chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Advies wetgeving VTC nr. 2023/067

  Datum: 
  13 juni 2023

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2023/067 van 13 juni 2023 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van (…) over het gecoördineerd Vlaams vrijwilligersbeleid

  Advies wetgeving VTC nr. 2023/066

  Datum: 
  13 juni 2023

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2023/066 van 13 juni 2023 over het voorontwerp van decreet van de Vlaamse Regering over de bovenlokale cultuurwerking

  Advies wetgeving VTC nr. 2023/065

  Datum: 
  13 juni 2023

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2023/065 van 13 juni 2023 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering, uitvoeringsbesluit bij het decreet van 10 maart 2023 over de subsidiëring van het sociaal-cultureel volwassenenwerk

  Advies wetgeving VTC nr. 2023/064

  Datum: 
  13 juni 2023

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2023/064 van 13 juni 2023 over het ontwerp van decreet van de Vlaamse Regering over het Vastgoedinformatieplatform

  Advies wetgeving VTC nr. 2023/063

  Datum: 
  13 juni 2023

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2023/063 van 13 juni 2023 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 april 2019 betreffende de erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor voorzieningen in de jeugdhulp, wat betreft de gezinshuizen en tot uitvoering van het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social- en non-profitsectoren.

  Advies wetgeving VTC nr. 2023/062

  Datum: 
  13 juni 2023

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2023/062 van 13 juni 2023 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de algemene erkennings-, uitvoerings- en subsidiëringsvoorwaarden voor LEADER-gebieden.

  Advies wetgeving VTC nr. 2023/061

  Datum: 
  13 juni 2023

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2023/061 van 13 juni 2023 over het ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 44, §2, derde lid en artikel 50, §3, derde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 2022 houdende de uitvoering van het decreet van 8 juli 2022 over de werk- en zorgtrajecten.

  Advies wetgeving VTC nr. 2023/060

  Datum: 
  13 juni 2023

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2023/060 van 13 juni 2023 over het ontwerp van decreet van de Vlaamse Regering over de organisatie van de eerstelijnszorg voor de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood, de hervorming van de zorgraden en de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het digitale zorg- en ondersteuningsplan, de financiering van eerstelijnszorgaanbieders en voor beleidsdoeleinden.

  Advies wetgeving VTC nr. 2023/059

  Datum: 
  13 juni 2023

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2023/059 van 13 juni 2023 over het ontwerp van decreet van de Vlaamse Regering tot wijziging van het decreet van 24 juli 1996 houdende regeling tot erkenning en subsidiëring van de instellingen voor schuldbemiddeling wat betreft de verwerking van persoonsgegevens.

  Advies wetgeving VTC nr. 2023/058

  Datum: 
  13 juni 2023

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2023/058 van 13 juni 2023 over het ontwerp van decreet van de Vlaamse Regering over de ondersteuning van de amateurkunsten.

  Startpagina's