chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Advies wetgeving VTC nr. 2019/04

  Datum: 
  9 april 2019

  Advies wetgeving VTC nr. 2019/04 van 9 april 2019 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de nadere regels voor de verwerking, de bewaring en de bewijskracht van de elektronische gegevens betreffende de toelagen in het kader van het gezinsbeleid

  Advies wetgeving VTC nr. 2019/03

  Datum: 
  9 april 2019

  Advies wetgeving VTC nr. 2019/03 van 9 april 2019 over het voorstel van decreet houdende de organisatie van buitenschoolse opvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten

   

  Advies wetgeving VTC nr. 2019/02

  Datum: 
  9 april 2019

  Advies wetgeving VTC nr. 2019/02 van 9 april 2019 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de opleidingscheques voor werknemers tot bepaling van de aanvraagprocedure, vermeld in artikel 5, §2, van het decreet van xxx betreffende het kwaliteitstoezicht voor beroepskwalificerende trajecten op basis van een gemeenschappelijk kwaliteitskader

  Advies wetgeving VTC nr. 2019/01

  Datum: 
  9 april 2019

  Advies wetgeving VTC nr. 2019/01 van 9 april 2019 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het decreet betreffende een geïntegreerd beleid voor de erkenning van verworven competenties

  Advies protocol VTC nr. 03/2018

  Datum: 
  19 december 2018

  Advies Protocol VTC nr. 03/2018 betreffende de mededeling van persoonsgegevens van leerlingen en personeelsleden verbonden aan de instellingen van het lokale- en mesoniveau van het GO! door het agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODi) en het agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) aan het GO!, onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap voor het uitoefenen van de decretaal toegewezen diensten van het GO! op het vlak van algemeen beleid, pedagogisch beleid, personeelsbeleid en financieel en materieel beleid.

  Advies protocol VTC nr. 02/2018

  Datum: 
  19 december 2018

  Advies Protocol VTC nr. 02/2018 betreffende de mededeling van niet-gepseudonimiseerde persoonsgegevens van jongvolwassenen met een handicap door het agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODi) en het Agentschap JongerenWelzijn (JWZ) aan het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
  voor beleidsvoorbereidend onderzoek naar de uitbreiding van reeds bestaande maatregelen van zorgcontinuïteit.

  Advies Protocol VTC nr. 01/2018

  Datum: 
  10 oktober 2018

  Advies Protocol VTC nr. 01/2018 van 10 oktober 2018 betreffende de mededeling van gepseudonimiseerde leerlingen in het deeltijdsberoepssecundair onderwijs door het departement Onderwijs & Vorming, het agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODi), de Vlaamse Dienst oor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) en het departement Werk en Sociale Economie (WSE) aan het departement Onderwijs en Vorming in het kader van het uitvoeren van een wetenschappelijk onderzoek door de KULeuven HIVA naar een impactevaluatie Europees Sociaal Fonds interventie "Onderwijs-arbeidsmarkt".

  Beraadslaging VTC nr. 40/2018

  Datum: 
  20 juni 2018

  Beraadslaging VTC nr. 40/2018 van 20 juni 2018 betreffende de medeling van persoonsgegevens van buitenlandse studenten door de Universiteit Gent aan de stad Gent in het kader van de wettelijke inschrijving van buitenlandse studenten.

  Beraadslaging VTC nr. 39/2018

  Datum: 
  20 juni 2018

  Beraadslaging VTC nr. 39/2018 van 20 juni 2018 betreffende de verlenging van  beraadslaging VTC nr. 30/2016 van de meedeling van persoonsgegevens door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) en Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) aan de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (VLUHR) in het kader van het exploitatieinstrument Columbus ter versterking van het studiekeuzeproces naar het hoger onderwijs.

  Beraadslaging VTC nr. 38/2018

  Datum: 
  20 juni 2018

  Beraadslaging VTC nr. 38/2018 van 20 juni 2018 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van leerlingen door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) aan de onderwijsinstellingen van het basis- en secundair onderwijs in het kader van schoolveranderingen.

  Startpagina's