chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Advies wetgeving VTC nr. 2020/02

  Datum: 
  18 februari 2020

  Advies wetgeving van de Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/02 van 18 februari 2020 over het voorontwerp van decreet betreffende het onderwijs XXX (veranderen van school).

  Advies wetgeving VTC nr. 2020/02

  Datum: 
  18 februari 2020

  Advies wetgeving van de Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/02 van 18 februari 2020 over het voorontwerp van decreet betreffende het onderwijs XXX (veranderen van school).

  Advies protocol VTC nr. 2020/03

  Datum: 
  18 februari 2020

  Advies protocol Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/03 van 18 februari 2020 betreffende de mededeling van persoonsgegevens van debiteuren van de gemeente tenlaste van wie een dwangbevel zal worden opgemaakt door de gemeente Lievegem, debiteurenadministratie aan het OCMW Lievegem, dienst Burger en Welzijn en omgekeerd voor het eventueel stopzetten van de invorderingsprocedure om oplopende betalingsproblemen te voorkomen.

  Advies protocol VTC nr. 2020/02

  Datum: 
  18 februari 2020

  Advies protocol Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/02 van 18 februari 2020 betreffende de mededeling van persoonsgegevens van leerlingen met een beperking in duaal leren door het agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODi) aan de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) en omgekeerd voor de toekenning van maatregelen en hulpmiddelen aan leerlingen met een beperking.

  Advies wetgeving VTC nr. 2020/01

  Datum: 
  14 januari 2020

  Advies wetgeving van de Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/01 van 14 januari 2020 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de VLAREME van 28 oktober 2016, wat betreft het AGR-GPS-systeem voor burenregelingen.

  Advies VTC nr. 2020/01

  Datum: 
  14 januari 2020

  Richtlijnen van de Vlaamse Toezichtcommissie bij het gebruik van digitale middelen in het onderwijs zoals leerlingen, cursisten- en personeelsadministratie, leerlingvolgsystemen, pakketten voor financieel beheer, educatief lesmateriaal en elektronische leeromgevingen,...

  Advies VTC nr. 2019/11

  Datum: 
  3 december 2019

  Advies Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2019/11 van 3 december 2019
  betreffende online detectie van extremisme door een stad via data scraping op publieke sociale media kanalen.

  Advies VTC nr. 2019/04 en 05

  Datum: 
  3 december 2019

  Advies Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2019/04 en 05 van 3 december 2019 betreffende veiligheidsmaatregelen voorgesteld door het agentschap Facilitair Bedrijf (FB) tegen ongeoorloofde toegang tot persoonsgegevens voor Microsoft Azure en Microsoft PowerApps.

  Standpunt onderzoeksdossier nr. 2019/02

  Datum: 
  5 november 2019

  Standpunt VTC nr. O/2019/02 van 5 november 2019 betreffende betalen op school via scan handpalm.

  De VTC beschouwt het gebruik van biometrische gegevens als niet proportioneel in deze context.

  Advies protocol nr. 2019/06

  Datum: 
  5 november 2019

  Advies protocol nr. 2019/06 van 1 november 2019 betreffende de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens van leerlingen van het secundair en van studentenonderwijs door het Departement Onderwijs en Vorming (DOV) en het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) het Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS - afdeling Hoger Onderwijs) en het Departement Onderwijs en Vorming (DOV) aan het Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) en het departement Onderwijs en Vorming (DOV) voor de monitoring van de toelatingsexamens arts en de toelatingsexamens tandarts

  Startpagina's