chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Beraadslaging VTC nr. 17/2013

  Datum: 
  12 juni 2013

  Beraadslaging VTC nr. 17/2013 van 12 juni 2013 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van cursisten Nederlands als tweede taal (NT2) en van het personeel van de Huizen van het Nederlands (HvN) door de HvN aan de Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO) en centra voor basiseducatie (CBE).

  Beraadslaging VTC nr. 16/2013

  Datum: 
  12 juni 2013

  Beraadslaging VTC nr. 16/2013 van 12 juni 2013 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van houders van een doctoraatsdiploma door het agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming (AKOV) aan de POD Federaal Wetenschapsbeleid in het kader van een onderzoek naar Research & Development potentieel op het vlak van HR.

  Beraadslaging VTC nr. 15/2013

  Datum: 
  12 juni 2013

  Beraadslaging VTC nr. 15/2013 van 12 juni 2013 betreffende aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van landbouwers door het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) en de Vlaamse Landsmaatschappij (VLM) aan de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) van de FOD Economie in het kader van statistisch onderzoek naar de steun voor plattelandsontwikkeling.

  Beraadslaging VTC nr. 14/2013

  Datum: 
  8 mei 2013

  Beraadslaging VTC nr. 14/2013 van 8 mei 2013 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens in het kader van de integrale jeugdhulp door het agentschap Jongerenwelzijn als verantwoordelijke voor de verwerking van de toepassing INSISTO en de toepassing DOMINO OCJ en voor het meedelen van gecodeerde persoonsgegevens voor wetenschappelijk onderzoek en beleidsdoeleinden aan het agentschap Jongerenwelzijn en het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

  Beraadslaging VTC nr. 13/2013

  Datum: 
  8 mei 2013

  Beraadslaging VTC nr. 13/2013 van 8 mei 2013 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van sociale huurders door de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM) en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) aan het agentschap Inspectie RWO voor de controle op de naleving van de Sociale Wooncode en van andere wetgeving omtrent sociale verhuur.

  Beraadslaging VTC nr. 12/2013

  Datum: 
  17 april 2013

  Beraadslaging VTC nr. 12/2013 van 17 april 2013 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van landbouwers en ambtenaren door respectievelijk het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) en het Departement Landbouw en Visserij (DLV) aan de vzw Vlaams infocentrum land- en tuinbouw (VILT) voor het verspreiden van een magazine.

  Beraadslaging VTC nr. 11/2013

  Datum: 
  17 april 2013

  Beraadslaging VTC nr. 11/2013 van 17 april 2013 betreffende aanvraag tot wijziging van de machtigingen VTC nr. 03/2012, nr. 12/2012 en nr. 23/2012 voor het meedelen van persoonsgegevens van leerlingen uit het basis- en secundair onderwijs tussen het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) en de scholen van het basis- en secundair onderwijs met betrekking tot de voorwaarden van informatieveiligheid in de scholen.

  Beraadslaging VTC nr. 10/2013

  Datum: 
  17 april 2013

  Beraadslaging VTC nr. 10/2013 van 17 april 2013 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van de leden van de zorgkassen met betrekking tot de BEL-score door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid aan het Vlaams Zorgfonds en de erkende zorgkassen in het kader van de automatische rechtentoekenning in de zorgverzekering.

  Beraadslaging VTC nr. 01/2013

  Datum: 
  17 april 2013

  Beraadslaging VTC nr. 01/2013 van 17 april 2013 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van leerlingen uit het basis- en secundair onderwijs door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) aan de scholen van het basis- en secundair onderwijs.

  Beraadslaging VTC nr. 09/2013

  Datum: 
  13 februari 2013

  Beraadslaging VTC nr. 09/2013 van 13 februari 2013 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van aanvragers van opleidingskrediet door het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie (het VSAWSE) aan het departement Werk en Sociale Economie (WSE) voor het uitvoeren van het VIONA-onderzoek naar de toepassing van het opleidingskrediet.

  Startpagina's