chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Advies protocol nr. 2019/05

  Datum: 
  5 november 2019

  Advies protocol nr. 2019/05 van 5 november 2019 betreffende de mededeling van persoonsgegevens van leerlingen gewoon en buitengewoon onderwijs die wensen gebruik te maken van het collectief vervoer, van de chauffeurs en van de busbegeleiders door de onderwijsinstellingen vertegenwoordigd door de schoolbesturen en het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) aan de Vlaamse Vervoermaatschappij, DE LIJN voor het organiseren van zonaal collectief leerlingenvervoer en vice versa

  Advies nr. 2019/08

  Datum: 
  5 november 2019

  Advies VTC nr. 2019/08 van 5 november 2019 betreffende een sjabloon voor een protocol met bijbehorende toelichtingsnota.

  Advies VTC nr. 2019/10

  Datum: 
  1 oktober 2019

  Advies Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2019/10 van 1 oktober 2019 betreffende het maken van foto's in een schoolcontext.

  De regels inzake toestemming zijn verstrengd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De VTC wil met dit advies aangeven waar u als school rekening mee moet houden.  

  Advies protocol nr. 2019/04

  Datum: 
  1 oktober 2019

  Advies protocol nr. 2019/04 van 1 oktober 2019 betreffende de mededeling van persoonsgegevens van leerkrachten van het basis- en secundair gewoon en buitengewoon onderwijs het agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODi) het departement Onderwijs en Vorming (DOV) een onderzoek naar de tijdsbesteding van leraren in het basis- en secundair gewoon en buitengewoon onderwijs.

  Advies wetgeving VTC nr. 2019/24

  Datum: 
  23 juli 2019

  Advies wetgeving VTC nr. 2019/24 van 23 juli 2019 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse bepalingen over de begeleiding van uitzonderlijk vervoer en tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 betreffende de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van uitzonderlijk vervoer

  Advies wetgeving VTC nr. 2019/23

  Datum: 
  23 juli 2019

  Advies wetgeving VTC nr. 2019/23 van 23 juli 2019 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de juridische eerstelijnsbijstand

  Advies wetgeving VTC nr. 2019/22

  Datum: 
  23 juli 2019

  Advies wetgeving VTC nr. 2019/22 van 23 juli 2019 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van artikel 15/2 van het koninklijk besluit van 9 maart 2006 betreffende het activerend beleid bij herstructureringen

  Advies wetgeving VTC nr. 2019/21

  Datum: 
  23 juli 2019

  Advies wetgeving VTC nr. 2019/21 van 23 juli 2019 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 13 juli 2018 houdende de erkennings- en bemiddelingscommissie voor slachtoffers van historisch misbruik

  Advies VTC nr.07/2019

  Datum: 
  23 juli 2019

  Advies VTC nr. 07/2019 aan VVSG en OVSG inzake de procedure voor de totstandkoming van algemene protocollen

  Advies wetgeving VTC nr. 2019/20

  Datum: 
  3 juli 2019

  Advies wetgeving VTC nr. 2019/20 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering inzake de beroepsbekwaamheid van de bestuurder van een langere en zwaardere sleep

  Startpagina's