vlaamse Regering houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van … tussen de Federale staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, betreffende de wijziging van het samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020 tussen de Federale staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en de door de bevoegde regionale overheden of door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra, gezondheidsinspecties en mobiele teams in het kader van een contactonderzoek bij personen die (vermoedelijk) met het coronavirus COVID-19 besmet zijn op basis van een gegevensbank bij Sciensano.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/109

  Datum: 
  30 november 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/109 van 30 november 2022 over het voorontwerp van decreet van de Vlaamse Regering tot bescherming van klokkenluiders in het onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/108

  Datum: 
  8 november 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/108 van 8 november 2022 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van regelgeving met betrekking tot de Vlaamse sociale bescherming.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/107

  Datum: 
  8 november 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/107 van 8 november 2022 over het ontwerp van decreet van de Vlaamse Regering tot wijziging van de toezichts- en handhavingsbepalingen in het beleidsdomein Werk en Sociale Economie.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/106

  Datum: 
  8 november 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/106 van 8 november 2022 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, het VLAREBO-besluit van 14 december 2007, het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, het VLAREL van 19 november 2010 en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/105

  Datum: 
  8 november 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/105 van 8 november 2022 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/104

  Datum: 
  8 november 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/104 van 8 november 2022 over het ontwerp van decreet van de Vlaamse Regering houdende algemene landschapszorg en Vlaamse Parken.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/103

  Datum: 
  8 november 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/103 van 8 november 2022 over het ontwerp van decreet van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse decreten door de fusie van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en het intern verzelfstandigd agentschap Zorg en Gezondheid tot het Departement Welzijn en Gezondheid.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/102

  Datum: 
  8 november 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/102 van 8 november 2022 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 juni 1997 betreffende de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs en het besluit van de Vlaamse regering van 16 juli 2021 over het geïntegreerde ondersteuningsaanbod gelijke onderwijskansen in het secundair onderwijs en tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse regering, wat betreft studieaanbod, studietoelagen en projectsubsidiëring contractuelen.

  Startpagina's