chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Beraadslaging VTC nr. 29/2014

  Datum: 
  10 september 2014

  Beraadslaging VTC nr. 29/2014 van 10 september 2014 betreffende aanvraag tot machtiging van het meedelen van persoonsgegevens van kandidaat sociale huurders door het VWF aan de Onthaalbureaus en de Huizen van het Nederlands in het kader van het opvolgen van de taalbereidheidsvoorwaarde en de inburgeringsbereidheidsvoorwaarde.

  Beraadslaging VTC nr. 28/2014

  Datum: 
  10 september 2014

  Beraadslaging VTC nr. 28/2014 van 10 september 2014 betreffende aanvraag tot machtiging van het meedelen van persoonsgegevens van inburgeraars en cursisten Nederlands als tweede taal die tevens kandidaat sociale huurder zijn door de OB's en de Huizen van het Nederlands aan het VWF in het kader van het sociale huurstelsel en aan de IVA Inspectie RWO (via het VWF) in het kader van het toezicht op de sociale huurreglementering.

  Beraadslaging VTC nr. 27/2014

  Datum: 
  10 september 2014

  Beraadslaging VTC nr. 27/2014 van 10 september 2014 betreffende aanvraag tot machtiging van het meedelen van persoonsgegevens van landbouwers door het Agentschap voor Landbouw en Visserij aan de stad Antwerpen in het kader van noodplanning en analyse bij noodsituaties en in het kader van ruimtelijke planning.

  Beraadslaging VTC nr. 26/2014

  Datum: 
  10 september 2014

  Beraadslaging VTC nr. 26/2014 van 10 september 2014 betreffende aanvraag tot machtiging van het meedelen van persoonsgegevens van houders van diploma's en leerbewijzen uit de LED door AKOV aan KSZ voor integratie in DWH arbeidsmarkt en sociale bescherming en verdere mededeling aan onderzoeksinstellingen en overheden.

  Beraadslaging VTC nr. 24/2014

  Datum: 
  30 juli 2014

  Beraadslaging VTC nr. 24/2014 van 30 juli 2014 betreffende aanvraag tot machtiging van het meedelen van persoonsgegevens van studenten in het hoger onderwijs door het Agentschap voor Hoger onderwijs en Studietoelagen (AHOVOS) aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van Nederland in het kader van studiefinanciering.

  Beraadslaging VTC nr. 23/2014

  Datum: 
  30 juli 2014

  Beraadslaging VTC nr. 23/2014 van 30 juli 2014 betreffende aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van landbouwers door het Departement voor Landbouw en Visserij (DLV) aan het Bureau Mol Postel met het oog op een inschatting van de gecumuleerde impact van plannen en projecten en het uitwerken van een flankerend beleid.

  Beraadslaging VTC nr. 22/2014

  Datum: 
  30 juli 2014

  Beraadslaging VTC nr. 22/2014 van 30 juli 2014 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens uit de leer- en ervaringsbewijzendatabank (LED) door het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming (AKOV) en uit de leertijdgegevensdatabank van Syntra Vlaanderen aan de afdeling Strategische Beleidsondersteuning (SBO) van het departement Onderwijs en Vorming in het kader van het bepalen van de indicator ‘vroegtijdig schoolverlaten’.

  Beraadslaging VTC nr. 21/2014

  Datum: 
  30 juli 2014

  Beraadslaging VTC nr. 21/2014 van 30 juli 2014 betreffende aanvraag tot machtiging van het mededelen van persoonsgegevens van studenten in het hoger onderwijs door het Agentschap voor Hoger onderwijs en Studietoelagen (AHOVOS) aan de stad Antwerpen voor het opstellen van een jaarlijkse omgevingsanalyse betreffende de studentenpopulatie.

  Beraadslaging VTC nr. 20/2014

  Datum: 
  9 juli 2014

  Beraadslaging VTC nr. 20/2014 van 9 juli 2014 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van schoolverlaters aan het Steunpunt Werk en Sociale Economie en het Steunpunt Studie- en Schoolloopbanen in het kader van wetenschappelijk onderzoek naar de overgang van onderwijs naar de arbeidsmarkt en de professionele inschakeling van schoolverlaters.

  Beraadslaging VTC nr. 19/2014

  Datum: 
  9 juli 2014

  Beraadslaging VTC nr. 19/2014 van 9 juli 2014 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van landbouwers door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) aan Belpork vzw en omgekeerd in het kader van een monitoringprogramma ter optimalisering van het antibioticagebruik in de varkenshouderij.

  Startpagina's