chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn (VVM-De Lijn)

  Oprichting

  De Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn (VVM-De Lijn) werd aanvankelijk opgericht als Vlaamse openbare instelling bij decreet van 31 juli 1990. Deze instelling trad in werking op 1 januari 1991 en was een fusie van de Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen (NMVB), de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer in Antwerpen (MIVA) en de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer in Gent (MIVG).

  Bij decreet van 2 april 2004 werd de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn (in het kader van BBB) omgevormd tot een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap. Dit decreet is in werking getreden op 15 maart 2006.

  • Decreet van 31 juli 1990 [betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn] (B.S. 27.10.1990)
  • Decreet van 2 april 2004 betreffende de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn, publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap, en houdende wijziging van het decreet van 31 juli 1990 tot oprichting van de Vlaamse Vervoermaatschappij (B.S. 04.06.2004)
   inwerkinggetreden bij
   • Besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2006 betreffende de inwerkingtreding van het decreet van 2 april betreffende de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn, publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap, en houdende wijziging van het decreet van 31 juli 1990 tot oprichting van de Vlaamse Vervoermaatschappij (B.S. 04.04.2006)
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2011 tot vaststelling van de statuten van de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn (B.S. 05.01.2012) 

  naar boven

  Personeelsregelgeving

  Rechtspositieregeling

  De VVM-De Lijn heeft een personeelsstatuut 'sui generis'. Dat betekent dat de raad van bestuur de exclusieve bevoegdheid heeft om de personeelsformatie en het administratief en geldelijk statuut van het personeel vast te stellen.
  Het personeelsstatuut is neergelegd in het Basisreglement van het loontrekkend personeel en het Basisreglement van het weddetrekkend personeel, aangevuld met de opeenvolgende collectieve arbeidsovereenkomsten, de berichten aan het personeel en het arbeidsreglement (opgemaakt overeenkomstig de wet van 8 april 1965 tot de instelling van de arbeidsreglementen).
  Het personeelsstatuut omvat het wettelijk personeelsregime, de regeling van de collectieve arbeidsrelaties, de aanwervings- en promotievoorwaarden, de bezoldigingsregels, de arbeidsregimes en arbeidsduur, de opleiding, de beoordeling en de sociale voorzieningen.
  Voor een actuele, gecoördineerde versie van het personeelsstatuut neemt u best contact op met de personeelsdienst van de VVM-De Lijn.

  naar boven

  Sociale zekerheid

  Kinderbijslag

  De uitbetaling van de kinderbijslag gebeurt:

  - voor de gewone contractuelen: AVUK (Antwerpen en Limburg) en SECUREX (Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen)
  - voor de jongerenstagiairs: AVUK
  - voor de gesubsidieerde contractuelen: RKW

  Hospitalisatieverzekering

  De Lijn valt niet onder het raamcontract van de Vlaamse Overheid voor de hospitalisatieverzekering. Voor meer informatie over de hospitalisatieverzekering neemt u dan ook best contact op met de personeelsdienst van De Lijn.”

  naar boven

  Syndicaal statuut

  De wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités is op de personeelsleden van de VVM-De Lijn van toepassing.

  • Wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités (B.S. 15.01.1969)

  naar boven