chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Beraadslaging VTC nr. 04/2011

  Datum: 
  23 februari 2011

  Beraadslaging VTC nr. 04/2011 van 23 februari 2011 betreffende de aanvraag tot machtiging van het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming (AKOV) als beheerder van de leer- en ervaringsbewijzendatabank (LED).

  Advies VTC nr. 01/2011

  Datum: 
  23 februari 2011

  Advies VTC nr. 01/2011 van 23 februari 2011 inzake het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet betreffende het Centraal Referentieadressenbestand.

  Beraadslaging VTC nr. 03/2011

  Datum: 
  26 januari 2011

  Beraadslaging VTC nr. 03/2011 van 26 januari 2011 betreffende de aanvraag tot machtiging van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) om de mobile mapping beelden ter beschikking te stellen in het kader van het programma Innovatief Aanbesteden.

  Beraadslaging VTC nr. 02/2011

  Datum: 
  26 januari 2011

  Beraadslaging VTC nr. 02/2011 van 26 januari 2011 betreffende de aanvraag tot machtiging van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) om de mobile mapping beelden ter beschikking te stellen van het Agentschap Wonen Vlaanderen.

  Beraadslaging VTC nr. 01/2011

  Datum: 
  26 januari 2011

  Beraadslaging VTC nr. 01/2011 van 26 januari 2011 betreffende de aanvraag tot machtiging van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) om de mobile mapping beelden ter beschikking te stellen van de gerechtigde deelnemers van GDI-Vlaanderen (Geografische Data Infrastructuur Vlaanderen) in het kader van het decreet van 16 april 2004 houdende het Grootschalig Referentie Bestand.

  Beraadslaging VTC nr. 05/2010

  Datum: 
  22 december 2010

  Beraadslaging VTC nr. 05/2010 van 22 december 2010 betreffende machtigingsaanvraag van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie voor de verwerking van persoonsgegevens afkomstig van het Agentschap voor Landbouw en Visserij.

  Beraadslaging VTC nr. 04/2010

  Datum: 
  17 november 2010

  Beraadslaging VTC nr. 04/2010 van 17 november 2010 betreffende machtigingsaanvraag van de gemeente Nazareth tot het verkrijgen van persoonsgegevens van landbouwers vanuit het Vlaams Agentschap Landbouw en Visserij naar aanleiding van een belastingheffing.

  Beraadslaging VTC nr. 03/2010

  Datum: 
  17 november 2010

  Beraadslaging VTC nr. 03/2010 van 17 november 2010 betreffende machtigingsaanvraag van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) tot het verkrijgen van persoonsgegevens van het Vlaams Agentschap Landbouw en Visserij.

  Beraadslaging VTC nr. 02/2010

  Datum: 
  6 oktober 2010

  Beraadslaging VTC nr. 02/2010 van 6 oktober 2010 betreffende machtigingsaanvraag van de VREG voor de verwerking van persoonsgegevens afkomstig van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) en van de netbeheerders (Eandis en Infrax).

  Beraadslaging VTC nr. 01/2010

  Datum: 
  17 februari 2010

  Beraadslaging VTC nr. 01/2010 van 17 februari 2010 betreffende machtigingsaanvraag van de stad Antwerpen voor de verwerking van persoonsgegevens, afkomstig van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen.

  Startpagina's