chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/078

  Datum: 
  6 september 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/078 van 6 september 2022 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering over de accreditatie van VBS – opleidingscentra en de goedkeuring van VBS-opleidingen.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/077

  Datum: 
  6 september 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/077 van 6 september 2022 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 3 juni 2022 houdende diverse maatregelen inzake de herstructurering van het beleidsveld wonen en tot wijziging van verschillende besluiten over wonen.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/076

  Datum: 
  6 september 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/076 van 6 september 2022 over het voorstel van decreet van het Vlaams parlement tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat de verplichte installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen op dakoppervlakten betreft.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/075c

  Datum: 
  6 september 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/075c van 6 september 2022 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering over de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen, en de gegarandeerde traditionele specialiteiten voor landbouwproducten en levensmiddelen.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/075b

  Datum: 
  6 september 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/075b van 6 september 2022 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/075a

  Datum: 
  6 september 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/075a van 6 september 2022 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende contractuele onderhandelingen en aanbodregulering van producten met een beschermde oorsprongsbenaming of een beschermde geografische aanduiding in de sector melk en zuivelproducten.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/074

  Datum: 
  6 september 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/074 van 6 september 2022 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet over de werk- en zorgtrajecten.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/072

  Datum: 
  6 september 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/072 van 6 september 2022 over het voorontwerp van decreet van de Vlaamse Regering over leersteun.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/071

  Datum: 
  6 september 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/071 van 6 september 2022 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving over technische voorschriften voor binnenschepen en binnenvaartpersoneel.

  Advies wetgeving VTC nr. 2022/070

  Datum: 
  6 september 2022

  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/070 van 6 september 2022 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de organisatie, de samenstelling en de werking van de IBH.

  Startpagina's