chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Beraadslaging VTC nr. 30/2012

  Datum: 
  5 december 2012

  Beraadslaging VTC nr. 30/2012 van 5 december 2012 betreffende aanvragen tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van landbouwers door het agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) aan de diensten Landbouw en de leden van de deputaties van de Vlaamse provincies voor de opmaak van het provinciaal ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP), advisering van het gewestelijk RUP, advisering en goedkeuring van het gemeentelijk RUP, behandeling van bouwberoepen en behandeling van milieuvergunningsaanvragen en beroepen, gewijzigd bij  Beraadslaging VTC nr 49/2014 van 10 december 2014.

  Beraadslaging VTC nr. 29/2012

  Datum: 
  7 november 2012

  Beraadslaging VTC nr. 29/2012 van 7 november 2012 betreffende aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van landbouwers door het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) aan de het Belgisch Interventie en Restitutie Bureau (BIRB) in opdracht van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.

  Beraadslaging VTC nr. 28/2012

  Datum: 
  7 november 2012

  Beraadslaging VTC nr. 28/2012 van 7 november 2012 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van leerlingen en studenten door het Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS) en het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) aan de provinciale steunpunten sociale planning.

  Beraadslaging VTC nr. 27/2012

  Datum: 
  7 november 2012

  Beraadslaging VTC nr. 27/2012 van 7 november 2012 betreffende aanvraag tot uitbreiding van de machtiging VTC/02/2012 voor het mededelen van persoonsgegevens van land- en tuinbouwers door het agentschap Landbouw en Visserij (ALV) aan het Coördinatiecentrum voorlichting en begeleiding duurzame bemesting vzw (CVBB) door een uitbreiding van de groep land- en tuinbouwers van wie de gegevens worden uitgewisseld en door uitbreiding van de bestemmelingen van de gegevens.

  Beraadslaging VTC nr. 26/2012

  Datum: 
  7 november 2012

  Beraadslaging VTC nr. 26/2012 van 7 november 2012 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van schoolverlaters door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming aan het Agentschap voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) in het kader van opvolging van de overgang van onderwijs naar de arbeidsmarkt, gewijzigd bij  Beraadslaging VTC nr 47/2014 van 10 december 2014.

  Beraadslaging VTC nr. 25/2012

  Datum: 
  17 oktober 2012

  Beraadslaging VTC nr. 25/2012 van 17 oktober 2012 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van werkzoekenden en medewerkers van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) door de VDAB aan de onthaalbureaus (OB) en de Huizen van het Nederlands (HvN).

  Beraadslaging VTC nr. 24/2012

  Datum: 
  17 oktober 2012

  Beraadslaging VTC nr. 24/2012 van 17 oktober 2012 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van inburgeraars en van cursisten Nederlands als tweede taal (NT2) die tevens werkzoekende zijn en van contactpersonen bij de onthaalbureaus (OB’s) en de Huizen van het Nederlands (HvN) door de OB’s en de HvN aan de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB).

  Beraadslaging VTC nr. 23/2012

  Datum: 
  17 oktober 2012

  Beraadslaging VTC nr. 23/2012 van 17 oktober 2012 betreffende aanvraag tot machtiging voor het mededelen van persoonsgegevens van leerlingen door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) aan de onderwijsinstellingen in het kader van het inschrijvingsrecht.

  Beraadslaging VTC nr. 22/2012

  Datum: 
  17 oktober 2012

  Beraadslaging VTC nr. 22/2012 van 17 oktober 2012 betreffende aanvraag tot wijziging van de machtiging VTC 04/2011 van het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming (AKOV) als beheerder van de leer- en ervaringsbewijzendatabank (LED) met betrekking tot de bewaartermijn van de gegevens van de diplomahouders.

  Advies VTC nr. 03/2012

  Datum: 
  8 oktober 2012

  Advies VTC nr. 03/2012 van 8 oktober 2012 inzake het voorontwerp van decreet betreffende het kader voor het invoeren van intelligente vervoerssystemen op het gebied van wegvervoer en voor interfaces met andere vervoerswijzen.

  Startpagina's