chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Beraadslaging VTC nr. 37/2018

  Datum: 
  20 juni 2018

  Beraadslaging VTC nr. 37/2018 van 20 juni 2018 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het mededelen van persoonsgegevens van potentiële leerlingen en leerlingen door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) aan de onderwijsinstellingen in het kader van dubbele inschrijvingen.

  Beraadslaging VTC nr. 36/2018

  Datum: 
  20 juni 2018

  Beraadslaging VTC nr. 36/2018 van 20 juni 2018 die  beraadslaging VTC nr. 11/2018 en  beraadslaging VTC nr. 24/2016 vervangt betreffende de aanvraag tot machtiging door het Agentschap Informatie Vlaanderen als beheerder van het Dossierstatusinformatiesysteem (DOSIS) en aan het Agentschap Innoveren en Ondernemen als beheerder van het e-loket voor ondernemers, VlaanderenOnderneemt.be.

  Beraadslaging VTC nr. 35/2018

  Datum: 
  20 juni 2018

  Beraadslaging VTC nr. 35/2018 van 20 juni 2018 betreffende de mededeling van persoonsgegevens door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) en Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) aan de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) in het kader van de ijkingstoetsen.

  Beraadslaging VTC nr. 34/2018

  Datum: 
  20 juni 2018

  Beraadslaging VTC nr. 34/2018 van 20 juni 2018 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van netgebruikers door de distributienetbeheerder Eandis cvba aan de Stad Antwerpen in het kader van een onderzoek naar gas- en elektriciteitsverbruik om leegstand te detecteren en tegen te gaan.

  Beraadslaging VTC nr. 33/2018

  Datum: 
  20 juni 2018

  Beraadslaging VTC nr. 33/2018 van 20 juni 2018 die  beraadslaging VTC nr. 01/2012 betreffende de aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van cursisten door de Centra voor Volwassenenonderwijs en de Centra voor Basiseducatie aan het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS), afdeling Volwassenenonderwijs.

  Beraadslaging VTC nr. 32/2018

  Datum: 
  20 juni 2018

  Beraadslaging VTC nr. 32/2018 van 20 juni 2018 die beraadslaging VTC nr. 05/2011 en  beraadslaging VTC nr. 18/2014 vervangt betreffende de aanvraag tot machtiging van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) en het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) om gegevens te mogen ontvangen uit de leer- en ervaringsbewijzendatabank (LED).

  Beraadslaging VTC nr. 31/2018

  Datum: 
  20 juni 2018

  Beraadslaging VTC nr. 31/2018 van 20 juni 2018 die  beraadslaging VTC nr. 31/2015 vervangt betreffende het mededelen van persoonsgegevens uit de Leer- en Ervaringsbewijzendatabank (LED) van personen die solliciteren bij de Vlaamse Overheid en eigen personeelsleden van de Vlaamse Overheid door het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) aan het Agentschap Overheidspersoneel (AgO) voor het personeelssysteem van de Vlaamse Overheid (Vlimpers).

  Advies VTC nr. 03/2018

  Datum: 
  20 juni 2018

  Advies VTC nr. 03/2018 Advies inzake de stopzetting van het Vlaams Personenregister WVG

  Beraadslaging VTC nr. 30/2018

  Datum: 
  16 mei 2018

  Beraadslaging VTC nr. 30/2018 van 16 mei 2018 betreffende de aanvraag tot machtiging voorAanvraag tot machtiging voor het meedelen van gecodeerde persoonsgegevens van leerkrachten van het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) aan het Departement Onderwijs en Vorming (departement OV) in het kader van een onderzoek naar de tijdsbesteding van leraren in het basis- en secundair gewoon en buitengewoon onderwijs.

  Beraadslaging VTC nr. 29/2018

  Datum: 
  16 mei 2018

  Beraadslaging VTC nr. 29/2018 van 16 mei 2018 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het mededelen van gecodeerde persoonsgegevens van leerlingen van het basis en secundair onderwijs die in de stad Antwerpen wonen of onderwijs volgend door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) en het agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) aan de stad Antwerpen in het kader van het project Antwerp Children’s Zone.

  Startpagina's