chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Beraadslaging VTC nr. 32/2015

  Datum: 
  4 november 2015

  Beraadslaging VTC nr. 32/2015 van 4 november 2015 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens door de Universiteit Gent, de Universiteit Hasselt, de Universiteit Antwerpen, de Vrije Universiteit Brussel en de Katholieke Universiteit Leuven aan het Expertisecentrum voor onderzoek & Ontwikkelingsmonitoring van de Vlaamse Gemeenschap (ECOOM) in het kader van het monitoren van de doctoraatsproductie en academische carrières in Vlaanderen.

  Beraadslaging VTC nr. 31/2015

  Datum: 
  4 november 2015

  Beraadslaging VTC nr. 31/2015 van 4 november 2015 betreffende het mededelen van persoonsgegevens uit de Leer- en Ervaringsbewijzendatabank (LED) van personen die solliciteren bij de Vlaamse Overheid en eigen personeelsleden van de Vlaamse Overheid door het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) aan het Agentschap Overheidspersoneel (AgO) voor het personeelssysteem van de Vlaamse Overheid (Vlimpers).

  Beraadslaging VTC nr. 30/2015

  Datum: 
  4 november 2015

  Beraadslaging VTC nr. 30/2015 van 4 november 2015 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van netgebruikers door de werkmaatschappijen van distributienetbeheerders Infrax cvba en Eandis cvba aan de energieleveranciers in het kader van de marktwerking.

  Beraadslaging VTC nr. 03/2015

  Datum: 
  2 september 2015

  Beraadslaging VTC nr. 03/2015 van 2 september 2015 betreffende het mededelen van persoonsgegevens van eigen personeelsleden door het Agentschap voor Overheidsdiensten (AgO), het departement Informatie Vlaanderen (DIV), het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem (OPZ Rekem), het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel), de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) en de Vlaamse Vervoermaatschappij (De Lijn) aan het Agentschap voor Overheidsdiensten (AgO) in het kader van de opvolging en de bijsturing van het personeelsbeleid van de Vlaamse Overheid.

  Beraadslaging VTC nr. 29/2015

  Datum: 
  29 juli 2015

  Beraadslaging VTC nr. 29/2015 van 29 juli 2015 betreffende de aanvraag tot machtiging van het mededelen van persoonsgegevens van studenten in het hoger en secundair onderwijs door het Agentschap voor Hoger onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) en door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) aan de Universiteit Maastricht voor een pilootproject inzake de inschrijving van buitenlandse studenten.

  Beraadslaging VTC nr. 28/2015

  Datum: 
  29 juli 2015

  Beraadslaging VTC nr. 28/2015 van 29 juli 2015 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van personen die in het bezit zijn van een vrachtwagen door de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) aan de Politie Regio Turnhout in het kader van de handhaving van de inning van de verkeersbelasting voor vrachtwagens.

  Beraadslaging VTC nr. 27/2015

  Datum: 
  29 juli 2015

  Beraadslaging VTC nr. 27/2015 van 29 juli 2015 betreffende de mededeling van persoonsgegevens van landbouwers van het departement Landbouw en Visserij aan de afdeling Milieu-inspectie van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) in het kader van de inspectie van koelinstallaties.

  Beraadslaging VTC nr. 26/2015

  Datum: 
  29 juli 2015

  Beraadslaging VTC nr. 26/2015 van 29 juli 2015 betreffende de mededeling van adressen van sociale woningen en gronden gekend bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), het Vlaams Woningfonds en de Vlaamse gemeenten aan het agentschap Wonen-Vlaanderen in het kader van het monitoren van het gemeentelijk sociaal woonaanbod.

  Beraadslaging VTC nr. 25/2015

  Datum: 
  17 juni 2015

  Beraadslaging VTC nr. 25/2015 van 17 juni 2015 betreffende de mededeling van gecodeerde persoonsgegevens van personen die als werkzoekende een erkende opleiding volgen in een CVO of CBE, van het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS) aan de VDAB, in het kader van de arbeidsbemiddelingsopdrachten op het vlak van competentieversterking.

  Beraadslaging VTC nr. 24/2015

  Datum: 
  17 juni 2015

  Beraadslaging VTC nr. 24/2015 van 17 juni 2015 betreffende de mededeling van persoonsgegevens van landbouwers door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) aan het Departement Landbouw en Visserij voor het beheer van het Landbouwmonitoringsnetwerk.

  Startpagina's