chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/018

  Datum: 
  15 februari 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/018 van 15 februari 2022 over het voorstel van decreet van het Vlaams Parlement tot wijziging van boek 6, deel 9, titel 2, van de Vlaamse Codex Wonen van 2021, wat het gebruik van hernieuwbare energie door sociale huurders betreft, en tot wijziging van artikel 6.16, 6.17 en 6.19 van dezelfde Codex.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/017

  Datum: 
  15 februari 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/017 van 15 februari 2022 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering over mobiliteitsmonitoring en voortgangsrapportage.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/016

  Datum: 
  15 februari 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/016 van 15 februari 2022 over het voorontwerp van decreet van de Vlaamse Regering tot instemming met het samenwerkingsakkoord van XXX tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 20 december 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie met betrekking tot het verplicht inburgeringstraject voor de nieuwkomers in Brussel - Hoofdstad.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/015

  Datum: 
  15 februari 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/015 van 15 februari 2022 over het voorontwerp van decreet van de Vlaamse Regering houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van XXX tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de samenwerking tussen de deelentiteiten met betrekking tot de gezinsbijslagen.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/014

  Datum: 
  15 februari 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/014 van 15 februari 2022 over het voorontwerp van decreet de Vlaamse Regering over de werk- en zorgtrajecten.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/013

  Datum: 
  15 februari 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/013 van 15 februari 2022 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, onder meer voor de technische keuring van oldtimervoertuigen.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/012

  Datum: 
  15 februari 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/012 van 15 februari 2022 over het voorontwerp van decreet van de Vlaamse Regering houdende diverse bepalingen over het gebruik van persoonsgegevens in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en het deeltijds kunstonderwijs.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/011

  Datum: 
  15 februari 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/011 van 15 februari 2022 over het ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse minister van Omgeving tot vaststelling van het Compendium voor Monsterneming en Analyse.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/010

  Datum: 
  15 februari 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/010 van 15 februari 2022 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering over de handelsnormen voor consumptie-eieren en tot invoering van een erkenningsplicht voor leghennenbedrijven en een registratieplicht voor pakstations.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/009

  Datum: 
  15 februari 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/009 van 15 februari 2022 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 17 en 24/1 van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 2018 tot operationalisering van de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding.

  Startpagina's