chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Beraadslaging VTC nr. 19/2012

  Datum: 
  26 september 2012

  Beraadslaging VTC nr. 19/2012 van 26 september 2012 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens uit de Leer- en ervaringsbewijzendatabank (LED) door het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming aan het Vlaams Energieagentschap met betrekking tot de diplomagegevens van EPB-verslaggevers.

  Advies VTC nr. 07/2012

  Datum: 
  26 september 2012

  Advies VTC nr. 07/2012 van 26 september 2012. Advies op eigen initiatief inzake het decreet betreffende de Vlaamse sociale bescherming.

  Beraadslaging VTC nr. 18/2012

  Datum: 
  5 september 2012

  Beraadslaging VTC nr. 18/2012 van 5 september 2012 betreffende aanvraag tot machtiging voor het mededelen van persoonsgegevens van landbouwers en particulieren door het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) aan het departement Landbouw en Visserij (DLV) in het kader van financiële ondersteuning voor het houden van lokale variëteiten van hoogstamboomgaarden.

  Beraadslaging VTC nr. 17/2012

  Datum: 
  5 september 2012

  Beraadslaging VTC nr. 17/2012 van 5 september 2012 betreffende aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van zuivelbedrijven door het Agentschap voor Landbouw en Visserij aan de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.

  Beraadslaging VTC nr. 16/2012

  Datum: 
  5 september 2012

  Beraadslaging VTC nr. 16/2012 van 5 september 2012 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens door het Departement Onderwijs en Vorming aan de Universiteit Antwerpen in het kader van een wetenschappelijk onderzoek naar de invloed van de organisatie van het vaccinatiebeleid op de dekkingsgraad van HPV-vaccinatie in Vlaanderen.

  Advies VTC nr. 06/2012

  Datum: 
  5 september 2012

  Advies VTC nr. 06/2012 van 5 september 2012 inzake het voorontwerp van decreet betreffende de integrale jeugdhulp.

  Advies VTC nr. 05/2012

  Datum: 
  5 september 2012

  Advies VTC nr. 05/2012 van 5 september 2012. Advies op eigen initiatief inzake het voorontwerp van decreet betreffende de organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden.

  Advies VTC nr. 04/2012

  Datum: 
  5 september 2012

  Advies VTC nr. 04/2012 van 5 september 2012 inzake het voorontwerp van decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen.

  Beraadslaging VTC nr. 15/2012

  Datum: 
  25 juli 2012

  Beraadslaging VTC nr. 15/2012 van 25 juli 2012 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van cursisten Nederlands als tweede taal (NT2) die tevens OCMW-cliënt zijn en van het personeel van de Huizen van het Nederlands (HvN) door de HvN aan de OCMW.

  Beraadslaging VTC nr. 14/2012

  Datum: 
  25 juli 2012

  Beraadslaging VTC nr. 14/2012 van 25 juli 2012 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van inburgeraars die tevens OCMW-cliënt zijn en van het personeel van de onthaalbureau’s door de erkende onthaalbureau’s aan de OCMW.

  Startpagina's