chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Aan de slag met de module Profielbeheer

  Wil je weten hoe de module Profielbeheer van Vlimpers werkt? Deze module biedt de mogelijkheid aan HR-verantwoordelijken binnen de Vlaamse overheid om functiebeschrijvingen administratief te beheren in Vlimpers.

  Voor wie?

  • Je werkt als HR-businesspartner of HR-specialist bij de Vlaamse overheid.
  • Je departement of agentschap is klant van Vlimpers.

  Wat is de module Profielbeheer?

  De module Profielbeheer van Vlimpers wordt binnen het project PersoneelPunt stap voor stap door verschillende agentschappen en departementen in gebruik genomen en vervangt de oude module Profielbeheer. Eens een functie ‘inhoudelijk klaar’ is en opgemaakt werd volgens de instructies voor functieclassificatie, kun je als HR-verantwoordelijke in de module zelf functiebeschrijvingen aanmaken, up-to-date houden en beheren.

  Goed om te weten: als HR-verantwoordelijke vind je de module Profielbeheer terug via het hamburgermenu op de startpagina van Vlimpers

  Wat zijn de functionaliteiten van de module voor HR-verantwoordelijken en voor gebruikers?

  De module heeft voor HR-verantwoordelijken 2 doelen die los van mekaar staan:

  1. Voor je een vacature initieert, voer je in de module minstens een functietitel toe en wijs je de vacature toe aan een agentschap of departement.
  2. Je kunt de inhoud van functies beheren en een PEP in functieklassen onderhouden door de bijkomende velden te gebruiken. Wilt je agentschap of departement de module gebruiken voor het beheren van functies? Dan kan er een bulk-oplading gebeuren van functiebeschrijvingen.

  De mogelijkheden voor HR-verantwoordelijken in de organisatie zijn:

  • alle velden, details van de functies raadplegen
  • functies toevoegen
  • alle velden, details van de functies bewerken
  • functies inactiveren/heractiveren
  • rapporten over functies bekijken
  • aan functies gekoppelde personeelsleden zien

  HR-verantwoordelijkheden hebben hiervoor een rol nodig in Vlimpers, die wordt toegekend aan daarvoor gemachtigde personen. Hoe je die rol kunt aanvragen, kun je nalezen op de webpagina over toegangsbeheer in Vlimpers en Cognos.

  Alle gebruikers kunnen volgende onderdelen van de actieve functiebeschrijvingen raadplegen:

  • functietitel
  • beschrijving
  • verantwoordelijkheden
  • competenties en kenmerken (vaktechnische competenties, certificaten, onderwijsniveau)

  Ken je als gebruiker de benaming van een functie, dan kun je de inhoud raadplegen.

  Kun je ervoor kiezen om te blijven werken met de oude module?

  Nee, de oude module is niet meer actief sinds 15 april 2019. Er worden geen wijzigingen van functies meer beheerd in de oude module. Concreet maakt AgO geen functiecodes meer aan. Personeelsleden blijven wel hun huidige functiecode en functieomschrijving behouden.

  Informatie voor HR-verantwoordelijken

  Wil je als departement of agentschap de module Profielbeheer van Vlimpers in gebruik nemen? Dan helpt AgO je om functiebeschrijvingen in bulk aan te leveren. In 2019 wordt dit 2 keer georganiseerd: begin juni en begin november. Je kunt je hiervoor binnenkort via deze webapgina inschrijven.

  Goed om weten: functiebeschrijvingen die ingevoerd worden (in bulk of later manueel) zijn standaard zichtbaar voor alle Vlimpers-gebruikers. 

  Hoe en wanneer lever je de functiebeschrijvingen in bulk aan?

  In 2019 voorziet AgO nog 2 momenten om de lijsten met functiebeschrijvingen in bulk op te laden.

  Wanneer je een lijst aanlevert, dan kun je ervoor kiezen om competenties wel of niet aan functiebeschrijvingen te koppelen. Je kunt ook kiezen of je functiebeschrijvingen nu al koppelt aan individuele personeelsleden of niet.

  Data aanleveren lijsten

  • Wil je de functiebeschrijvingen door AgO in bulk laten opladen? Lever dan je lijst met functiebeschrijvingen tussen 2 en 7 juni of tussen 3 en 7 november aan. Vanaf midden juni of midden november kun je de functiebeschrijvingen dan zelf beheren.
  • Wil je de functiebeschrijvingen aan personeelsleden koppelen? Lever dan je bulk lijst aan tussen 15 en 25 juni of tussen 15 en 22 november. Vanaf begin juli of begin december beschik je over gekoppelde functiebeschrijvingen.

  Lijst al aangeleverd in 2018?

  Departementen en agentschappen die in juni 2018 functiebeschrijvingen aanleverden, krijgen de kans om een update te doen. Daarna laadt AgO de gegevens op in bulk. Eens de functiebeschrijvingen opgeladen zijn, kunnen de entiteiten zelf nieuwe functies invoeren of bestaande aanpassen. Voor deze entiteiten zijn er in februari 2019 al infosessies geweest.

  Hoe lever je lijsten aan?

  Hulp en ondersteuning

  Hoe kun je een specifiek onderdeel uit de webinar terugvinden?
  • Open de webinar via deze Youtube-link.
  • Klik onderaan het scherm op 'meer weergeven'. Zo verschijnt een lijst met de verschillende onderwerpen die aan bod komen.
  • Klik op de timing (blauwe link) van het onderwerp dat je wilt bekijken.

  Contact

  Meer informatie of een vraag?

  Suggesties?

  Heb je aanvullingen of een opmerking over deze webpagina? Meld je suggestie(s).