chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Beraadslaging VTC nr. 02/2013

  Datum: 
  16 januari 2013

  Beraadslaging VTC nr. 02/2013 van 16 januari 2013 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van cursisten van de opleiding tot energiedeskundige type A en C door SYNTRA opleidingscentra aan het Vlaams Energie Agentschap (VEA) voor de organisatie van het centraal examen voor kandidaat-energiedeskundigen.

  Advies VTC nr. 01/2013

  Datum: 
  16 januari 2013

  Advies VTC nr. 01/2013 van 16 januari 2013 inzake het ontwerpdecreet betreffende het landbouw- en visserijbeleid

  Beraadslaging VTC nr. 32/2012

  Datum: 
  5 december 2012

  Beraadslaging VTC nr. 32/2012 van 5 december 2012 betreffende aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van de marktdeelnemers van de biologische landbouw op het internet door het Departement voor Landbouw en Visserij (DLV).

  Beraadslaging VTC nr. 31/2012

  Datum: 
  5 december 2012

  Beraadslaging VTC nr. 31/2012 van 5 december 2012 betreffende aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van landbouwers door het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) aan het Steunpunt Erosie van de provincie Oost-Vlaanderen, gewijzigd bij  Beraadslaging VTC nr 48/2014 van 10 december 2014.

  Beraadslaging VTC nr. 30/2012

  Datum: 
  5 december 2012

  Beraadslaging VTC nr. 30/2012 van 5 december 2012 betreffende aanvragen tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van landbouwers door het agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) aan de diensten Landbouw en de leden van de deputaties van de Vlaamse provincies voor de opmaak van het provinciaal ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP), advisering van het gewestelijk RUP, advisering en goedkeuring van het gemeentelijk RUP, behandeling van bouwberoepen en behandeling van milieuvergunningsaanvragen en beroepen, gewijzigd bij  Beraadslaging VTC nr 49/2014 van 10 december 2014.

  Beraadslaging VTC nr. 29/2012

  Datum: 
  7 november 2012

  Beraadslaging VTC nr. 29/2012 van 7 november 2012 betreffende aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van landbouwers door het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) aan de het Belgisch Interventie en Restitutie Bureau (BIRB) in opdracht van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.

  Beraadslaging VTC nr. 28/2012

  Datum: 
  7 november 2012

  Beraadslaging VTC nr. 28/2012 van 7 november 2012 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van leerlingen en studenten door het Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS) en het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) aan de provinciale steunpunten sociale planning.

  Beraadslaging VTC nr. 27/2012

  Datum: 
  7 november 2012

  Beraadslaging VTC nr. 27/2012 van 7 november 2012 betreffende aanvraag tot uitbreiding van de machtiging VTC/02/2012 voor het mededelen van persoonsgegevens van land- en tuinbouwers door het agentschap Landbouw en Visserij (ALV) aan het Coördinatiecentrum voorlichting en begeleiding duurzame bemesting vzw (CVBB) door een uitbreiding van de groep land- en tuinbouwers van wie de gegevens worden uitgewisseld en door uitbreiding van de bestemmelingen van de gegevens.

  Beraadslaging VTC nr. 26/2012

  Datum: 
  7 november 2012

  Beraadslaging VTC nr. 26/2012 van 7 november 2012 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van schoolverlaters door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming aan het Agentschap voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) in het kader van opvolging van de overgang van onderwijs naar de arbeidsmarkt, gewijzigd bij  Beraadslaging VTC nr 47/2014 van 10 december 2014.

  Beraadslaging VTC nr. 25/2012

  Datum: 
  17 oktober 2012

  Beraadslaging VTC nr. 25/2012 van 17 oktober 2012 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van werkzoekenden en medewerkers van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) door de VDAB aan de onthaalbureaus (OB) en de Huizen van het Nederlands (HvN).

  Startpagina's