chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Beraadslaging VTC nr. 39/2014

  Datum: 
  19 november 2014

  Beraadslaging VTC nr. 39/2014 van 19 november 2014 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van landbouwers, be/verwerkers van mest en erkende mestvoerders door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit in het kader van controle op grensoverschrijdende mesttransporten.

  Beraadslaging VTC nr. 38/2014

  Datum: 
  19 november 2014

  Beraadslaging VTC nr. 38/2014 van 19 november 2014 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van landbouwers door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) aan de diensten Landbouw en de leden van de deputaties van de Vlaamse provincies voor de opmaak van het provinciaal ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP), advisering van het gewestelijk RUP, schorsing van het gemeentelijk RUP en in het kader het provinciaal landbouwbeleid.

  Beraadslaging VTC nr. 37/2014

  Datum: 
  19 november 2014

  Beraadslaging VTC nr. 37/2014 van 19 november 2014 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van inburgeraars door het Agentschap voor Binnenlands Bestuur (ABB) aan de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) in het kader van de invordering van administratieve geldboeten.

  Beraadslaging VTC nr. 36/2014

  Datum: 
  29 oktober 2014

  Beraadslaging VTC nr. 36/2014 van 29 oktober 2014 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens door de entiteiten van de Vlaamse overheid aan het Rekenhof in het kader van zijn auditopdrachten.

  Beraadslaging VTC nr. 35/2014

  Datum: 
  29 oktober 2014

  Beraadslaging VTC nr. 35/2014 van 29 oktober 2014 betreffende aanvraag tot uitbreiding voor het meedelen van bijkomende diploma’s van EPBverslaggevers van machtiging de nr. 19/2012 voor het meedelen van persoonsgegevens uit de Leer- en ervaringsbewijzendatabank (LED) door het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming aan het Vlaams Energieagentschap.

  Beraadslaging VTC nr. 34/2014

  Datum: 
  29 oktober 2014

  Beraadslaging VTC nr. 34/2014 van 29 oktober 2014 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens uit de leertijdgegevensdatabank van Syntra Vlaanderen en de onderwijsgegevens van leerlingen van het agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) aan de afdeling Strategische Beleidsondersteuning (SBO) van het departement Onderwijs en Vorming in het kader van een evaluatie van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken.

  Beraadslaging VTC nr. 33/2014

  Datum: 
  29 oktober 2014

  Beraadslaging VTC nr. 33/2014 van 29 oktober 2014 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van eigenaars van een onroerend goed en hun partner door de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) aan de Federale Overheidsdienst Financiën (FOD FIN) Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie in het kader van administratieve samenwerking in uitvoering van de richtlijn 2011/16/EU.

  Beraadslaging VTC nr. 32/2014

  Datum: 
  29 oktober 2014

  Beraadslaging VTC nr. 32/2014 van 29 oktober 2014 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van landbouwers door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) aan de Vlaamse Milieumaatschappij(VMM) in het kader van inventarisatie en rapportering van emissies van luchtverontreinigende stoffen en broeikasgassen en voor het meedelen van persoonsgegevens van landbouwers door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) aan de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) in het kader van de berekening van de impact van een individuele exploitatie op de vermesting en de verzuring van natuurgebieden in het kader van de instandhoudingsdoelstellingen (IHD) en het informeren van de landbouwers hierover.

  Beraadslaging VTC nr. 31/2014

  Datum: 
  29 oktober 2014

  Beraadslaging VTC nr. 31/2014 van 29 oktober 2014 betreffende aanvraag tot machtiging van het mededelen van persoonsgegevens van leerlingen van het basis en secundair onderwijs door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) aan het Lokaal Overlegplatform (LOP) Antwerpen en de stad Antwerpen voor het bepalen van contingenten indicatorleerleerlingen, het opstellen van een jaarlijkse omgevingsanalyse betreffende de leerlingenpopulatie en het flankerend onderwijsbeleid.

  Beraadslaging VTC nr. 30/2014

  Datum: 
  10 september 2014

  Beraadslaging VTC nr. 30/2014 van 10 september 2014 betreffende aanvraag tot machtiging van het mededelen van persoonsgegevens van leerlingen van het basisonderwijs en het secundair onderwijs en hun ouders door het AG Stedelijk onderwijs Antwerpen (AG SO) aan het OCMW Antwerpen en de stad Antwerpen in het kader van de bestrijding van kinderarmoede.

  Startpagina's