chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Beraadslaging VTC nr. 5/2018

  Datum: 
  31 januari 2018

  Beraadslaging VTC nr. 5/2018 van 31 januari 2018 betreffende de aanvraag van tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van landbouwers door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) aan Service publique de Wallonie - Direction Générale de l'Agriculture, des Resources naturelles et de l'Environnement in het kader van het toezicht op de gewestoverschrijdende mesttransporten.

  Beraadslaging VTC nr. 4/2018

  Datum: 
  31 januari 2018

  Beraadslaging VTC nr. 4/2018 van 31 januari 2018 betreffende de aanvraag van tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van netgebruikers door de distributiebeheerder Infrax aan de gemeente Laakdal voor het gebruik van het energieloket voor de uitoefening van 4 taken van de gemeente.

  Beraadslaging VTC nr. 3/2018

  Datum: 
  31 januari 2018

  Beraadslaging VTC nr. 3/2018 die  beraadslaging nr. 39/2016 vervangt van 31 januari 2018 betreffende de aanvraag van tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van personen die vermeld worden in de aangiften van nalatenschap door de Vlaamse Belastingsdienst (VLABEL) aan de Federale Overheidsdienst Financiën (FOD FIN) Algemene administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD) in het kader van respectievelijk patrimoniumdocumentatie en -informatie en registratie- en successierechten voor het Brussels Hoofdstedelijk en het Waals Gewest.

  Beraadslaging VTC nr. 1/2018

  Datum: 
  31 januari 2018

  Beraadslaging VTC nr. 1/2018 die  beraadslaging VTC nr. 24/2016 van 14 september 2016 vervangt van 31 januari 2018 betreffende de aanvraag tot machtiging door het Agentschap Informatie Vlaanderen als beheerder van het Dossierstatusinformatiesysteem (DOSIS) en aan het Agentschap Innoveren en Ondernemen als beheerder van het e-loket voor ondernemers, VlaanderenOnderneemt.be.

  Advies VTC nr. 01/2018

  Datum: 
  31 januari 2018

  Advies VTC nr. 01/2018 inzake de migratie van de Leer- en ervaringsbewijzendatabank (hierna "LED") naar een publieke cloud. ( Aanvulling )

  Beraadslaging VTC 48/2018

  Datum: 
  18 januari 2018

  Beraadslaging VTC 48/2018 van 18 januari 2018 betreffende de aanvraag tot machtiging van het meedelen van persoonsgegevens van netgebruikers door de werkmaatschappijen van distrbutiebeheerders Infrax cvba en Eandis cvba aan het agentschap Wonen Vlaanderen, afdeling Toezicht en afdeling Woningkwaliteit en de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHMs), in het kader van de bestrijding van domiciliefraude en krotverhuur.

  Beraadslaging VTC 48/2017

  Datum: 
  18 januari 2018

  Beraadslaging VTC 48/2017 van 18 januari 2018 betreffende de aanvraag tot machtiging van het meedelen van persoonsgegevens van netgebruikers door de werkmaatschappijen van distrbutiebeheerders Infrax cvba en Eandis cvba aan het agentschap Wonen Vlaanderen, afdeling Toezicht en afdeling Woningkwaliteit en de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHMs), in het kader van de bestrijding van domiciliefraude en krotverhuur.

  Beraadslaging VTC nr. 49/2017

  Datum: 
  20 december 2017

  Beraadslaging VTC nr. 49/2017 van 20 december 2017 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van leerlingen van het kleuteronderwijs, lager- of secundair onderwijs en hoger onderwijs inzake inschrijvingen door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) en het Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) aan het agentschap Kind en Gezin (Kind en Gezin) om te anticiperen op de uitbetaling van gezinstoelagen (het groeipakket van het gezin).

  Beraadslaging VTC nr. 47/2017

  Datum: 
  20 december 2017

  Beraadslaging VTC nr. 47/2017 van 20 december 2017 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van landbouwers door het departement Landbouw en Visserij (departement LV) aan de stad Zottegem voor informatieverstrekking in het kader van voor hen relevante maatregelen op gemeentelijk niveau, hen in te lichten bij rampspoedige gebeurtenissen, catastrofen en rampengevallen, hen te raadplegen voor het open ruimte beleid (RUP) en het te betrekken bij gemeentelijk erosiebeleid.

  Beraadslaging VTC nr. 46/2017

  Datum: 
  20 december 2017

  Beraadslaging VTC nr. 46/2017 van 20 december 2017 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van gecodeerde persoonsgegevens van ad term geboren kinderen in de eerste helft van 2015 door Kind en Gezin (K&G) aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) in het kader van het wetenschappelijk onderzoek rond versterkte gewichtstoename bij ad term geboren kinderen in de eerste 6 levensmaanden tot op tweejarige leeftijd.

  Startpagina's