chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/028

  Datum: 
  6 april 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/028 van 6 april 2022 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van XXX tot regeling van bepaalde aspecten van duale opleidingen in het volwassenenonderwijs.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/027

  Datum: 
  15 maart 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/027 van 15 maart 2022 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het Cultureelerfgoeddecreet van 23 december 2021.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/026

  Datum: 
  15 maart 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/026 van 15 maart 2022 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het indemniteitsdecreet van 21 januari 2022.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/024

  Datum: 
  15 maart 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/024 van 15 maart 2022 over het voorontwerp van decreet van de Vlaamse Regering tot instemming met de overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Botswana tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen en met het protocol, ondertekend te Pretoria op 30 november 2017.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/023

  Datum: 
  15 maart 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/023 van 15 maart 2022 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, het Energiebesluit van 19 november 2010 en het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, wat betreft diverse bepalingen inzake de energie-efficiëntie en hernieuwbare energie.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/022

  Datum: 
  15 maart 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/022 van 15 maart 2022 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding, het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 2017 tot bepaling van de kwaliteitscriteria voor de instroomopleiding Havenarbeider en het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2019 tot uitvoering van het decreet van 29 maart 2019 betreffende het kwaliteits- en registratiemodel van dienstverleners in het beleidsdomein Werk en Sociale Economie.

  Advies protocol VTC nr. 2022/03

  Datum: 
  15 maart 2022

  Advies Protocol VTC nr. 03/2022 van 15 maart 2022 over de mededeling van persoonsgegevens van leerlingen en personeel door de onderwijsinstellingen en de CLB aan de Onderwijsinspectie voor onderzoek naar het verstrekken van kwaliteitsonderwijs en een kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding.

  Advies protocol VTC nr. 2022/02

  Datum: 
  15 maart 2022

  Advies Protocol VTC nr. 02/2022 van 15 maart 2022 over de mededeling van van diploma- en studietijdgegevens die aanwezig zijn in de LEDdatabank en de gegevensstroom inschrijvingen (GeefHistoriekinschrijving) door Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) en het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) aan Sigedis vzw voor de ondersteunende diensten die Sigedis vzw aanbiedt aan de Federale Pensioendienst (FPD).

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/021

  Datum: 
  15 februari 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/021 van 15 februari 2022 over het ontwerp van uitvoerend samenwerkingsakkoord van de gefedereerde entiteiten tot wijziging van het uitvoerend samenwerkingsakkoord van 15 oktober 2021 betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EU-COVID-certificaat, het Covid Safe Ticket, het PLF en de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/020

  Datum: 
  15 februari 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/020 van 15 februari 2022 over het voorontwerp van decreet van de Vlaamse Regering houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van (DATUM) strekkende tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EUCOVID-certificaat, het Covid Safe Ticket, het PLF en de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België en tot wijziging van het opschrift en artikel 2 van het decreet van 1 oktober 2021 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 26 september 2021 strekkende tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EU-COVID-certificaat, het Covid Safe Ticket, het PLF en de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België.

  Startpagina's