Beraadslaging VTC nr. 28/2011

Datum: 
20 juli 2011

Beraadslaging VTC nr. 28/2011 van 20 juli 2011 betreffende aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens door het Agentschap voor Landbouw en Visserij aan de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.

Beraadslaging VTC nr. 27/2011

Datum: 
20 juli 2011

Beraadslaging VTC nr. 27/2011 van 20 juli 2011 betreffende aanvraag tot machtiging van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) om de mobile mapping beelden ter beschikking te stellen van het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed.

Beraadslaging VTC nr. 26/2011

Datum: 
20 juli 2011

Beraadslaging VTC nr. 26/2011 van 20 juli 2011 betreffende aanvraag tot machtiging van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) om de mobile mapping beelden ter beschikking te stellen van het departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (RWO).

Beraadslaging VTC nr. 25/2011

Datum: 
20 juli 2011

Beraadslaging VTC nr. 25/2011 van 20 juli 2011 betreffende aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens door het departement Onderwijs & Vorming (departement OV) en het agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs & Vorming (AKOV) aan de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie in het kader van het luik onderwijsniveau van de Census 2011 voor nationale doeleinden.

Beraadslaging VTC nr. 24/2011

Datum: 
20 juli 2011

Beraadslaging VTC nr. 24/2011 van 20 juli 2011 betreffende aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens door het departement Onderwijs & Vorming (departement OV) en het agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs & Vorming (AKOV) aan de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie in het kader van het luik onderwijsniveau van de Census 2011 voor Eurostat.

Beraadslaging VTC nr. 23/2011

Datum: 
20 juli 2011

Beraadslaging VTC nr. 23/2011 van 20 juli 2011 betreffende aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van landbouwers door het Agentschap voor Landbouw en Visserij aan het Departement Landbouw en Visserij.

Beraadslaging VTC nr. 22/2011

Datum: 
20 juli 2011

Beraadslaging VTC nr. 22/2011 van 20 juli 2011 betreffende aanvraag tot machtiging van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) om de mobile mapping beelden ter beschikking te stellen van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), afdeling Ecologisch Toezicht, afdeling Rapportering Water en afdeling Lucht, Milieu en Communicatie.

Beraadslaging VTC nr. 21/2011

Datum: 
20 juli 2011

Beraadslaging VTC nr. 21/2011 van 20 juli 2011 betreffende aanvraag tot machtiging van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) om de mobile mapping beelden ter beschikking te stellen van de Vlaamse Vervoermaatschappij – De Lijn (De Lijn).

Beraadslaging VTC nr. 20/2011

Datum: 
20 juli 2011

Beraadslaging VTC nr. 20/2011 van 20 juli 2011 betreffende aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van landbouwers door het Agentschap voor Landbouw en Visserij aan het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC).

Beraadslaging VTC nr. 18/2011

Datum: 
20 juli 2011

Beraadslaging VTC nr. 18/2011 van 20 juli 2011 betreffende aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van landbouwers door het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) in het kader van de uitvoering van het decreet Integraal Waterbeleid.

Startpagina's