chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Advies protocol nr. 2020/06

  Datum: 
  28 april 2020

  Advies Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/06 van 28 april 2020 over het protocol

  betreffende de mededeling van persoonsgegevens van leerlingen van door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierde of gesubsidieerde internaten door het agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODi) aan het Agentschap Opgroeien Regie, het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het gezinsbeleid (VUTG) en de private uitbetalingsactoren in het kader van de uitbreiding van de gegevensstroom 'GeefHistoriekInschrijving', voorzien in de machtiging VTC 15/2018/B van 28 maart 2018 en het maandelijks gegevensbestand, zoals voorzien in de machtiging VTC 15/2018/C van 28 maart 2018, met betrekking tot de inschrijvingsgegevens in internaten.

  Advies protocol nr. 2020/05

  Datum: 
  28 april 2020

  Advies Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/05 van 28 april 2020 over het protocol betreffende de mededeling van persoonsgegevens van studenten in academiejaren 2008-2009 t.e.m. 2018-2019 door het agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODi) en het Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) aan de Universiteit Hasselt voor een onderzoek rond studiekeuze en doorstroom in het hoger onderwijs.

  Advies wetgeving VTC nr. 2020/09

  Datum: 
  24 maart 2020

  Advies wetgeving van de Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/09 van 24 maart 2020 over het voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 21 juni 2013 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen, wat betreft de verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies

  Advies wetgeving VTC nr. 2020/08

  Datum: 
  24 maart 2020

  Advies wetgeving van de Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/08 van 24 maart 2020 over het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen over het gemeenschappelijk vervoer, het algemeen mobiliteitsbeleid, de weginfrastructuur en het wegenbeleid, en de waterinfrastructuur en het waterbeleid

  Advies wetgeving VTC nr. 2020/07

  Datum: 
  24 maart 2020

  Advies wetgeving van de Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/07 van 24 maart 2020 over het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 26 april 2019 houdende de oprichting van een afstammingscentrum en een DNA-databank

  Advies wetgeving VTC nr. 2020/06

  Datum: 
  24 maart 2020

  Advies wetgeving van de Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/06 van 24 maart 2020 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de Onderzoeksinstantie voor Scheepvaartongevallen en -incidenten op binnenwateren

  Advies protocol nr. 2020/04

  Datum: 
  24 maart 2020

  Advies protocol Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/04 van 24 maart 2020 over het protocol betreffende de mededeling van persoonsgegevens van leerlingen en personeel in het leerplichtonderwijs en deeltijds kunstonderwijs verbonden aan de scholen gelegen in de stad Gent door het departement Onderwijs en Vorming (DOV) aan de stad Gent in het kader van flankerend onderwijsbeleid en statistisch onderzoek.

  Advies wetgeving VTC nr. 2020/05

  Datum: 
  18 februari 2020

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/05 van 18 februari 2020 over het ontwerp van ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 juli 2014 betreffende het vervoer en de verwerking van meststoffen, wat betreft het AGR-GPS-systeem.

  Advies wetgeving VTC nr. 2020/04

  Datum: 
  18 februari 2020

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/04 van 18 februari 2020 over het voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap “Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding”, wat betreft de activerings-, loopbaan- en dataregie.

  Advies wetgeving VTC nr. 2020/03

  Datum: 
  18 februari 2020

  Advies wetgeving van de Vlaamse toezichtcommissie nr. 2020/03 van 18 februari 2020 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het Koninklijk Besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C1,C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E.

  Startpagina's