chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/061

  Datum: 
  19 juli 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/061 van 19 juli 2022 over het ontwerp van decreet van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/060

  Datum: 
  19 juli 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/060 van 19 juli 2022 over het ontwerp van ministerieel besluit van de minister bevoegd voor energie tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 28 december 2018 houdende algemene bepalingen inzake de energieprestatieregelgeving, energieprestatiecertificaten en de certificering van aannemers en installateurs.

  Advies protocol VTC nr. 2022/05

  Datum: 
  19 juli 2022

  Advies Protocol VTC nr. 05/2022 van 19 juli 2022 over de mededeling van inschrijvingsgegevens van leerlingen (uit Discimus) door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) aan het Departement Onderwijs en Vorming (DOV) voor in het kader van de LeerID-leerlingen API als single sign on voor toegang tot applicaties binnen het onderwijsveld voor leerlingen.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/059

  Datum: 
  14 juni 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/059 van 14 juni 2022 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 3 en 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Wonen – Vlaanderen en boek 3 en boek 5 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/058

  Datum: 
  14 juni 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/058 van 14 juni 2022 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot attestering van digitale applicaties die gekoppeld zijn aan het Vlaams IT-platform BelRAI en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/057

  Datum: 
  14 juni 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/057 van 14 juni 2022 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Koninklijk besluit van 23 september 1992 houdende politiereglement van de Beneden-Zeeschelde.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/056

  Datum: 
  14 juni 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/056 van 14 juni 2022 over het voorontwerp van decreet van de Vlaamse Regering over de subsidiëring van het sociaal-cultureel volwassenenwerk.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/055

  Datum: 
  14 juni 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/055 van 14 juni 2022 over het voorontwerp van decreet van de Vlaamse Regering tot wijziging van het decreet van 24 januari 2003 houdende bescherming van het roerend cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang en de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat betreft de inbetalinggeving van cultuurgoederen ter voldoening van de erfbelasting.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/054

  Datum: 
  14 juni 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/054 van 14 juni 2022 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 wat betreft de uitvoering van de visienota lokaal erfgoedbeleid en wijziging van diverse besluiten.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/053

  Datum: 
  14 juni 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/053 van 14 juni 2022 over het voorstel van decreet van het Vlaams Parlement tot toevoeging van een paragraaf 9 en 10 aan artikel 47 van het Erkenningsdecreet Lokale Geloofsgemeenschappen van 22 oktober 2021.

  Startpagina's