chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/092

  Datum: 
  19 september 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/092 van 19 september 2022 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering over het inschrijvingsrecht in het basisonderwijs en het secundair onderwijs.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/094

  Datum: 
  6 september 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/094 van 6 september 2022 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Besluit Gegevensverwerking Toelagen Gezinsbeleid van 19 juli 2019.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/093

  Datum: 
  6 september 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/093 van 6 september 2022 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering over de erkenning van de beroepskwalificaties voor de gezondheidsberoepen die verworven zijn in een andere lidstaat van de Europese Unie dan België, de Europese beroepskaart en de erkenning op basis van een andere opleiding dan de opleidingen, vermeld in artikel 101/2 van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, waarvoor noch de richtlijn, vermeld in artikel 103,3°, van de voormelde wet, noch artikel 145, §1, van de voormelde wet geldt.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/091

  Datum: 
  6 september 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/091 van 6 september 2022 over hetvoorontwerp van decreet van de Vlaamse Regering tot wijziging van het decreet van 21 juni 2013 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van belastingen, wat betreft de omzetting van richtlijn (EU) 2021/514 van de Raad van 22 maart 2021 tot wijziging van richtlijn 2011/16/EU betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/090

  Datum: 
  6 september 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/090 van 6 september 2022 over het ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Minister van Omgeving tot goedkeuring van het compendium voor de monsterneming, meting en analyse van lucht (LUC).

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/089

  Datum: 
  6 september 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/089 van 6 september 2022 over het ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Minister van Omgeving tot goedkeuring van het compendium voor de monsterneming, meting en analyse van water (WAC) en tot wijziging van bijlage 4.2.5.2 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/088

  Datum: 
  6 september 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/088 van 6 september 2022 over het ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse minister bevoegd voor Omgeving tot vaststelling van het Compendium voor Monsterneming en Analyse.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/087

  Datum: 
  6 september 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/087 van 6 september 2022 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 15 februari 2008 tot vaststelling van de regels voor de erkenning en financiering door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding van de gespecialiseerde trajectbepaling en begeleidingsdienst, de gespecialiseerde arbeidsonderzoeksdiensten en de gespecialiseerde opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdiensten, het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbegeleiding en beroepsopleiding en het besluit van de Vlaamse regering van 2 februari 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 25 april 2014 houdende de werk- en zorgtrajecten, wat betreft de activeringstrajecten en de arbeidsmatige activiteiten.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/086

  Datum: 
  6 september 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/086 van 6 september 2022 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2018 tot uitvoering van het decreet van 22 december 2017 houdende een premie om de transitie van werkzoekenden naar ondernemerschap te stimuleren.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/085

  Datum: 
  6 september 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/085 van 6 september 2022 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 15 juli 2022 tot regeling van de toekenning van een jobbonus plus voor startende zelfstandigen.

  Startpagina's