chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/057

  Datum: 
  14 juni 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/057 van 14 juni 2022 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Koninklijk besluit van 23 september 1992 houdende politiereglement van de Beneden-Zeeschelde.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/056

  Datum: 
  14 juni 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/056 van 14 juni 2022 over het voorontwerp van decreet van de Vlaamse Regering over de subsidiëring van het sociaal-cultureel volwassenenwerk.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/055

  Datum: 
  14 juni 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/055 van 14 juni 2022 over het voorontwerp van decreet van de Vlaamse Regering tot wijziging van het decreet van 24 januari 2003 houdende bescherming van het roerend cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang en de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat betreft de inbetalinggeving van cultuurgoederen ter voldoening van de erfbelasting.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/054

  Datum: 
  14 juni 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/054 van 14 juni 2022 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 wat betreft de uitvoering van de visienota lokaal erfgoedbeleid en wijziging van diverse besluiten.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/053

  Datum: 
  14 juni 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/053 van 14 juni 2022 over het voorstel van decreet van het Vlaams Parlement tot toevoeging van een paragraaf 9 en 10 aan artikel 47 van het Erkenningsdecreet Lokale Geloofsgemeenschappen van 22 oktober 2021.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/052

  Datum: 
  14 juni 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/052 van 14 juni 2022 over het voorontwerp van decreet van de Vlaamse Regering over de optimalisatie van de omgevingshandhaving.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/051

  Datum: 
  14 juni 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/051 van 14 juni 2022 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering over wegcontroles en controles ter plaatse bij ondernemingen van alle vervoerscategorieën inzake voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/050

  Datum: 
  14 juni 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/050 van 14 juni 2022 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2005 aangaande het Agentschap Innoveren en Ondernemen, wat betreft de verwerking van persoonsgegevens.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/049

  Datum: 
  14 juni 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/049 van 14 juni 2022 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht, wat betreft de organisatie, samenstelling en de werking van de afdelingen gesloten oriëntatie, gesloten begeleiding en gesloten begeleiding van maximaal twee, vijf of maximaal zeven jaar in de gemeenschapsinstellingen.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/048

  Datum: 
  14 juni 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/048 van 14 juni 2022 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de inwerkingtreding van artikel 29 en 36 van het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 2021 tot wijziging van artikel 1 van het besluit van de Vlaamse regering van 16 mei 1995 tot invordering van niet-fiscale schuldvorderingen voor de Vlaamse Gemeenschap en de instellingen die eronder ressorteren, tot wijziging van de regelgeving over het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid en tot bepaling van de inwerkingtreding van artikel 3 van het decreet van 22 december 2017 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2018 en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 januari 2016 houdende de uitvoering van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid.

  Startpagina's