chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Beraadslaging VTC nr. 08/2012

  Datum: 
  11 april 2012

  Beraadslaging VTC nr. 08/2012 van 11 april 2012 betreffende aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens over de aangeslotenen op het waterleidingsnet van de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (TMVW) aan de gemeente Asse.

  Beraadslaging VTC nr. 07/2012

  Datum: 
  11 april 2012

  Beraadslaging VTC nr. 07/2012 van 11 april 2012 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van gecodeerde persoonsgegevens van landbouwers door de Afdeling Monitoring en Studie van het Departement Landbouw en Visserij aan het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO).

  Beraadslaging VTC nr. 06/2012

  Datum: 
  11 april 2012

  Beraadslaging VTC nr. 06/2012 van 11 april 2012 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van de processen-verbaal van de Afdeling Inspectie Werk en Sociale Economie aan de Cel Administratieve Geldboeten van het Departement Werk en Sociale Economie.

  Beraadslaging VTC nr. 05/2012

  Datum: 
  11 april 2012

  Beraadslaging VTC nr. 05/2012 van 11 april 2012 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het mededelen van persoonsgegevens van werknemers, werkgevers en inspecteurs door de afdeling Inspectie Werk en Sociale Economie van het departement Werk en Sociale Economie (Inspectie WSE) aan het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie (VSAWSE) in het kader van de administratieve verwerking van aanvragen inzake de tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten.

  Beraadslaging VTC nr. 04/2012

  Datum: 
  14 maart 2012

  Beraadslaging VTC nr. 04/2012 van 14 maart 2012 betreffende aanvraag tot verlenging van de machtiging 03/2011 van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) om de mobile mapping beelden ter beschikking te stellen in het kader van het programma Innovatief Aanbesteden.

  Beraadslaging VTC nr. 03/2012

  Datum: 
  14 maart 2012

  Beraadslaging VTC nr. 03/2012 van 14 maart 2012 betreffende aanvraag tot machtiging voor het mededelen van persoonsgegevens van potentiële leerlingen en leerlingen door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) aan de onderwijsinstellingen in het kader van dubbele inschrijvingen.

  Advies VTC nr. 01/2012

  Datum: 
  14 maart 2012

  Advies VTC nr. 01/2012 van 14 maart 2012 inzake het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding.

  Beraadslaging VTC nr. 02/2012

  Datum: 
  11 januari 2012

  Beraadslaging VTC nr. 02/2012 van 11 januari 2012 betreffende aanvraag tot machtiging voor het mededelen van persoonsgegevens van landbouwers door het agentschap Landbouw en Visserij (ALV) aan het Coördinatiecentrum voorlichting en begeleiding duurzame bemesting vzw (CVBB).

  Beraadslaging VTC nr. 01/2012

  Datum: 
  11 januari 2012

  Beraadslaging VTC nr. 01/2012 van 11 januari 2012 betreffende aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van cursisten door de Centra voor Volwassenenonderwijs en de Centra voor Basiseducatie aan het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS), afdeling Volwassenenonderwijs.

  Beraadslaging VTC nr. 37/2011

  Datum: 
  14 december 2011

  Beraadslaging VTC nr. 37/2011 van 14 december 2011 betreffende aanvraag tot machtiging voor het mededelen van persoonsgegevens van kandidaat sociale huurders door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen nv (VMSW) aan het agentschap Wonen Vlaanderen en omgekeerd.

  Startpagina's