chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Beraadslaging VTC nr. 03/2014

  Datum: 
  19 februari 2014

  Beraadslaging VTC nr. 03/2014 van 19 februari 2014 betreffende aanvraag tot machtiging van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) om de mobile mapping beelden ter beschikking te stellen van de stad Gent voor het project “Gent in
  3D”.

  Beraadslaging VTC nr. 02/2014

  Datum: 
  22 januari 2014

  Beraadslaging VTC nr. 02/2014 van 22 januari 2014 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van leerlingen door het Lokale Overlegplatform (LOP) Brussel Hoofdstedelijk Gewest, het LOP Antwerpen Basis, het LOP Gent Basis en het LOP Lokeren Basis aan de Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven), in het kader van een onderzoek naar de impact van beleidswijzigingen op schoolse segregatie.

  Beraadslaging VTC nr. 01/2014

  Datum: 
  22 januari 2014

  Beraadslaging VTC nr. 01/2014 van 22 januari 2014 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van eigenaars van onroerende goederen die verhuurd worden aan een sociaal verhuurkantoor (SVK) en van sociale huurders aan wie doorverhuurd wordt, door een SVK via de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) aan de Vlaamse Belastingsdienst (VLABEL) in het kader van het toekennen van een verlaagd tarief voor de onroerende voorheffing.

  Beraadslaging VTC nr. 48/2013

  Datum: 
  11 december 2013

  Beraadslaging VTC nr. 48/2013 van 11 december 2013 betreffende aanvraag tot verlenging van de machtiging VTC/28/2012 voor het meedelen van persoonsgegevens van leerlingen en studenten door het Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS) en het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) aan de provinciale steunpunten sociale planning.

  Beraadslaging VTC nr. 47/2013

  Datum: 
  11 december 2013

  Beraadslaging VTC nr. 47/2013 van 11 december 2013 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens uit de leer- en ervaringsbewijzendatabank (LED) door het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming (AKOV) aan het Centrum voor Sociologisch Onderzoek (CeSO) van de KU Leuven en het Centrum voor Longitudinaal en Levenslooponderzoek (CELLO) van de Universiteit Antwerpen voor het verwezenlijken van een onderzoek over de toekomstige pensioenbescherming van autochtonen en diverse generaties migranten in België.

  Advies VTC nr. 03/2013

  Datum: 
  11 december 2013

  Advies VTC nr. 03/2013 van 11 december 2013 inzake het voorontwerp van decreet betreffende de organisatie van het netwerk voor de gegevensdeling tussen de actoren in de zorg

  Beraadslaging VTC nr. 46/2013

  Datum: 
  13 november 2013

  Beraadslaging VTC nr. 46/2013 van 13 november 2013 betreffende aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van landbouwers door het agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) aan het agentschap Natuur en Bos (ANB) in het kader van vergoedingen van wildschade.

  Beraadslaging VTC nr. 45/2013

  Datum: 
  13 november 2013

  Beraadslaging VTC nr. 45/2013 van 13 november 2013 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van (kandidaat) sociale huurders door de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM) via de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) aan de Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven), in het kader van een analyse van de in- en uitstroom binnen de sociale huisvesting.

  Beraadslaging VTC nr. 44/2013

  Datum: 
  13 november 2013

  Beraadslaging VTC nr. 44/2013 van 13 november 2013 betreffende aanvraag tot machtiging voor de mededeling van gecodeerde persoonsgegevens van landbouwers door het agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) aan de provincie Limburg voor de opmaak van de landbouw- en plattelandskaart van de provincie Limburg.

  Beraadslaging VTC nr. 43/2013

  Datum: 
  13 november 2013

  Beraadslaging VTC nr. 43/2013 van 13 november 2013 betreffende aanvraag tot machtiging van het mededelen van persoonsgegevens van leerlingen in het basis- en secundair onderwijs en studenten in het hoger onderwijs door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) en het Agentschap voor Hoger onderwijs en Studietoelagen (AHOVOS) aan de stad Gent voor het opstellen van een omgevingsanalyse.

  Startpagina's