chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/98

  Datum: 
  14 december 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/98 van 14 december 2021 over het voorontwerp van decreet van de Vlaamse Regering tot regeling van de toekenning van een jobbonus.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/97

  Datum: 
  14 december 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/97 van 14 december 2021 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/96

  Datum: 
  14 december 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/96 van 14 december 2021 over het voorontwerp van decreet van de Vlaamse Regering houdende diverse maatregelen inzake de herstructurering van het beleidsveld Wonen.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/107

  Datum: 
  14 december 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/107 van 14 december 2021 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse minister van Justitie en handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme tot bepaling van de nadere regels voor het doorgeven van gegevens over verhandelingen van kunstmest als vermeld in artikel 2.2.1.4., zevende lid, van de VLAREME van 28 oktober 2016.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/105

  Datum: 
  14 december 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/105 van 14 december 2021 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van bepalingen over de justitiehuizen van het decreet van 26 april 2019 houdende de justitiehuizen en de eerstelijnsbijstand.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/104

  Datum: 
  14 december 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/104 van 14 december 2021 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het Erkenningsdecreet Lokale
  Geloofsgemeenschappen van 22 oktober 2021 en het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, wat betreft de wijze van communicatie, de opmaak van algemene protocollen voor de elektronische uitwisseling van persoonsgegevens en tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 mei 2016 tot vaststelling van de wijze van communicatie in het kader van het bestuurlijk toezicht op de besturen van de eredienst.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/103

  Datum: 
  14 december 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/103 van 14 december 2021 over het voorontwerp van decreet van de Vlaamse Regering houdende machtiging tot oprichting van het Vlaams Datanutsbedrijf.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/102

  Datum: 
  14 december 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/102 van 14 december 2021 over het voorontwerp van decreet van de Vlaamse Regering tot wijziging van het decreet “Iedereen verdient vakantie” van 29 juni 2018.

  Advies protocol VTC nr. 2021/04

  Datum: 
  14 december 2021

  Advies Protocol VTC nr. 04/2021 van 14 december 2021 over de mededeling van persoonsgegevens van leerlingen uit het kleuter-, lager en secundair onderwijs door het Agentschap Onderwijsdiensten (AGODI) aan het Departement Onderwijs en Vorming (DOV) voor een onderzoek “evaluatie maatregelen zieke kinderen”.

  Advies wetgeving VTC nr. 2021/106

  Datum: 
  10 december 2021

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/106 van 10 december 2021 over het voorstel van decreet van het Vlaams Parlement tot wijziging van artikel 47/1 van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en tot verlenging van het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van het centrale contactonderzoek door een samenwerkingsverband van externe partners, het lokale contactonderzoek door lokale besturen of zorgraden en tot organisatie van de COVID-19-teams in het kader van COVID-19.

  Startpagina's