chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Beraadslaging VTC nr. 46/2013

  Datum: 
  13 november 2013

  Beraadslaging VTC nr. 46/2013 van 13 november 2013 betreffende aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van landbouwers door het agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) aan het agentschap Natuur en Bos (ANB) in het kader van vergoedingen van wildschade.

  Beraadslaging VTC nr. 45/2013

  Datum: 
  13 november 2013

  Beraadslaging VTC nr. 45/2013 van 13 november 2013 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van (kandidaat) sociale huurders door de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM) via de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) aan de Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven), in het kader van een analyse van de in- en uitstroom binnen de sociale huisvesting.

  Beraadslaging VTC nr. 44/2013

  Datum: 
  13 november 2013

  Beraadslaging VTC nr. 44/2013 van 13 november 2013 betreffende aanvraag tot machtiging voor de mededeling van gecodeerde persoonsgegevens van landbouwers door het agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) aan de provincie Limburg voor de opmaak van de landbouw- en plattelandskaart van de provincie Limburg.

  Beraadslaging VTC nr. 43/2013

  Datum: 
  13 november 2013

  Beraadslaging VTC nr. 43/2013 van 13 november 2013 betreffende aanvraag tot machtiging van het mededelen van persoonsgegevens van leerlingen in het basis- en secundair onderwijs en studenten in het hoger onderwijs door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) en het Agentschap voor Hoger onderwijs en Studietoelagen (AHOVOS) aan de stad Gent voor het opstellen van een omgevingsanalyse.

  Beraadslaging VTC nr. 28/2013

  Datum: 
  13 november 2013

  Beraadslaging VTC nr. 28/2013 van 13 november 2013 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van landbouwers door het agentschap Landbouw en Visserij (ALV) aan het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) voor het uitvoeren van beleidsonderbouwend wetenschappelijk onderzoek, gewijzigd bij Beraadslaging VTC nr. 18/2015 van 20 mei 2015.

  Beraadslaging VTC nr. 42/2013

  Datum: 
  9 oktober 2013

  Beraadslaging VTC nr. 42/2013 van 9 oktober 2013 betreffende aanvraag tot machtiging van het mededelen van persoonsgegevens van doelgroepwerknemers van maatwerkbedrijven en -afdelingen door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) aan het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie (VSAWSE) voor de uitbetaling van het werkondersteuningspakket (WOP).

  Beraadslaging VTC nr. 41/2013

  Datum: 
  9 oktober 2013

  Beraadslaging VTC nr. 41/2013 van 9 oktober 2013 betreffende aanvraag aanvraag tot wijziging en uitbreiding van de machtiging 05/2013 van 13 februari 2013 voor de mededeling van persoonsgegevens door de entiteiten van de Vlaamse overheid aan de Interne Audit van de Vlaamse Administratie (IAVA) in het kader van haar auditopdrachten – aanvraag tot wijziging van de benaming IAVA in Audit Vlaanderen en tot uitbreiding van het toepassingsgebied voor de mededeling van persoonsgegevens door de lokale besturen in het kader van haar externe auditopdrachten.

  Beraadslaging VTC nr. 40/2013

  Datum: 
  9 oktober 2013

  Beraadslaging VTC nr. 40/2013 van 9 oktober 2013 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens uit de leer- en ervaringsbewijzendatabank (LED) door het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming aan Selor.

  Beraadslaging VTC nr. 39/2013

  Datum: 
  9 oktober 2013

  Beraadslaging VTC nr. 39/2013 van 9 oktober 2013 betreffende aanvraag tot machtiging van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) tot het verkrijgen van persoonsgegevens van tuinbouwers van niet-eetbare tuinbouwproducten vanuit het Agentschap Landbouw en Visserij (ALV) naar aanleiding van de inning van verplichte bijdragen in het promotiefonds ‘niet-eetbare tuinbouwproducten’.

  Advies VTC nr. 04/2013

  Datum: 
  9 oktober 2013

  Advies VTC nr. 04/2013 van 9 oktober 2013 inzake het voorontwerp van decreet betreffende de landinrichting

  Startpagina's