chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/066

  Datum: 
  19 juli 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/066 van 19 juli 2022 over het ontwerp van decreet van de Vlaamse Regering houdende diverse bepalingen inzake landbouw en omgeving.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/065

  Datum: 
  19 juli 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/065 van 19 juli 2022 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding, wat betreft de toevoeging van de NEET-jongeren als doelgroep van de activeringsregisseur.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/064

  Datum: 
  19 juli 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/064 van 19 juli 2022 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders en de interdisciplinaire samenwerking in de praktijkvoering en tot uitbreiding van de opdrachten van de huisartsenkringen.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/063

  Datum: 
  19 juli 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/063 van 19 juli 2022 over het ontwerp van ministerieel besluit van de minister bevoegd voor omgeving Inzake de melding door installateurs van de plaatsing van stookolieketels of stookolieketellichamen.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/062

  Datum: 
  19 juli 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/062 van 19 juli 2022 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de vrijwillige stopzetting van varkensstallen.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/061

  Datum: 
  19 juli 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/061 van 19 juli 2022 over het ontwerp van decreet van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/060

  Datum: 
  19 juli 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/060 van 19 juli 2022 over het ontwerp van ministerieel besluit van de minister bevoegd voor energie tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 28 december 2018 houdende algemene bepalingen inzake de energieprestatieregelgeving, energieprestatiecertificaten en de certificering van aannemers en installateurs.

  Advies protocol VTC nr. 2022/05

  Datum: 
  19 juli 2022

  Advies Protocol VTC nr. 05/2022 van 19 juli 2022 over de mededeling van inschrijvingsgegevens van leerlingen (uit Discimus) door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) aan het Departement Onderwijs en Vorming (DOV) voor in het kader van de LeerID-leerlingen API als single sign on voor toegang tot applicaties binnen het onderwijsveld voor leerlingen.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/059

  Datum: 
  14 juni 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/059 van 14 juni 2022 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 3 en 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Wonen – Vlaanderen en boek 3 en boek 5 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/058

  Datum: 
  14 juni 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/058 van 14 juni 2022 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot attestering van digitale applicaties die gekoppeld zijn aan het Vlaams IT-platform BelRAI en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming.

  Startpagina's