chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Advies wetgeving VTC nr. 2023/048

  Datum: 
  16 mei 2023

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2023/048 van 16 mei 2023 over het ontwerpbesluit de Vlaamse Regering tot wijziging van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, wat betreft de sociale huur.

  Advies wetgeving VTC nr. 2023/047

  Datum: 
  18 april 2023

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2023/047 van 18 april 2023 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot het verlenen van subsidies voor beheerovereenkomsten.

  Advies wetgeving VTC nr. 2023/046

  Datum: 
  18 april 2023

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2023/046 van 18 april 2023 over het ontwerp van decreet van de Vlaamse Regering houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

  Advies wetgeving VTC nr. 2023/045

  Datum: 
  18 april 2023

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2023/045 van 18 april 2023 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende maatregelen voor de verbetering van de productie en afzet van producten van de bijenteelt.

  Advies wetgeving VTC nr. 2023/044

  Datum: 
  18 april 2023

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2023/044 van 18 april 2023 over het ontwerp van decreet van de Vlaamse Regering over grensoverschrijdend gedrag in het hoger onderwijs.

  Advies wetgeving VTC nr. 2023/043

  Datum: 
  18 april 2023

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2023/043 van 18 april 2023 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering over het stimuleren van de audiovisuele sector door financiële bijdragen aan de productie van audiovisuele werken.

  Advies wetgeving VTC nr. 2023/042

  Datum: 
  18 april 2023

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2023/042 van 18 april 2023 over het ontwerp van decreet van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse decreten, wat betreft de implementatie van het kaderdecreet Vlaamse Handhaving van [datum].

  Advies wetgeving VTC nr. 2023/041

  Datum: 
  18 april 2023

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2023/041 van 18 april 2023 over het ontwerp van decreet van de Vlaamse Regering houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake slachtofferzorg.

  Advies wetgeving VTC nr. 2023/040

  Datum: 
  18 april 2023

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2023/040 van 18 april 2023 over het ontwerp van samenwerkingsakkoord van de Vlaamse Regering tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest betreffende de uitwisseling van informatie tussen het openbaar ministerie en een Vlaamse bestuurlijke beboetingsinstantie – machtiging tot ondertekenen van het samenwerkingsakkoord.

  Advies wetgeving VTC nr. 2023/039

  Datum: 
  21 maart 2023

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2023/039 van 21 maart 2023 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 mei 2018 betreffende de organisatie van een gemeentelijke volksraadpleging en een volksraadpleging in het district, en betreffende de samenstelling en de werking van de Vlaamse Adviescommissie voor Volksraadplegingen.

  Startpagina's