chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Machtigingen en adviezen Vlaamse Toezichtcommissie

  Beraadslaging VTC nr. 45/2017

  Datum: 
  20 december 2017

  Beraadslaging VTC nr. 45/2017 van 20 december 2017 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van leerlingen van het kleuteronderwijs, lager- of secundair onderwijs in verband met de aan- en afwezigheden door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) aan het agentschap Kind en Gezin (Kind en Gezin) om te anticiperen op de uitbetaling van gezinstoelagen (het groeipakket van het gezin).

  Beraadslaging VTC nr. 43/2017

  Datum: 
  20 december 2017

  Beraadslaging VTC nr. 43/2017 van 20 december 2017 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van leerlingen die zijn ingeschreven in het leerplichtonderwijs van het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) aan het Departement Onderwijs en Vorming (departement OV) voor het gratis ter beschikking stellen van dyslexiesoftware.

  Beraadslaging VTC nr. 42/2017

  Datum: 
  22 november 2017

  Beraadslaging VTC nr. 42/2017 van 22 november 2017 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van gebruikers van het burgerloket door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), de Vlaamse Belastingdiest (VLABEL), het agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS), het Vlaams Energieagentschap (VEA), het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi), het Departement Werk en Sociale Economie (WSE), aan het Agentschap Informatie Vlaanderen voor het beheer van het burgerloket. ( bijlage wettelijke basis )

  Beraadslaging VTC nr. 41/2017

  Datum: 
  25 oktober 2017

  Beraadslaging VTC nr. 41/2017 van 25 oktober 2017 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van gecodeerde persoonsgegevens van leerkrachten van het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) aan het Departement Onderwijs en Vorming (departement OV) in het kader van een onderzoek naar de tijdsbesteding van leraren in het basis- en secundair gewoon en buitengewoon onderwijs.

  Beraadslaging VTC nr. 40/2017

  Datum: 
  25 oktober 2017

  Beraadslaging VTC nr. 40/2017 van 25 oktober 2017 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van netgebruikers door de distributienetbeheerder Eandis cvba aan de stad Gent in het kader van een onderzoek naar gas- en elektriciteitsverbruik om leegstand te detecteren en tegen te gaan.

  Beraadslaging VTC nr. 39/2017

  Datum: 
  25 oktober 2017

  Beraadslaging VTC nr. 39/2017 van 25 oktober 2017 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens uit de Leer- en Ervaringsdatabank (LED), beheerd door het Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) aan het Agentschap Zorg en Gezondheid (ZG) in het kader van de erkenning van de gezondheidszorgberoepen.

  Beraadslaging VTC nr. 38/2017

  Datum: 
  25 oktober 2017

  Beraadslaging VTC nr. 38/2017 van 25 oktober 2017 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van inburgeraars en van cursisten Nederlands als tweede taal (NT2) vanuit de Kruispuntbank Inburgering (KBI) van het Agentschap Integratie en Inburgering (AII) via de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) aan de sociale verhuurders en de afdeling Toezicht van het agentschap Wonen-Vlaanderen in het kader van de toepassing van de taalkennisvereiste.

  Beraadslaging VTC nr. 37/2017

  Datum: 
  25 oktober 2017

  Beraadslaging VTC nr. 37/2017 van 25 oktober 2017 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van (kandidaat) sociale huurders oor de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM) via de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) aan de Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven), in het kader van een nieuwe analyse van de in- en uitstroom binnen de sociale huisvesting.

  Beraadslaging VTC nr. 36/2017

  Datum: 
  25 oktober 2017

  Beraadslaging VTC nr. 36/2017 van 25 oktober 2017 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van leerlingen door het Lokale Overlegplatform (LOP) Brussel Hoofdstedeijk Gewest, het LOP Antwerpen Basis, het LOP Gent Basis en het LOP Lokern Basis aan de Katolieke Universiteit Leuven (KU Leuven), in het kader van een onderzoek naar de impact van beleidswijzigingen op schoolse segregatie.

  Beraadslaging VTC nr. 35/2017

  Datum: 
  25 oktober 2017

  Beraadslaging VTC nr. 35/2017 van 25 oktober 2017 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van de werknemers van de voorzieningen ouderenzorg, psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven beschut wonen en revalidatieziekenhuizen van de afdeling Informatie en Zorgberoepen van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (VAZG) aan de afdeling Gespecialiseerde Zorg en het team Financiering Ouderenzorg van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (VAZG) in het kader van het onderzoek naar vernieuwde financieringsmodellen van deze voorzieningen.

  Startpagina's