chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Advies wetgeving VTC nr. 2023/010

  Datum: 
  17 januari 2023

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2023/010 van 17 januari 2023 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot uitwerking van de raadplegingsprocedure, vermeld in artikel 133, § 2, eerste lid, en artikel 201, § 1, derde lid van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie.

  Advies wetgeving VTC nr. 2023/009

  Datum: 
  17 januari 2023

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2023/009 van 17 januari 2023 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot overdracht van de secretarissen van de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen en tot wijziging en opheffing van diverse besluiten wat betreft de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen en de rechtspositieregeling van de bestuursrechters van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges.

  Advies wetgeving VTC nr. 2023/008

  Datum: 
  17 januari 2023

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2023/008 van 17 januari 2023 over het ontwerp van decreet van de Vlaamse Regering over het gecoördineerd Vlaams vrijwilligersbeleid.

  Advies wetgeving VTC nr. 2023/007

  Datum: 
  17 januari 2023

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2023/007 van 17 januari 2023 over het ontwerp van decreet van de Vlaamse Regering tot structurele subsidiëring van kernorganisaties met betrekking tot het aansturen van de digitale transformatie van de cultuursector.

  Advies wetgeving VTC nr. 2023/006

  Datum: 
  17 januari 2023

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2023/006 van 17 januari 2023 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten over de rijopleiding en het rijexamen voor voertuigen van categorie B.

  Advies wetgeving VTC nr. 2023/005

  Datum: 
  17 januari 2023

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2023/005 van 17 januari 2023 over het voorontwerp van decreet van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011, het Digitaal Kiesdecreet van 25 mei 2012 en het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur van de Vlaamse Regering.

  Advies wetgeving VTC nr. 2023/004

  Datum: 
  17 januari 2023

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2023/004 van 17 januari 2023 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming wat betreft het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood in een woonzorgcentrum.

  Advies wetgeving VTC nr. 2023/003

  Datum: 
  17 januari 2023

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2023/003 van 17 januari 2023 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering door de fusie van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en het intern verzelfstandigd agentschap Zorg en Gezondheid tot het Departement Welzijn en Gezondheid.

  Advies wetgeving VTC nr. 2023/002

  Datum: 
  17 januari 2023

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2023/002 van 17 januari 2023 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de gegevensverwerking en informatie-uitwisseling, vermeld in hoofdstuk 4 van het decreet van 8 maart 2013 betreffende de organisatie van hulp- en dienstverlening aan gedetineerden en tot wijziging van artikel 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2013 tot uitvoering van hoofdstuk 3 van het decreet van 8 maart 2013 betreffende de organisatie van hulp- en dienstverlening aan gedetineerden en tot bepaling van de inwerkingtreding van het decreet van 26 februari 2021 tot wijziging van het decreet van 8 maart 2013 betreffende de organisatie van hulp- en dienstverlening aan gedetineerden, wat betreft de bepalingen over gegevensverwerking en informatie-uitwisseling.

  Advies wetgeving VTC nr. 2023/001

  Datum: 
  17 januari 2023

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2023/001 van 17 januari 2023 over het ontwerp van decreet van de Vlaamse Regering tot wijziging van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, het decreet houdende sociaalrechtelijk toezicht van 30 april 2004 en het decreet van 22 december 2017 houdende een premie om de transitie van werkzoekenden naar ondernemerschap te stimuleren.

  Startpagina's