chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Beraadslaging VTC nr. 15/2012

  Datum: 
  25 juli 2012

  Beraadslaging VTC nr. 15/2012 van 25 juli 2012 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van cursisten Nederlands als tweede taal (NT2) die tevens OCMW-cliënt zijn en van het personeel van de Huizen van het Nederlands (HvN) door de HvN aan de OCMW.

  Beraadslaging VTC nr. 14/2012

  Datum: 
  25 juli 2012

  Beraadslaging VTC nr. 14/2012 van 25 juli 2012 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van inburgeraars die tevens OCMW-cliënt zijn en van het personeel van de onthaalbureau’s door de erkende onthaalbureau’s aan de OCMW.

  Beraadslaging VTC nr. 13/2012

  Datum: 
  25 juli 2012

  Beraadslaging VTC nr. 13/2012 van 25 juli 2012 betreffende aanvraag tot machtiging van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) om de mobile mapping beelden ter beschikking te stellen van De Scheepvaart nv.

  Beraadslaging VTC nr. 12/2012

  Datum: 
  25 juli 2012

  Beraadslaging VTC nr. 12/2012 van 25 juli 2012 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van leerlingen uit het basis- en secundair onderwijs door de scholen van het basis- en secundair onderwijs aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) in het kader van het Actieplan spijbelen en andere vormen van grensoverschrijdend gedrag en de controle op de leerplicht.

  Advies VTC nr. 02/2012

  Datum: 
  10 juli 2012

  Advies VTC nr. 02/2012 van 10 juli 2012 inzake het ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 25 mei 2012 betreffende de preventie en bestrijding van doping in de sport.

  Beraadslaging VTC nr. 11/2012

  Datum: 
  9 mei 2012

  Beraadslaging VTC nr. 11/2012 van 9 mei 2012 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van (kandidaat)cursisten Nederlands als tweede taal door het agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS) aan het Agentschap voor Binnenlands Bestuur (ABB) in naam van de Huizen van het Nederlands en in naam van de erkende onthaalbureaus.

  Beraadslaging VTC nr. 10/2012

  Datum: 
  9 mei 2012

  Beraadslaging VTC nr. 10/2012 van 9 mei 2012 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van (kandidaat)cursisten NT2 door de Huizen van het Nederlands aan het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS)

  Beraadslaging VTC nr. 09/2012

  Datum: 
  9 mei 2012

  Beraadslaging VTC nr. 09/2012 van 9 mei 2012 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van de persoonsgegevens van landbouwers door de Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling van het Departement Landbouw en Visserij aan het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM).

  Beraadslaging VTC nr. 08/2012

  Datum: 
  11 april 2012

  Beraadslaging VTC nr. 08/2012 van 11 april 2012 betreffende aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens over de aangeslotenen op het waterleidingsnet van de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (TMVW) aan de gemeente Asse.

  Beraadslaging VTC nr. 07/2012

  Datum: 
  11 april 2012

  Beraadslaging VTC nr. 07/2012 van 11 april 2012 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van gecodeerde persoonsgegevens van landbouwers door de Afdeling Monitoring en Studie van het Departement Landbouw en Visserij aan het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO).

  Startpagina's