chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/098

  Datum: 
  11 oktober 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/098 van 11 oktober 2022 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering over de vaststelling van retributies voor de taken die toevertrouwd zijn aan het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen door het Vlaamse Gewest voor de toepassing van beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/097

  Datum: 
  11 oktober 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/097 van 11 oktober 2022 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de retributies voor de toelating of registratie van rassen van land- en tuinbouwgewassen, voor de uitoefening van bepaalde beroepen in de sector van het plantaardige teeltmateriaal, voor de keuring en controle van dat materiaal en voor de keuring en controle bij de productie van hop en hopproducten.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/096

  Datum: 
  11 oktober 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/096 van 11 oktober 2022 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Europese plantengezondheidsregels voor het plantaardige teeltmateriaal.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/075d

  Datum: 
  11 oktober 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/075d van 11 oktober 2022 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering over de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van wijnbouwproducten.

  Advies VTC nr. 2022/02

  Datum: 
  11 oktober 2022

  Advies uit eigen beweging VTC nr. 2022/02 van 11 oktober 2022 betreffende hosting van persoonsgegevens AANVULLEND BIJ RICHTLIJN VTC/A/2020/05.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/095

  Datum: 
  19 september 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/095 van 19 september 2022 over het ontwerp van decreet van de Vlaamse Regering om een aanpassing door te voeren aan de regelgeving met betrekking tot de vermindering van de onroerende voorheffing voor gezinsbijslaggerechtigde kinderen en de proportionele verdeling tussen de ouders bij gedeelde huisvesting.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/092

  Datum: 
  19 september 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/092 van 19 september 2022 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering over het inschrijvingsrecht in het basisonderwijs en het secundair onderwijs.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/094

  Datum: 
  6 september 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/094 van 6 september 2022 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Besluit Gegevensverwerking Toelagen Gezinsbeleid van 19 juli 2019.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/093

  Datum: 
  6 september 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/093 van 6 september 2022 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering over de erkenning van de beroepskwalificaties voor de gezondheidsberoepen die verworven zijn in een andere lidstaat van de Europese Unie dan België, de Europese beroepskaart en de erkenning op basis van een andere opleiding dan de opleidingen, vermeld in artikel 101/2 van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, waarvoor noch de richtlijn, vermeld in artikel 103,3°, van de voormelde wet, noch artikel 145, §1, van de voormelde wet geldt.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/091

  Datum: 
  6 september 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/091 van 6 september 2022 over hetvoorontwerp van decreet van de Vlaamse Regering tot wijziging van het decreet van 21 juni 2013 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van belastingen, wat betreft de omzetting van richtlijn (EU) 2021/514 van de Raad van 22 maart 2021 tot wijziging van richtlijn 2011/16/EU betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen.

  Startpagina's