chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Beraadslaging VTC nr 26/2013

  Datum: 
  31 juli 2013

  Beraadslaging VTC nr 26/2013 van 31 juli 2013 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van landbouwers door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) aan het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) en omgekeerd.

  Beraadslaging VTC nr. 22/2013

  Datum: 
  12 juni 2013

  Beraadslaging VTC nr. 22/2013 van 12 juni 2013 betreffende aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van landbouwers door het agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) aan de Algemene Administratie van de Fiscaliteit, Directie II/3, Sector Directe belastingen in het kader van het onderzoek naar en de controle van de fiscale toestand van de belastingplichtigen in het kader van steun aan de landbouwsector.

  Beraadslaging VTC nr. 21/2013

  Datum: 
  12 juni 2013

  Beraadslaging VTC nr. 21/2013 van 12 juni 2013 betreffende aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van landbouwers door het agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) aan het departement Landbouw en Visserij (DLV) in het kader van de biologische landbouw.

  Beraadslaging VTC nr. 20/2013

  Datum: 
  12 juni 2013

  Beraadslaging VTC nr. 20/2013 van 12 juni 2013 betreffende Verlenging van de machtiging VTC nr. 11/2011 van 18 mei 2011 voor het meedelen van mobile mapping beelden door het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) aan het agentschap Landbouw en Visserij.

  Beraadslaging VTC nr. 19/2013

  Datum: 
  12 juni 2013

  Beraadslaging VTC nr. 19/2013 van 12 juni 2013 betreffende verlenging van de machtiging VTC nr. 13/2011 voor het meedelen van mobile mapping beelden door het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) aan de Vlaamse Landmaatschappij (VLM).

  Beraadslaging VTC nr. 18/2013

  Datum: 
  12 juni 2013

  Beraadslaging VTC nr. 18/2013 van 12 juni 2013 betreffende verlenging van de machtiging VTC nr. 34/2011 voor het meedelen van mobile mapping beelden door het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) aan het agentschap Inspectie RWO.

  Beraadslaging VTC nr. 17/2013

  Datum: 
  12 juni 2013

  Beraadslaging VTC nr. 17/2013 van 12 juni 2013 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van cursisten Nederlands als tweede taal (NT2) en van het personeel van de Huizen van het Nederlands (HvN) door de HvN aan de Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO) en centra voor basiseducatie (CBE).

  Beraadslaging VTC nr. 16/2013

  Datum: 
  12 juni 2013

  Beraadslaging VTC nr. 16/2013 van 12 juni 2013 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van houders van een doctoraatsdiploma door het agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming (AKOV) aan de POD Federaal Wetenschapsbeleid in het kader van een onderzoek naar Research & Development potentieel op het vlak van HR.

  Beraadslaging VTC nr. 15/2013

  Datum: 
  12 juni 2013

  Beraadslaging VTC nr. 15/2013 van 12 juni 2013 betreffende aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van landbouwers door het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) en de Vlaamse Landsmaatschappij (VLM) aan de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) van de FOD Economie in het kader van statistisch onderzoek naar de steun voor plattelandsontwikkeling.

  Beraadslaging VTC nr. 14/2013

  Datum: 
  8 mei 2013

  Beraadslaging VTC nr. 14/2013 van 8 mei 2013 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens in het kader van de integrale jeugdhulp door het agentschap Jongerenwelzijn als verantwoordelijke voor de verwerking van de toepassing INSISTO en de toepassing DOMINO OCJ en voor het meedelen van gecodeerde persoonsgegevens voor wetenschappelijk onderzoek en beleidsdoeleinden aan het agentschap Jongerenwelzijn en het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

  Startpagina's