chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Advies protocol nr. 2019/02

  Datum: 
  3 juni 2019

  Advies protocol VTC nr. 2019/02 van 3 juni 2019 betreffende de mededeling van persoonsgegevens van het onderwijspersoneel door het agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODi) aan het departement Onderwijs en Vorming (DOV) voor de productie, de verdeling en het beheer van de lerarenkaart

  Advies VTC nr. 01/2019

  Datum: 
  23 mei 2019

  Advies Vlaamse Toezichtcommissie nr. 01/2019 van 23 mei 2019 als antwoord op een adviesvraag van de VVSG over een ontwerp van verwerkersovereenkomst tussen een lokaal bestuur en De Lijn betreffende een derde betalers regeling. Volgens de VTC gaat het niet om een verwerkersrelatie.

  Advies wetgeving VTC nr. 2019/10

  Datum: 
  29 april 2019

  Advies wetgeving VTC nr. 2019/10 van 29 april 2019 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2010 tot uitvoering van het decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling, wat betreft de invoering van een registratieverplichting voor sportmakelaars

  Advies wetgeving VTC nr. 2019/09

  Datum: 
  29 april 2019

  Advies wetgeving VTC nr. 2019/09 van 29 april 2019 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 20 december 2013, wat betreft de aanvraag tot bindende schatting van onroerende goederen in een nalatenschap en andere fiscale bepalingen

   

  Advies wetgeving VTC nr. 2019/08

  Datum: 
  29 april 2019

  Advies wetgeving VTC nr. 2019/08 van 29 april 2019 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de erkenning en subsidiëring van verhuurdersorganisaties

  Advies wetgeving VTC nr. 2019/07

  Datum: 
  29 april 2019

  Advies wetgeving VTC nr. 2019/07 van 29 april 2019 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen op het vlak van wonen

  Advies wetgeving VTC nr. 2019/06

  Datum: 
  29 april 2019

  Advies wetgeving VTC nr. 2019/06 van 29 april 2019 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers

  Advies protocol nr. 2019/01

  Datum: 
  29 april 2019

  Advies protocol VTC nr. 2019/01 betreffende de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens van leerlingen in het leerjaar 1A van het secundair onderwijs van Agodi naar de KULeuven voor het uitvoeren van een wetenschappelijk onderzoek door de KUL Research & Development met als doel het stimuleren van talentontwikkeling en voorzien in aangepast onderwijs en begeleiding voor kinderen en jongeren met sterke cognitieve vaardigheden (Talent-project)

  Advies wetgeving VTC nr. 2019/05

  Datum: 
  9 april 2019

  Advies wetgeving VTC nr. 2019/05 van 9 april 2019 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juni 2008 betreffende de verzekering gewaarborgd wonen

   

  Advies wetgeving VTC nr. 2019/04

  Datum: 
  9 april 2019

  Advies wetgeving VTC nr. 2019/04 van 9 april 2019 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de nadere regels voor de verwerking, de bewaring en de bewijskracht van de elektronische gegevens betreffende de toelagen in het kader van het gezinsbeleid

  Startpagina's