chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Beraadslaging VTC nr. 36/2013

  Datum: 
  11 september 2013

  Beraadslaging VTC nr. 36/2013 van 11 september 2013 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van minderjarige personen met een handicap door Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) aan het Agentschap Jongerenwelzijn (JWZ) in het kader van de overgang naar integrale jeugdhulp.

  Beraadslaging VTC nr. 35/2013

  Datum: 
  11 september 2013

  Beraadslaging VTC nr. 35/2013 van 11 september 2013 betreffende aanvraag tot machtiging van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) om de mobile mapping beelden ter beschikking te stellen van het Gemeentelijk Autonoom Parkeerbedrijf Antwerpen (GAPA).

  Beraadslaging VTC nr. 34/2013

  Datum: 
  11 september 2013

  Beraadslaging VTC nr. 34/2013 van 11 september 2013 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van gecodeerde persoonsgegevens van de Belgische commerciële zeevissers door de dienst Zeevisserij van de afdeling Landbouwen Visserijbeleid (ALVB) van het departement Landbouw en Visserij aan het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) ter ondersteuning van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid.

  Beraadslaging VTC nr. 33/2013

  Datum: 
  11 september 2013

  Beraadslaging VTC nr. 33/2013 van 11 september 2013 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van sociale huurders door een sociaal verhuurkantoor (SVK) via de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) aan de Vlaamse Belastingsdienst (VLABEL) en omgekeerd.

  Beraadslaging VTC nr. 32/2013

  Datum: 
  11 september 2013

  Beraadslaging VTC nr. 32/2013 van 11 september 2013 betreffende aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van landbouwers door het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) aan Inagro vzw voor de taken van de erosiecoördinator voor de provincie West-Vlaanderen, gewijzigd bij beraadslaging VTC nr. 43/2014 van 19 november 2014 .

  Beraadslaging VTC nr. 31/2013

  Datum: 
  11 september 2013

  Beraadslaging VTC nr. 31/2013 van 11 september 2013 betreffende aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van landbouwers door het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) aan de dienst Waterlopen van de provincie Vlaams-Brabant voor de taken van de erosiecoördinatoren, gewijzigd bij beraadslaging VTC nr. 42/2014 van 19 november 2014 .

  Beraadslaging VTC nr 38/2013

  Datum: 
  11 september 2013

  Beraadslaging VTC nr 38/2013 van 11 september 2013 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van landbouwers door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) aan het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) in het kader van een onderzoek naar huisvestingssystemen van leghennen.

  Beraadslaging VTC nr. 30/2013

  Datum: 
  31 juli 2013

  Beraadslaging VTC nr. 30/2013 van 31 juli 2013 betreffende aanvraag tot machtiging voor de mededeling van gecodeerde persoonsgegevens van leerlingen van het basisonderwijs door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) aan het Lokaal Overlegplatform Basisonderwijs Antwerpen (LOP) in het kader van de opmaak van een omgevingsanalyse voor de scholen binnen het werkingsgebied.

  Beraadslaging VTC nr. 29/2013

  Datum: 
  31 juli 2013

  Beraadslaging VTC nr. 29/2013 van 31 juli 2013 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van landbouwers door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) aan het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) in het kader van een onderzoek naar huisvestingssystemen van leghennen.

  Beraadslaging VTC nr. 27/2013

  Datum: 
  31 juli 2013

  Beraadslaging VTC nr. 27/2013 van 31 juli 2013 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van landbouwers door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) aan het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) en omgekeerd in het kader van de behandeling van dossiers inzake het Vlaamse Landbouwinvesteringsfonds (VLIF).

  Startpagina's