chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Advies wetgeving VTC nr. 2023/076

  Datum: 
  18 juli 2023

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2023/076 van 18 juli 2023 over het ontwerp van decreet van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 166, 166/1, 167, 168, 169 en 170 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, wat betreft de regionale televisieomroeporganisaties

  Advies wetgeving VTC nr. 2023/075

  Datum: 
  18 juli 2023

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2023/075 van 18 juli 2023 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie en tot wijziging van diverse besluiten, wat betreft de regionale televisieomroeporganisaties

  Vragen VTC aan Google

  Datum: 
  12 juli 2023

  Op 28 juni 2023 heeft de Vlaamse Toezichtcommissie verdere verduidelijking gevraagd aan Google. De eerste reeks vragen en antwoorden werden besproken in de brief van de VTC aan de minister van Onderwijs van 1 juni 2023 .

  Advies wetgeving VTC nr. 2023/074

  Datum: 
  6 juli 2023

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2023/074 van 6 juli 2023 over het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van (…) tot structurele subsidiëring van kernorganisaties om de digitale transformatie van de cultuursector aan te sturen

  Advies wetgeving VTC nr. 2023/073

  Datum: 
  13 juni 2023

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2023/073 van 13 juni 2023 over het ontwerp van decreet van de Vlaamse Regering over diverse bepalingen over de weginfrastructuur en het wegenbeleid en de waterinfrastructuur en het waterbeleid

  Advies wetgeving VTC nr. 2023/072

  Datum: 
  13 juni 2023

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2023/072 van 13 juni 2023 over het voorontwerp van decreet van de Vlaamse Regering houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van (DATUM) strekkende tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EUCOVID-certificaat, het Covid Safe Ticket, het PLF en de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België, zoals gewijzigd door de Samenwerkingsakkoorden van 27 september 2021 en van 28 oktober 2021

  Advies wetgeving VTC nr. 2023/071

  Datum: 
  13 juni 2023

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2023/071 van 13 juni 2023 over het voorontwerp van uitvoerend samenwerkingsakkoord van de gefedereerde entiteiten strekkende tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EUCOVID-certificaat, het Covid Safe Ticket, het PLF en de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België, zoals gewijzigd door de Samenwerkingsakkoorden van 27 september 2021 en van 28 oktober 2021

  Advies wetgeving VTC nr. 2023/070

  Datum: 
  13 juni 2023

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2023/070 van 13 juni 2023 over het ontwerp van decreet van de Vlaamse Regering betreffende instemming met het aanhangsel bij het samenwerkingsakkoord van 19 maart 2020 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de bevoegdheden van de gemeenschappen en van de federale staat inzake het tax-shelterstelsel voor audiovisuele werken en podiumwerken en tot informatie-uitwisseling

  Advies wetgeving VTC nr. 2023/069

  Datum: 
  13 juni 2023

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2023/069 van 13 juni 2023 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering over de subsidies die toegekend worden uit de winst die afkomstig is van de Nationale Loterij, die aan de Vlaamse Gemeenschap wordt toegekend

  Advies wetgeving VTC nr. 2023/068

  Datum: 
  13 juni 2023

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2023/068 van 13 juni 2023 over het voorontwerp van decreet van de Vlaamse Regering tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp en binnen het kader van het decreet betreffende het jeugddelinquentierecht

  Startpagina's