chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Beraadslaging VTC nr. 28/2013

  Datum: 
  13 november 2013

  Beraadslaging VTC nr. 28/2013 van 13 november 2013 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van landbouwers door het agentschap Landbouw en Visserij (ALV) aan het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) voor het uitvoeren van beleidsonderbouwend wetenschappelijk onderzoek, gewijzigd bij Beraadslaging VTC nr. 18/2015 van 20 mei 2015.

  Beraadslaging VTC nr. 42/2013

  Datum: 
  9 oktober 2013

  Beraadslaging VTC nr. 42/2013 van 9 oktober 2013 betreffende aanvraag tot machtiging van het mededelen van persoonsgegevens van doelgroepwerknemers van maatwerkbedrijven en -afdelingen door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) aan het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie (VSAWSE) voor de uitbetaling van het werkondersteuningspakket (WOP).

  Beraadslaging VTC nr. 41/2013

  Datum: 
  9 oktober 2013

  Beraadslaging VTC nr. 41/2013 van 9 oktober 2013 betreffende aanvraag aanvraag tot wijziging en uitbreiding van de machtiging 05/2013 van 13 februari 2013 voor de mededeling van persoonsgegevens door de entiteiten van de Vlaamse overheid aan de Interne Audit van de Vlaamse Administratie (IAVA) in het kader van haar auditopdrachten – aanvraag tot wijziging van de benaming IAVA in Audit Vlaanderen en tot uitbreiding van het toepassingsgebied voor de mededeling van persoonsgegevens door de lokale besturen in het kader van haar externe auditopdrachten.

  Beraadslaging VTC nr. 40/2013

  Datum: 
  9 oktober 2013

  Beraadslaging VTC nr. 40/2013 van 9 oktober 2013 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens uit de leer- en ervaringsbewijzendatabank (LED) door het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming aan Selor.

  Beraadslaging VTC nr. 39/2013

  Datum: 
  9 oktober 2013

  Beraadslaging VTC nr. 39/2013 van 9 oktober 2013 betreffende aanvraag tot machtiging van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) tot het verkrijgen van persoonsgegevens van tuinbouwers van niet-eetbare tuinbouwproducten vanuit het Agentschap Landbouw en Visserij (ALV) naar aanleiding van de inning van verplichte bijdragen in het promotiefonds ‘niet-eetbare tuinbouwproducten’.

  Advies VTC nr. 04/2013

  Datum: 
  9 oktober 2013

  Advies VTC nr. 04/2013 van 9 oktober 2013 inzake het voorontwerp van decreet betreffende de landinrichting

  Beraadslaging VTC nr. 37/2013

  Datum: 
  11 september 2013

  Beraadslaging VTC nr. 37/2013 van 11 september 2013 betreffende aanvraag tot uitbreiding voor wat betreft het taalniveau van de machtiging VTC/15/2012 voor het meedelen van persoonsgegevens van cursisten Nederlands als tweede taal (NT2) die tevens OCMW-cliënt zijn en van het personeel van de Huizen van het Nederlands (HvN) door de HvN aan de OCMW.

  Beraadslaging VTC nr. 36/2013

  Datum: 
  11 september 2013

  Beraadslaging VTC nr. 36/2013 van 11 september 2013 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van minderjarige personen met een handicap door Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) aan het Agentschap Jongerenwelzijn (JWZ) in het kader van de overgang naar integrale jeugdhulp.

  Beraadslaging VTC nr. 35/2013

  Datum: 
  11 september 2013

  Beraadslaging VTC nr. 35/2013 van 11 september 2013 betreffende aanvraag tot machtiging van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) om de mobile mapping beelden ter beschikking te stellen van het Gemeentelijk Autonoom Parkeerbedrijf Antwerpen (GAPA).

  Beraadslaging VTC nr. 34/2013

  Datum: 
  11 september 2013

  Beraadslaging VTC nr. 34/2013 van 11 september 2013 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van gecodeerde persoonsgegevens van de Belgische commerciële zeevissers door de dienst Zeevisserij van de afdeling Landbouwen Visserijbeleid (ALVB) van het departement Landbouw en Visserij aan het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) ter ondersteuning van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid.

  Startpagina's