chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vlimpers vernieuwt

  Vlimpers wordt voortdurend geoptimaliseerd. Aan de hand van functionele verbeteringen wordt de dienstverlening efficiënter en gebruiksvriendelijker. Deze webpagina bundelt een overzicht van alle Vlimpers-releases en hotfixes. 

  Geplande vernieuwingen

  Geplande vernieuwingen worden altijd eerst uitgebreid getest. De hieronder opgesomde vernieuwingen zijn dus onder voorbehoud van positieve testresulaten. Indien uit de testen blijkt dat er nog aanpassingen moeten gebeuren, is het mogelijk dat een vernieuwing nog verhuist naar een volgend releasemoment of dat het opgenomen wordt in een tussentijdse hotfix. 

  20 december 2019: release

  Hier vind je binnenkort alle vernieuwingen die gepland zijn voor de release van 20 december.

  Vernieuwingen in 2019

  Dit jaar zetten we in op:

  • optimalisatie van werkstromen, werklijst en smart processen
  • wettelijke aanpassingen
  • modulaire oplevering Talent en aansluiting van departementen of agentschappen
  • informatieveiligheid
  • interacties: uitbouwen met Kruispuntbank Sociale Zekerheid, migratie Cognos en CCVO
  • aansluiting planningstools met generieke interface 
  • performantie systeemonderhoud
  • nazorg aansluitingen
  • nazorg systeemvernieuwing (portaal, generieke planningstool, middleware)
  • stabilisatie via bugfixing
  • voorbereiding nieuwe aansluiting op Vlimpers
  Welke types van aanpassingen zijn er?
  categorie verduidelijking voorbeeld
  blokkerende bug Een blokkerende bug wordt opgelost via een hotix, of een snelle aanpassing van het systeem. DMFA kan niet gebeuren, verkeerde view op verlofteller, ...
  wettelijke aanpassingen aanpassing door een wettelijke wijziging: DMFA, RSZ, VPS, ... rationalisatie van de verlofstelsels, DMFA-aangifte bij ziekte van ambtenaar na 6 maanden
  informatieveiligheid aanpassing om in orde te zijn met beveiliging van het systeem, GDPR, ... datastromen, toegangsbeheer, ...
  systeemtechnisch onderhoud aanpassingen aan het systeem die moeten gebeuren om het systeem operationeel te houden upgrade Harmony, vernieuwing loonmotor of Talent SaaS, ...
  aansluitingen aanpassingen aan het systeem om de aansluiting van een nieuwe klantengroep te realiseren VDAB, nazorg VLM en DVW, ...
  bugs fouten in het systeem op individueel niveau of bij een groepering van dossiers uren persoon X of verkeerde loonberkening dossier Y, ...
  optimalisaties verbeteringen voornamelijk rond processen Schakel, E-dossier, Signing Hub, ASR, ...
  functionele verbeteringen (HR-TD, DCPA, selfservice) optimalisaties van functionaliteiten in het systeem om de werking ervan en de dienstverlening te verbeteren optimalisatie loondossier, fictieve arbeidsrelaties, optimalisatie tellers, naverwerking, schuifbalk selfservice
  andere vragen voor aanpassingen/herziening van een eerder gestelde vraag aanpassing module AOP, veld wervingsreden, ...

  Vernieuwd in 2019

  27 september: release
  Alle Vlimpers-gebruikers

  Als statutair personeelslid heb je gedurende je  loopbaan een ‘teller’ van 666 werkdagen ziekteverlof, je ziektecontingent. De balans van je ziektecontingent kun je raadplegen in het overzicht van je tellers in je selfservice. Klik op de startpagina van Vlimpers in de tegel ‘Verlof & werktijd’ op de link ‘Overzicht tellers’.

  Ben je een ambtenaar die:

  • niet in dienst was tijdens de maand januari 2018 en;
  • een periode in dienst is geweest voor januari 2018 en;
  • terug in dienst is gekomen na de maand januari 2018?

  Dan zag je in je overzicht van je tellers op de rij ‘Ziekteverlof ambtenaar’ bij de kolom ‘Recht’ verkeerdelijk 0 staan. De opname werd correct weergegeven, maar doordat het recht op 0 stond, werd ook je balans verkeerd weergegeven. Vanaf nu staat voor deze doelgroep het recht, de opname en de balans van het ziekteverlof correct.

  Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA)

  De datum van de ranginneming voor de pensioenloopbaan wordt vanaf nu ook correct berekend bij meerdere arbeidsrelaties in de DMFA-aangifte.

  Voor Kind & Gezin wordt een functionele grid voorzien bij de functiegegevens. Hierin kun je specifieke informatie over de functie registreren. Deze extra informatie maakt gedetailleerde rapportering mogelijk.

  Het veld ‘Begrotingsartikel’ (verbonden met de aanrekeningscode) is vanaf nu terug te vinden op het tabblad ‘VO Specifieke gegevens’ in het scherm Functiegegevens (Personeelsbeheer > Functiegegevens > Functiegegevens). Dit veld is nodig om de combinatie tussen Orafin-adres, entiteit, begrotingsartikel en afwijkend Orafin-adres mogelijk te maken.

  Bepaalde combinaties van verlof konden niet ingevoerd worden in Vlimpers, hoewel ze wel mogelijk zijn volgens het Vlaams Personeelsstatuut (VPS). De combinaties kunnen nu wel ingevoerd worden in Vlimpers en stromen ook correct door naar de RSZ-kwartaalaangifte.

  Een personeelslid kan in de module 'Vergoedingen en Toelagen' zelf een afgekeurde aanvraag verwijderen. De inhoud van de automatische mails ter bevestiging van de goedkeuring door 1) de leidinggevende en 2) het DCPA werd bijgewerkt.

  Voortaan wordt er bij aanvragen vanuit de selfservice met meerdere actieve arbeidsrelatie altijd de juiste actieve arbeidsrelatie gekozen. In het verleden was dit niet altijd het geval. Dit zorgde in het merendeel van de dossiers niet voor problemen, maar kon er op basis van een bepaalde verlofstatus voor zorgen dat een verlof gekopieerd werd naar de andere arbeidsrelaties van het personeelslid. Dit zorgde dan voor onnodige werklijst-items. Met deze aanpassing wordt dit probleem verholpen.

  Naar aanleiding van de wettelijke aanpassingen worden een aantal extra wervingsredenen opgezet.

  Als uit de risicoanalyse, die voorzien is in artikel 42 van de Arbeidswet van 16 maart 1971, blijkt dat er risico is voor een zwanger of borstvoeding gevend personeelslid dat niet kan worden ingedijkt dan wordt de arbeidsovereenkomst  van een contractueel personeelslid geschorst en krijgt een ambtenaar vrijstelling van arbeid. Om die dienstvrijstelling bij zwangerschap te registeren mag de bestaande code SCM (schorsing medisch risico) gebruikt worden. De omschrijving van deze code zal aangepast worden naar ‘Dienstvr. zwangerschap).

  Vanaf nu is het mogelijk om binnen eenzelfde juridische entiteit 2 verschillende bedragen aan maaltijdcheques uit te betalen.

  Wanneer je bij een 'aanstelling' of 'heraanstelling' bij de functiegegevens een aantal maanden stage invoert, berekent het systeem automatisch een einddatum proeftijd. Vanaf nu zal dit ook gebeuren bij een 'nieuwe aanstelling binnen dezelfde arbeidsrelatie'. 

  Wanneer er na de registratie nog bijkomende afwezigheden worden ingevoerd, wordt vanaf nu de einddatum proeftijd ook automatisch herberekend.

  Wanneer je een arbeidsplaats aanmaakt in de Vlimpers-module Arbeidsplaatsbeheer (Organisatie-ontwikkeling > Arbeidsplaatsbeheer > Arbeidsplaats/Budget beheren > Arbeidsplaatsgeg. toev./bijw) in het kader van een bevordering, heb je voortaan op het eerste tabblad 'Omschrijving' in het veld 'Reden' een extra optie om dit aan te duiden, genaamd 'BEV'.

  Wanneer je een arbeidsplaats aanmaakt of aanpast in de Vlimpers-module Arbeidsplaatsbeheer (Organisatie-ontwikkeling > Arbeidsplaatsbeheer > Arbeidsplaats/Budget beheren > Arbeidsplaatsgeg. toev./bijw.):

  • kun je op het eerste tabblad 'Omschrijving' in het veld 'Status Arbeidsplaats' voortaan kiezen uit vier opties: 'akkoord', 'selectieprocedure' (dit heette vroeger 'lopend'), 'terugvalpositie' (dit heette vroeger 'bevroren') en 'tijdelijke dienstaanwijzing'.
  • heb je voortaan op het eerste tabblad 'Omschrijving' een nieuw veld 'mandaat', dat je kan aanvinken indien de arbeidsplaats bedoeld is voor een mandaatfunctie.

  Op het laatste tabblad 'VO Arbeidsplaatsgegevens' in de Vlimpers-module Arbeidsplaatsbeheer (Organisatie-ontwikkeling > Arbeidsplaatsbeheer > Arbeidsplaats/Budget beheren > Arbeidsplaatsgeg. toev./bijw):

  • zullen in het veld 'Beslissing' enkel nog de opties 'Beslissing Vlaamse Regering', 'Beslissing Leidend Ambtenaar' en 'Regularisatie Arbeidsplaats' mogelijk zijn. Aangezien een directieraad of een vakbond niets kan beslissen, zijn deze opties weggehaald.
  • zal je voortaan in het nieuwe veld 'Rang' de rang kunnen aanduiden die voor deze arbeidsplaats moet gelden.
  • is er voortaan geen veld 'Werknemersklasse' meer. Je zal voortaan moeten aanvinken of de arbeidsplaats extern gefinancierd wordt en/of een continufunctie is.
  • komt er een overzicht van wijzigingen indien er meerdere aanpassingen in het veld 'PEP' zijn die op dezelfde ingansgdatum vallen.

  Op het laatste tabblad 'VO Arbeidsplaatsgegevens' in de Vlimpers-module Arbeidsplaatsbeheer (Organisatie-ontwikkeling > Arbeidsplaatsbeheer > Arbeidsplaats/Budget beheren > Arbeidsplaatsgeg. toev./bijw)

  • zal er voortaan een vrij tekstveld staan (genaamd 'Facultatieve omschrijving') zodat je de flexibiliteit en vrijheid hebt om nuttige informatie neer te pennen.
  • wordt voortaan het veld 'Rekeningcode' verborgen. We houden deze data enkel bij in het scherm ‘Functiegegevens’ (Personeelsbeheer > Functiegegevens > Functiegegevens) in Vlimpers Kern.
  Dienstencentrum Talent

  In de module Rekrutering zijn drie extra sjabloonmails toegevoegd aan het scherm ‘Sollicitanten beheren’ (startpagina Vlimpers > hamburgermenu > Rekrutering > Vacatures beheren > Vacature opzoeken en doorklikken op de sollicitanten):

  • Een mail voor het opvragen van extra documenten
  • Een mail voor de bevestiging van een pragmatische aanpak

  Een mail voor de bevestiging van kandidaten die via papier solliciteren

  In de module Rekrutering werd het rapport “03. Overzicht selectieprocedure (PV-rapport)” voor de selectieverantwoordelijken uitgebreid. Vanaf nu kun je filteren op ‘Divisie’ en vind je ook de ‘Beoordelaars’ en ‘Target wervingsdatum’ terug in het rapport.

  In de module Rekrutering werd het rapport “02. Werfreserve kandidateninfo” voor selectieverantwoordelijken uitgebreid. Vanaf nu vind je ook de gegevens ‘Opmerkingen uit de vacature’ terug in het rapport.

  In de module Rekrutering is een nieuw rapport beschikbaar: ’09. Testenrapport kandidaten’. Dit rapport geeft een overzicht van de kandidaten die testen moeten afleggen. Je kunt dit overzicht aan de testprovider bezorgen.

  Afdeling HR-technologie en Data (HRTD)

  De betaalbestanden ‘voorschot’, die ter beschikking worden gesteld op het werkgeversplatform, zijn vanaf nu ook toegankelijk voor de Diensten Afzonderlijk Bestuur Loodswezen (DABL), de Diensten Afzonderlijk Bestuur Vloot (DABV) en het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (AMDK).

  De mededeling die verschijnt bij het betaalbestand voor de achterstallen zal duidelijk vermelden dat het om achterstallen gaat.

  Het proces voor de naverwerking van de lonen voert nu ook de query uit voor het rapport voor de CRU en stuurt het resultaat van de query mee als bijlage in de e-mail.

  Het standaard afgeleid Orafin-adres en het afwijkende Orafin-adres zijn toegevoegd aan de rapporteringstabel.

  Wanneer het aantal uren beschikbaarheid wordt gewijzigd, wordt de Binnenvaartbegeleider(BVB)-toelage vanaf nu automatisch opnieuw berekend.

  Werklijstitems over andere aanvragen dan verloven (bijvoorbeeld voor vergoedingen) kunnen door een beheerder verplaatst worden naar een andere werklijst. Hiervoor is niet langer een tussenkomst vereist  van de IT-collega’s. 

  In het scherm ‘Afwijkende aanrekeningscodes’, toegankelijk voor de ondersteunende diensten van de kabinetten, (Salarissen (GBL) > VO verloning > Afwijkende aanrekeningscodes) kun je vanaf nu ook het Orafin-adres en het afwijkende Orafin-adres terugvinden.

  HR-financiële rol

  In de Weddebudgetrapporteringstool is het probleem opgelost bij de manuele correctie op het (te extrapoleren) salaris.  Die correctie verdween bij het opslaan van een scenario.

  In de Weddebudgetrapporteringstool is het probleem opgelost bij de gekende uitstroom waardoor de uitstroom op de laatste dag van de referentiemaand niet werd getoond. 

  In de Weddebudgetrapporteringstool werd het rapport onbetaalde verloven aangepast zodat er meer afwezigheidscodes zijn opgenomen. 

  In de Weddebudgetrapporteringsstool werden de percentages voor de eindejaarstoelage (EJT) aangepast.  Zowel in het rapport dat gebruikt wordt om een inschatting te maken van de volledige EJT, als in de toepassing (wordt o.a.. gebruikt om de theoretische kost van een instroom/doorstroom te bepalen).

  1 augustus: hotfix Vlimpers contactformulier
  Voor alle Vlimpers gebruikers Vanaf nu kun je in het Vlimpers contactformulier zoeken via het vergrootglas-icoontje in de menubalk rechts bovenaan. Je kunt een vraag opzoeken op basis van bijvoorbeeld het referentienummer of een trefwoord. Je kunt ook zoeken in de inhoud van vragen en notities. Om je zoekresultaten te verfijnen kun je filteren op bijvoorbeeld 'status' en 'specialisme'. 
  Goed om weten: je kunt momenteel nog niet zoeken in de vragen waarvoor je als belanghebbende bent aangeduid. Die toevoeging wordt meegenomen in een volgende release.
  22 juli: hotfix Vlimpers contactformulier
  Voor alle Vlimpers gebruikers In de werknemersgegevens van sommige collega's werd nog een vorige entiteit getoond. Dat probleem is nu opgelost.
  Je kunt niet langer een 'bekend probleem' volgen. Door op deze link te klikken werd je automatisch gekoppeld als belanghebbende aan een probleem en kon je de inhoud wijzigen.
  Dienstencentrum personeelsadministratie Er worden vanuit de werkruimte dossierbehandelaar in Schakel geen automatische mails meer verstuurd naar teamleden die uit dienst zijn.
  Afdeling HR-technologie en Data Via een nieuw veld op het tabblad 'Meer' onder 'Casegegevens' kunnen de teamleden van HR Data een specifieke prioriteit toekennen aan rapporteringsvragen.
  28 juni: release
  Alle Vlimpers-gebruikers

  Je kan vanaf nu de fiscale gegevens van je gezinsleden raadplegen via je selfservice in Vlimpers. Je vind deze informatie achter de tegel ‘persoonsgegevens’ in het scherm ‘Gegevens gezinsleden’. Klik achter de naam van je gezinslid op de knop ‘details’ in de kader ‘fiscale gegevens’ vind je de informatie terug.

  Heb je meer dan één arbeidsrelatie? Dan krijg je vanaf nu bij het openen van een scherm onder de tegel ‘Vergoedingen’ eerst de mogelijkheid om een arbeidsrelatie in te voeren. Zo kan je in deze schermen vanaf nu ook gegevens raadplegen voor je inactieve arbeidsrelaties.

  Er zijn nieuwe snellinken toegevoegd in de tegel 'Mijn gegevens' op de startpagina van de selfservice in Vlimpers. Je kan nu via deze tegel snel naar je persoonsgegevens, contactgegevens, loopbaangegevens of naar het volledige overzicht van de selfservice.

  In het scherm 'Historie verlofaanvraag' (Selfservice > tegel Afwezigheden > Overzichten > Historie verlofaanvraag) zijn nu ook de afwezigheden van een afgesloten arbeidsrelatie zichtbaar. Wanneer je meer dan één arbeidsrelatie hebt, zal Vlimpers je vragen voor welke arbeisrelatie je de historie wilt bekijken.

  Dienstencentrum Personeelsadministratie

  In het scherm ‘Resultaten per kalendergroep’ (Salarissen (GBL) > Afwezigh. En salarisverwerking > Afwezigh.-/salarisgegevens > Resultaten per kalendergroep) kan je in het tabblad 'afwezigheidsgegevens' de historiek van de ziekteteller opvolgen. Hierdoor kan je bijvoorbeeld de exacte datum zien waarop iemand zijn ziektekapitaal op 0 komt te staan.

  Vanaf nu worden correcties op het ziektekapitaal ook verrekend in dit tabblad.

  Wanneer een persoon laattijdig uit dienst gezet wordt in het lopend jaar voor een vorig jaar, dan wordt er foutief nog een lijn bij de verloftellers getoond voor het lopend jaar met een foutieve vermelding met de overdacht uit het vorig jaar. We gaan er voor zorgen dat, als een persoon niet in dienst is voor een bepaald jaar, er ook geen lijn meer zal opgenomen worden in het overzicht van de verloftellers. En bij een eventuele heraanstelling gaan we ervoor zorgen dat een eventuele foutieve waarde bij overdracht, toch op 0 zal geplaatst worden.

  Voor personeelsleden die op 1 januari 2018 meer dan 150 overgedragen verlofdagen hadden en tegelijkertijd een negatieve restwaarde jaarlijks verlof hadden voor het lopend jaar 2018 gebeurde een foutieve verlofoverdracht naar 2019. Het probleem deed zich enkel voor bij de overgang van 2018 naar 2019. Er wordt nu een correcte overdacht voor 2019 berekend en personeelsleden zullen nu een correct saldo zien.

  De controle op combineerbaarheid van afwezigheden zal vanaf nu gebeuren op basis van de datum waarop de 2 afwezigheden ten vroegste met mekaar overlappen, in plaats van op de begindatum van de gewijzigde afwezigheid.

  Als een afwezigheid dan overlapt met een andere afwezigheid, waarmee combinatie wel degelijk mogelijk is, maar op de moment van die begindatum de andere afwezigheid nog niet bestaat, dan zal er geen fout meer gegenereerd worden.

  In het tabblad ‘Vo Specifieke gegevens’ in scherm ‘functiegegevens’ (Personeelsbeheer > Functiegegevens > Functiegegevens) kan je bij het veld ‘Verlofregeling’ kiezen voor ‘Loodswezen’ of ‘Standaard’. Bij ‘Loodswezen’ heb je recht op 508 ziektedagen, bij ‘Standaard’ op 666 ziektedagen. Wanneer iemand eerst de verlofregeling ‘Loodswezen’ had en die nadien werd gewijzigd naar ‘Standaard’ bleef in de kolom ‘Recht’ en de kolom ‘Opname’ het verkeerde saldo zichtbaar. De kolom ‘Balans’ werd wel correct berekend en weergegeven. Vanaf nu is ook in de kolom ‘Recht’ en de kolom ‘Opname’ de juiste waarde terug te vinden.

  Wanneer er in het scherm Afwezigheidsmutatie (Salarissen (GBL) > Gegevens ontvanger > Afwezigheid beheren > Afwezigheidsmutatie) nog geen enkele afwezigheid staat en er wordt een eerste afwezigheid toegevoegd door het DCPA, dan krijgt deze na het opslaan vanaf nu een status ‘goedgekeurd’. Voorheen kreeg die foutief de status 'ingediend'.

  In het scherm functiegegevens (Personeelsbeheer > Functiegegevens > Functiegegevens) kan je in het tabblad functiegegevens bij het veld Ambtenaar/contractueel niet langer ‘Contractueel op proef’ selecteren. Deze categorie bestaat niet meer volgens de arbeidswet. ‘Contractueel op proef’ is vervangen door ‘Contractueel inwerkperiode’.

  Je krijgt geen foutmelding meer als je in het scherm afwezigheidsmutatie (Salarissen (GBL) > Gegevens ontvanger > Afwezigheid beheren > Afwezigheidsmutatie) de uren van uitzonderlijk werken wijzigt naar uren groter dan 7,6 uur.

  Sorteren op achternaam verloopt vanaf nu probleemloos in het scherm ‘gewijzigde dossiers’ (Salarissen (GBL) > VO Verloning > Gewijzigde dossiers).

  Het scherm ‘gewijzigde dossiers’ (Salarissen (GBL) > VO Verloning > Gewijzigde dossiers) zal vlotter toegankelijk zijn voor iedereen en performanter werken.

  Het zoeken op document ID in het Elektronisch personeelsdossier (Personeelsbeheer > Elektronisch personeelsdossier) verloopt vanaf nu vlotter. Speciale tekens in de naam van bepaalde documenten veroorzaakten problemen.

  In de modeldocumenten werd ‘IVA zonder rechtspersoonlijkheid’ toegevoegd als keuzemogelijkheid.

  Je in Vlimpers aangeven of iemand al dan niet controle mag krijgen van het medisch controleorgaan (MCO). Voorlopig kon dit enkel op het tabblad Vo Controle MCO in het scherm Gegevens Persoon aanpassen (Personeelsbeheer > Persoonsgegevens > Gegevens Persoon aanpassen). Vanaf nu kan dit ook op het tabblad Vo Controle MCO in het scherm Persoonsgegevens aanpassen (Personeelsbeheer > Persoonsgegevens > Persoonsgegevens > Persoonsgegevens aanpassen). Wanneer je het veld wijzigt in het ene scherm, dan wijzigt het ook automatisch in het andere scherm.

  Bij meerdere aanvragen van hetzelfde personeelslid wordt bij elk item de juiste afdeling getoond.

  Vanaf nu vind je het scherm 'Persoonsprofielen', met informatie over eretekens en Capelo terug via dit navigatiepad: Personeelsmanagement > profielbeheer > profielen > persoonsprofielen. Je hebt vanaf nu enkel nog leesrechten (en dus geen schrijfrechten) voor het scherm 'persoonsprofielen' achter de link 'Oude ePLOEG' op de tegel PLOEG. 

  Indien een contract bij een jobstudent wordt gewijzigd naar een vroegere startdatum, wordt nu automatisch de bijkomende periode gereserveerd als jobstudent 475 UREN (RSZ verminderde bijdragen). Let op, vervroegen van het contract kan enkel zonder gevolgen indien de pi-emplid nog niet werd aangemaakt en de startdatum van het contract niet wordt gewijzigd na de effectieve indiensttreding. Het vervroegen van het contract als jobstudent 475 uren moet steeds gebeuren voor de effectieve startdatum.

  Leidinggevenden

  Werklijstitems die niet meer zichtbaar waren in de werklijsten maar wel nog aanwezig waren in de achtergrond, werden in één beweging afgehandeld. Er worden daardoor vanaf nu geen onnodige mails meer verstuurd over openstaande werklijstitems.

  Iedere nacht wordt er automatisch een algemene mail verstuurd vanuit vlimpers naar managers die openstaande aanvragen hebben in hun werklijst. Af en toe kregen managers een mail terwijl ze geen openstaande items hadden. Vanaf nu wordt er enkel nog een mail verstuurd indien er openstaande items zijn en er dus moet goed- of afgekeurd worden.

  Specifieke doelgroep

  Op vraag van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust kan er naast een correctie op het verlofrecht of een verlofoverdracht nu ook een correctie ingevoerd worden op de opname van jaarlijks verlof. Dit is mogelijk op het niveau van de arbeidsrelatie. Er kan in Vlimpers op niveau van de business unit bepaald worden of hier al dan niet gebruik van wordt gemaakt.

  Wanneer je een nieuwe functierij toevoegt, voor de dossier van VDAB, in het scherm ‘Toewijzen functionele stap’ (Personeelsbeheer > Functiegegevens > VO toewijzen functionele stap) worden de gegevens van de procentuele grid vanaf nu mee overgenomen in de nieuwe rij.

  Afdeling HR-technologie en Data

  Ontvangstbevestigingen voor de bedrijfsvoorheffing kunnen vanaf nu terug manueel opgeladen worden op het werkgeversplatform. 

  Bij tijdelijke pensionering vervalt het recht op hospitalisatieverzekering. Tijdelijke pensioneringen worden vanaf nu ook automatisch doorgestuurd in de maandelijkse wijzigingsbestanden naar de verzekeraar, Ethias.

  Bij non-activiteit vervalt het recht op hospitalisatieverzekering. Wanneer de einddatum van een periode van non-activiteit wordt ingekort en die einddatum in het verleden ligt, zal dit vanaf nu automatisch doorgestuurd worden in de maandelijkse wijzigingsbestanden naar Ethias onder code 8 ‘van non-activiteit naar activiteit’.

  Naast externe IT kan nu ook team applicatiebeheer de procentuele grid beheren.

  De rol VO_WF_MOD_PRIKKLOK_BEHEER wordt aangepast. Als je deze rol hebt krijg je een mail wanneer er een aanpassing gebeurt (goed- of afkeuring) aan een verlofaanvraag. Vroeger werkte deze rol alleen voor volledige entiteiten. Nu zal je ook rechten kunnen krijgen op individuele cellen waardoor er gerichter mails worden gestuurd.

  Ook bankrekeningnummers worden afgebakend door datapermissie. Iemand met de HR-rol en een datapermissie voor agentschap x ziet enkel bankrekeningsnummers van mensen in agentschap x.

  14 juni: release
  Dienstencentrum Personeelsadministratie

  Tot nu toe werd de schaalanciënniteit opgebouwd volgens het tewerkstellingspercentage. Voor deeltijdse contractuelen gebeurde er dus geen verrekening aan 100%. Er is nu een nieuw veld beschikbaar in het scherm functiegegevens (Personeelsbeheer > Functiegegevens > Functiegegevens) om aan te duiden dat er volledige opbouw van schaalancienniteit moet zijn. Dit veld staat op het tabblad 'Vo Specifieke gegevens'.

  Het proces van de loopbaanhistoriek werd ook aangepast. Bij de bepaling van het percentage opbouw wordt gekeken naar dit nieuwe veld. Indien dit is aangevinkt, dan is de opbouw 100%. Is het veld niet aangevinkt, dan wordt er rekening gehouden met het tewerkstellingspercentage.

  Deeltijdse prestaties wegens ziekte is vanaf nu 6 maanden een recht en nadien een gunst. Dit geldt zowel voor contractuelen als statutairen. Vlimpers werd hieraan aangepast. Lees meer over deeltijdse prestaties wegens ziekte op de webpagina 'Deeltijdse prestaties wegens ziekte'.

  Er werd een nieuwe code ‘VO_AT_GGP: Gestandaardiseerd gunstverlof (periode)’ aangemaakt, voor GGV van langer dan 1 maand. De code berekent in kalenderdagen. De bestaande code (VO_AT_GGV) die gebruikt wordt voor kortere periode (tot 1 maand) en berekent in uren, kreeg de nieuwe omschrijving: ‘Gestandaardiseerd gunstverlof (losse dagen)’.

  De regeling waarbij de ex-federale loopbaan (met jaarlijks aan te passen startbedragen) en de Vlaamse functionele loopbaan voor de sinds 1/1/2019 in het kader van een staatshervorming overgehevelde personeelsleden vergeleken wordt, werd opgenomen in vlimpers.

  HR-technologie en Data

  De combinatie 'Verlof wegens ziekte deeltijds' met 'verlof deeltijdse prestaties' stroomde foutief door naar de RSZ–aangifte voor statutaire personeelsleden. Deze combinatie wordt nu aangegeven met een maatregelcode 502: Niet bezoldigde afwezigheid (volledig of deeltijds) gelijkgesteld met dienstactiviteit.

  16 mei: Vlimpers contactformulier
  Dienstencentrum Personeelsadministratie In Schakel zie je in de werkruimte voor dossierbehandelaars het veld 'Categorie' op het tabblad 'Details - casegegevens' niet meer staan. Dit veld is sinds januari niet meer in gebruik. Om fouten te vermijden wordt het verborgen
  29 maart: release
  Personeelsleden Vanaf de eerste week van april zijn de fiscale fiches met betrekking tot het inkomen in 2018 voor het aanslagjaar 2019 beschikbaar in Vlimpers.
  De knop 'Terug naar functielijst' onderaan het scherm 'Historie verlofaanvragen' werkte niet en is verborgen.
  Dienstencentrum personeelsadministratie Je kan nu zonder problemen de fiscale fiches 281.30 van je klantenentiteiten consulteren in Vlimpers.
  De titel van het modelcontract 'Entiteiten IVA (delegatie)' is aangepast naar 'Entiteiten IVA met rechtspersoonlijkheid (delegatie)'.
  Wanneer men vanuit de werklijst DCPA het scherm opent voor het registreren van een ziekte (VO_AT_VZV, VO_AT_VZD) is het bereik van de periode uitgebreid met -1 maand en +1 maand  (een maand vroeger en later dan de opgegeven start- en einddatum van de ziekte).
  Vanaf 1 april worden de 'hard gecodeerde' wachtwoorden in Vlimpers definitief verwijderd en moet je altijd veilig aanmelden. Enkel voor 'Robby' (RPA) en de generieke gebruikers in Schakel (HR-teams klanten DCPA) wordt een uitzondering gemaakt.
  Voor alle besluiten en arbeidsovereenkomsten moet de actieve arbeidsrelatie gekozen worden (EMPL_STATUS =  A) met de meest recente ingangsdatum.
  Een werkrooster dat via Vlimpers wordt aangevraagd verschijnt nu maar éénmaal in de werklijst en is gekoppeld aan de juiste 'business unit'/ afdeling.
  Met het drukken op de knop "Valideren" in het scherm 'Bankrekeningen' (persoonsgegevens) worden de velden 'Rekeningnummer' en 'Controlegetal' nu ook automatisch ingevuld als de invoer via de component 'Invoer occasioneel personeel' gebeurt.
  De werklijstitems met betrekking tot 'vergoedingen en toelagen' bevatten vanaf nu ook de naam van het personeelslid.
  Koppeling van Vlimpers met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ): bij indiensttreding van nieuwe personeelsleden haalt Vlimpers éénmalig hun persoonsgegevens op uit de KSZ (op voorwaarde dat er een machtiging is van de privacy commissie voor de entiteit). Dit gebeurt aan de hand van het rijksregisternummer dat op de indiensttredingsfiche is vermeld .
  Op de Vlimpers startpagina is achter de tegel 'DCPA’ de link naar ‘Personeelsbeheer’ toegevoegd boven de link ‘Werklijst’.
  Vanaf 1 april zal ook het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (AMDK) gebruik maken van de generieke planningsinterface. Dit betekent dat de kalendergegevens van de personeelsleden die in continudienst werken bij Vloot, Loodswezen en Scheepvaartbegeleiding via Vlimpers geraadpleegd kunnen worden.

  Optimalisatie van de foutenlog planningen voor de generieke interface:

  • er komt een extra melding op de foutenlog als er geen arbeidsvoorwaarden geregistreerd zijn in VP en toch planningen binnenkomen;
  • de foutenlog wordt uitgebreid met naam, voornaam en entiteit.

  Aanpassingen aan de functionaliteiten van de generieke interface:

  • Sommige administratieve personeelsleden zijn om functionele redenen opgenomen in de planningstool. Voor deze personen werd een aparte arbeidsvoorwaardengroep voorzien om hun signalitieke gegevens ook te laten doorstromen naar de planningstool.
  • Adreswijzigingen in de toekomst stromen voortaan ook door naar de planningstool;
  • De berekening van onbetaalde afwezigheden van de operationele loodsen gebeurt nu op basis van een vaste noemer (cf. het VPS). Deze personen zullen in Vlimpers een specifieke arbeidsvoorwaardengroep toegekend krijgen.

  Technische aanpassingen aan de generieke interface:

  • Omdat er vanaf april meerdere gebruikers zijn werd er een folder per entiteit opgezet om bestanden te plaatsen/verwijderen.
  • Het aantal uren dat max. per dag kan worden opgeladen is opgetrokken naar 24u.
  • Planningen worden toch opgeladen als er in afwezigheidsmutatie een afwezigheid staat met aanduiding ‘halve of hele dag’.
  • Opladen van vergoedingen/toelagen geoptimaliseerd:
   • Wanneer er in een dossier een vaste looncode is met enkel een parent-record, dan wordt dit record geschrapt zodat de looncode correct wordt opgeladen.
   • Een ‘Ploegentoelage 212’ die voor alle parameters een 0-waarde heeft wordt voortaan ook opgeladen.
  HR-verantwoordelijken Je kan nu zonder problemen de fiscale fiches 281.30 van je entiteit consulteren in Vlimpers.
  Vanaf 1 april worden de 'hard gecodeerde' wachtwoorden in Vlimpers definitief verwijderd en moet je altijd veilig aanmelden. Enkel voor 'Robby' (RPA) en de generieke gebruikers in Schakel (HR-teams klanten DCPA) wordt een uitzondering gemaakt.
  Op de Vlimpers startpagina is achter de tegel ‘HR’ de link naar ‘Personeelsbeheer’ toegevoegd boven de link ‘Werklijst’.

  De nieuwe module Profielbeheer is beschikbaar voor 7 entiteiten: Go!, Departement Onderwijs en Vorming, Departement Cultuur, Jeugd en Media, Departement Kanselarij en Bestuur, Agentschap Binnenlands Bestuur, Audit Vlaanderen, Agentschap Natuur en Bos.

  Personeelsleden van deze entiteiten met de rol ‘HR in de entiteit’ kunnen de inhoud van functiebeschrijvingen beheren in Vlimpers. Lees meer op https://overheid.vlaanderen.be/vlimpers-moduleprofielbeheer.

  Managers De werklijstitems met betrekking tot 'vergoedingen en toelagen' bevatten vanaf nu ook de naam van het personeelslid.
  De link voor het afhandelen van werklijstitems is vervangen door een knop.
  29 maart: hotfix Vlimpers contactformulier
  Alle gebruikers Vlimpers en het contactformulier kunnen opnieuw in dezelfde browser worden geopend.
  18 maart: release Vlimpers contactformulier
  Personeelsleden In de keuzelijst achter de tegel 'Mijn vragen' is de optie 'Alle vragen waarin ik geïnteresseerd ben' aangepast naar 'Alle vragen waarvoor ik belanghebbende ben'.
  In de keuzelijst achter de tegel 'Mijn vragen' is de optie 'Er zijn geen bekende problemen waarin je geïnteresseerd bent' aangepast naar 'Je hebt momenteel geen openstaande vragen'.
  Op het tabblad 'Notities en oplossingen' wordt de naam getoond van de dossierbehandelaar die een notitie of oplossing heeft toegevoegd.
  Het navigatiemenu rechts is verborgen omdat in het Vlimpers contactformulier alle navigatie via de tegels kan.
  Het automatische bericht aan een nieuw toegevoegde belanghebbende wordt niet langer dubbel verstuurd.
  Nieuwe gebruikers kunnen voortaan meteen vragen stellen als ze het contactformulier voor het eerst openen.
  Dossierbehandelaars AgO In de zoekresultaten wordt nu ook het 'specialisme' weergegeven.
  Bovenaan de zoekresultaten krijg je een samenvatting van je zoekopdracht te zien of de vermelding dat het resultaat is beperkt tot 250 items (als je zoekopdracht te ruim was).
  Het navigatiemenu rechts is beperkt tot de relevante functionaliteiten voor een dossierbehandelaar.
  Er kan voortaan ook een automatisch bericht verstuurd worden naar de individuele leden van een behandelgroep in plaats van enkel naar het mailadres dat gekoppeld is aan de behandelgroep.
  Het tabblad '360° overzicht' is vereenvoudigd. Je ziet enkel nog de relevante gegevens en velden.
  Als een klant een vraag annuleerde kan de dossierbehandelaar deze voortaan heropenen.
  HR-technologie en data Voor de prioriteiten van IT is een apart veld voorzien op het tabblad 'Meer' in het tabblad 'Details Case'.
  De rechten voor de toegangsbeheerders zijn beperkt tot de relevante functionaliteiten.
  1 februari: hotfix
  Personeelsleden De opname van 'verlof voor pleegzorg' had onterecht een impact op het jaarlijks verlofrecht, het onbetaald verlofrecht en het feestdagenverlof. De foute berekening van de verloftellers werd gecorrigeerd voor de dossiers waar er sinds 1/1/2018 een opname 'verlof voor pleegzorg' was geregistreerd.
  De impact van een opname 'onbetaald verlof' op de feestdagenteller werd onterecht berekend in volle dagen. Nu worden enkel de effectief opgenomen uren 'onbetaald verlof' in rekening gebracht. De foute berekening van de feestdagenteller werd gecorrigeerd voor de dossiers waar er sinds 1/1/2018 een opname 'onbetaald verlof' was geregistreerd.
  De impact van een opname 'gestandaardiseerd gunstverlof' op het recht jaarlijks verlof, het recht onbetaald verlof en het feestdagenverlof werd onterecht berekend in volle dagen. Nu worden enkel de effectief opgenomen uren 'gestandaardiseerd gunstverlof' in rekening gebracht.De foute berekening van de verloftellers werd gecorrigeerd voor de dossiers waar er sinds 1/1/2018 een opname 'gestandaardiseerd gunstverlof' was geregistreerd.
  Vanaf 1 januari 2019 is het niet meer mogelijk om als personeelslid 'dienstvrijstelling loopbaanexamen' aan te vragen.Deze dienstvrijstelling kan wel nog worden toegekend door de lijnmanager aan een contractueel of statutair personeelslid dat deelneemt aan een selectieprocedure (i.k.v. een horizontale mobiliteit, bevordering of externe werving). De dienstvrijstelling is geen recht en hoort thuis onder de noemer 'andere dienstvrijstellingen' (zie artikel X 81 § 2 van het Vlaams Personeelsstatuut).
  De afwezigheid 'verlof deeltijdse prestaties voor handicap/chronische ziekte' verschijnt nu ook in de selfservice onder 'Historie verlofaanvragen'.
  Dienstencentrum personeelsadministratie Er wordt nu automatisch opgevolgd of het planningsbestand De Vlaamse Waterweg goed verwerkt is. Er komt een foutboodschap van zodra er iets mis loopt.
  De afwezigheden 'onbetaald verlof', 'politiek verlof van ambtswege in dagen' en 'politiek verlof facultatief in dagen' worden automatisch gekopieerd uit de actieve arbeidsrelatie naar de inactieve arbeidsrelatie.  De impact op het jaarlijks verlofrecht, het recht onbetaald verlof en de feestdagenteller wordt nu enkel berekend op basis van de actieve arbeidsrelatie.

  Vernieuwd in 2018

  20 december: release

   

  Personeelsleden

  Aanvraag afwezigheid: bij het aanvragen van een afwezigheid verschijnt opnieuw de dag naast de datum.

   

  Overdracht jaarlijks verlof: bij een opname van onbetaald verlof in losse dagen mogen er maximaal 5 dagen van het huidig jaarlijks verlofrecht worden overgedragen. De  overgedragen dagen van de voorgaande jaren mag men wel nog mee overdragen, maar het totaal mag niet meer dan 150 dagen bedragen.

  Leidinggevenden

  De knop 'verlofaanvragen' is verborgen. Deze leidde naar scherm dat uit gebruik is.

   

  Raadplegen gegevens medewerker: een manager kan opnieuw van al zijn medewerkers de persoons- en functiegegevens raadplegen.

   

  Werkstroom verlofaanvraag manager met delegatie: Vlimpers stuurt de verlofaanvraag van een manager met delegatie opnieuw naar het juiste niveau.

  Dienstencentrum Talent

  Rechtzetting foutieve nieuwe diplomacodes: de waarden van hoogste opleidingsniveau zullen terug herleid worden tot de waarden die beschikbaar waren in Vlimpers 9.0

  Dienstencentrum personeelsadministratie

  Contracten AOP BLOSO: als een contract op 'niet opgedaagd' wordt gezet, wordt toch het correcte percentage bedrijfsvoorheffing berekend voor de verschillende arbeidsrelaties.

  Vlimpers telt automatisch de vervangende feestdagen (de feestdagen die in een weekend vallen en we opnemen in de periode tussen Kerst en Nieuwjaar) op bij de jaarlijkse verlofteller van personeelsleden die voor het einde van het jaar op pensioen gaan. De toegevoegde verlofdagen zijn in het overzichtsscherm terug te vinden in de kolom 'Dagen aangepast'.

   

  Aangepaste lay-out loonstrook: bij het fiscaal voordeel ongehuwde vader/moeder werd een deel van de tekst op de loonstrook 2 lijnen lager vermeld. Dit werd aangepast.

   

  Aanmaak nieuwe verlofcode einde mandaat: het label is aangepast naar 'Verwachte datum einde mandaat'

   

  Vast bedrag invullen inkomsten: dit veld is opnieuw 'alleen lezen' voor het DCPA.

   

  Correctie notitie op loonstrook: vanaf nu zal enkel het aantal RSZ-uren vermeld worden op de loonstrook. De RSZ-dagen werden in bepaalde dossiers verkeerd afgerond.

   

  Invoer scherm afwezigheidsmutatie: wanneer een afwezigheid met validatiecircuit 2 (PL - MOD - SUP) via het DCPA wordt 'ingediend" met het veld 'controle uitgevoerd' direct aangevinkt, zal er nu wel correct een werklijstitem bij de superior aangemaakt worden.

   

  Geleide processen: op de overzichtspagina van de geleide processen zal een extra hulptekst voorzien worden met algemene info:

  [Een geleid proces zorgt ervoor dat je een proces volledig uitvoert in Vlimpers. Het gidst je door de hoofdschermen van Vlimpers (niet door de tabbladen binnen de hoofdschermen). Alle schermen die nodig zijn voor het uitvoeren van het proces worden aangeboden. Zo kan je niets over het hoofd zien.

  Deze handleiding legt je uit hoe een geleid proces werkt: https://overheid.vlaanderen.be/vlimpershandleiding-geleid-proces ]

   

  Afwezigheidscode feestdagen: via het invoeren van een afwezigheidscode wordt aangegeven dat feestdagen niet mogen niet worden uitbetaald voor BIO-stagiaires

   

  Invoer ziekte - geen mail naar betrokkene: het betrokken personeelslid en de doublure krijgen nu wel een mail.

   

  Twee extra velden naast 'Beslissing' in Arbeidsplaatsbeheer: je kiest uit een vaste keuzelijst met 5 opties de juiste optie voor de gevraagde wijziging, hetgeen typfouten uitsluit en de rapportering verbetert.

   

  Generieke interface: dagelijks wordt een bestand doorgestuurd naar de klanten van de generieke interface met de beginrechten van de verloftellers. Nu wordt daar bijkomend het jaarlijks recht op onbetaald verlof in dagen (OVD) mee in opgenomen. Zodoende kan in de planningstool opgevolgd worden of er niet te veel onbetaald verlof wordt opgenomen.

   

  Generieke interface: onderstaande afwezigheden zullen, na het opladen van een planningsbestand voor de generieke interface, niet meer automatisch in afwezigheidsmutatie in Vlimpers worden aangemaakt.

  VO_AT_CIV Civiele bescherming

  VO_AT_IVS Inhouding van salaris

  VO_AT_KVE Kabinetsverlof

  VO_AT_LOS Losse dagen niet in dienst

  VO_AT_OAF Ongewettigde afwezigheid

  VO_AT_PRO Prophylaxie

   

  Ziekteregistratie contractuelen: wanneer er tussen 2 niet aaneensluitende ziekteperiodes een periode zit van minder dan 14 dagen waarin de persoon het werk niet hervat, zal de tussenliggende periode automatisch mee in rekening gebracht worden voor het bepalen van het aantal kalenderdagen in de ziektecyclus.

  • In de periode van 01/09/2018 tot en met 31/12/2018 moet dit manueel aangepast worden (door het verlengen van de einddatum van de 1ste ziekteperiode) door het DCPA o.b.v. de door HRTD aangeleverde controlelijsten.
  • Voor nieuwe ziektes vanaf 01/01/2019 zal Vlimpers dit automatisch correct registreren.
  10 december: vernieuw aanmeldprocedure en startscherm

  Wat verandert er?

  • aanmeldprocedure:
   • via veiligere opties (naar GDPR-richtlijnen) zoals eID en aangesloten kaartlezer, itsme, federaal token en/of beveiligingscode via mobiele app of sms
  • startscherm:
   • rechts in de hoofdbalk:
    • vergrootglas, waarmee je collega’s kunt opzoeken
     • hamburgermenu, waarmee je kunt doorklikken naar bepaalde pagina’s
      De menu-items die verschijnen in dit menu zijn afhankelijk van je rol (personeelslid, leidinggevende, HR-specialist, …) en de hieraan verbonden rechten.
    • nieuwsberichten: 

     Boven de tegels staan maximaal twee nieuwsberichten, namelijk de laatst toegevoegde. Oudere nieuwsberichten kun je raadplegen via de link “Meer nieuws” die te vinden is rechts van de nieuwsberichten.

    • opbouw in tegels:
     • Per thema zijn er aparte tegels voorzien op de hoofdpagina.
     • Als je met je muis over een tegel beweegt dan verschijnt er meer informatie wat je kan verwachten als je doorklikt, naar analogie met de webpagina 'Personeel'.
     • Als je een tegel aanklikt, dan verschijnt er een keuzemenu met linken naar webpagina's.
     • Je ziet tegels afhankelijk van je 'rol' en je toegang tot bepaalde onderdelen van Vlimpers.
      Opgelet: Enkel een leidinggevende ziet de tegel 'Leidinggevende'.
     • Via de tegel 'Vragen?' kun je zelf op zoek naar meer informatie naar personeelszaken of contact opnemen met het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).
   30 november: hotfix: Vlimpers-contactformulier
   alle Vlimpers-gebruikers De oplossing van een vorige vraag die je net bekeek, wordt niet meer automatisch overgenomen in de nieuwe vraag die je stelt.
   HR De weergavelimiet op de pagina 'Mijn vragen' is verhoogd waardoor je opnieuw alle eerder gestelde vragen te zien krijgt.
   Dienstencentrum Personeelsadministratie
   • Het zoekveld 'behandelgroep historie' op de pagina 'Uitgebreid zoeken' is opnieuw beschikbaar. Je kunt hiermee een overzicht oproepen van alle cases die ooit aan je behandelgroep werd toegewezen.
   • Je kunt in één beweging de zichtbaarheid voor een notitie en bijlage aanduiden. De zichtbaarheid van een bijlage in een notitie moet dus niet meer apart worden aangeduid.

   afdeling HR- technologie en Data

   Het zoekveld 'Urgentie' wordt hernoemd naar 'Release ID', zodat de naam overeenstemt met de naam van het overeenkomstige invoerveld op het tabblad 'Details - Meer'.

   26 november: hotfix
   DIenstencentrum Personeelsadministratie
   • correctie ziekteteller: 'verlof ziekte deeltijds' op feestdagen wordt niet meer ten onrechte geregistreerd als ziektedag
   • compensatieverlof na registratie van het pensioen in Vlimpers: wie vanaf 2019 op pensioen gaat ziet het extra jaarlijks verlof (ter vervanging van feestdagen die dat jaar in een weekend vallen) in de kolom 'dagen aangepast'
   • 2 nieuwe componenten voor invoer van correcties op tellers - ter vervanging van correcties op jaarlijks verlof en uren (Vlimpers Tijd en Planning) en loopbaantellers (o.a. ziekte): 
    • correcties op arbeidsrelaties
    • correcties op persoonsniveau

   19 oktober: hotfix
   leidinggevenden
   • registratie van vervangingen in afwezigheidsbeheer: AZM-codes kunnen opnieuw omgezet worden naar de juiste afwezigheid
   HR
   • registratie van vervangingen in afwezigheidsbeheer: AZM-codes kunnen opnieuw omgezet worden naar de juiste afwezigheid
   • maaltijdcheques: vanaf nu een maandelijks rapport beschikbaar met detailgegevens van de bestelling maaltijdcheques per personeelslid op het werkgeversplatform 
   Dienstencentrum Personeelsadministratie
   • registratie van vervangingen in afwezigheidsbeheer: AZM-codes kunnen opnieuw omgezet worden naar de juiste afwezigheid
   • arbeidsvoorwaarden bij een uitdiensttreding (DVW): uitdiensttredende personeelsleden worden vanaf nu ook opgenomen in de planningsbestanden en de nog doorgestuurde wijzigingen worden ook doorgevoerd in de individuele kalender in Vlimpers.
   afdeling HR- technologie en Data
   • registratie van vervangingen in afwezigheidsbeheer: AZM-codes kunnen opnieuw omgezet worden naar de juiste afwezigheid
   • maaltijdcheques: vanaf nu een maandelijks rapport beschikbaar met detailgegevens van de bestelling maaltijdcheques per personeelslid op het werkgeversplatform
   28 september: release
   alle Vlimpers-gebruikers
   • Uitzonderlijk werken: vanaf nu is de kleurcode oranje (aanwezig) voor uitzonderlijk werken in teamkalender in plaats van blauw (voor afwezig)
   • Tellers: vanaf nu heb je slechts 1 overzicht; de individuele kalender. Deeltijdse prestaties in halve dagen en afwezigheden die meer bedragen dan 7u36
   • Onbetaald verlof: Vanaf 1 januari 2018 wordt onbetaald verlof pro rata berekend. Vanaf nu zal Vlimpers het recht onbetaald verlof (20 dagen) naar de hogere halve dag afronden.
   • Nieuwe tellers: 'Onbetaald verlof 1jr loopbaan' en 'Onbetaald verlof 1jr >= 55jr'
   • Werking opnameteller onbetaald verlof.

    Werk je meer of minder dan 7u36 per dag en neem je een dag onbetaald verlof, dan zal Vlimpers voortaan niet 1 dag onbetaald verlof aanrekenen bij de opnameteller onbetaald verlof, maar zal het werkelijk aantal opgenomen uren aangerekend worden.

   leidinggevenden
   • Uitzonderlijk werken: vanaf nu is de kleurcode oranje (aanwezig) voor uitzonderlijk werken in teamkalender in plaats van blauw (voor afwezig)
   • Onbetaald verlof: Vanaf 1 januari 2018 wordt onbetaald verlof pro rata berekend. Vanaf nu zal Vlimpers het recht onbetaald verlof (20 dagen) naar de hogere halve dag afronden.
   • Nieuwe tellers: 'Onbetaald verlof 1jr loopbaan' en 'Onbetaald verlof 1jr >= 55jr'
   • Werking opnameteller onbetaald verlof.

    Werk je meer of minder dan 7u36 per dag en neem je een dag onbetaald verlof, dan zal Vlimpers voortaan niet 1 dag onbetaald verlof aanrekenen bij de opnameteller onbetaald verlof, maar zal het werkelijk aantal opgenomen uren aangerekend worden.

   HR
   •  Onbetaald verlof: Vanaf 1 januari 2018 wordt  onbetaald verlof pro rata berekend. Vanaf nu zal Vlimpers het recht onbetaald verlof (20 dagen) naar de hogere halve dag afronden.
   • Nieuwe tellers: 'Onbetaald verlof 1jr loopbaan' en 'Onbetaald verlof 1jr >= 55jr
   • Werking opnameteller onbetaald verlof.

    Werk je meer of minder dan 7u36 per dag en neem je een dag onbetaald verlof, dan zal Vlimpers voortaan niet 1 dag onbetaald verlof aanrekenen bij de opnameteller onbetaald verlof, maar zal het werkelijk aantal opgenomen uren aangerekend worden.

   Dienstencentrum Personeelsadministratie
   • Gegevensuitwisseling: Als een persoon uitdienst is getreden, dan worden de velden in 'Arbeidsvoorwaarde' (Planning & Tijdsregistratie) leeggemaakt. Hierdoor werden deze dossiers niet meer geselecteerd en werden de planningsbestanden ook niet meer verwerkt. Dit is nu opgelost.
   • Scherm afwezigheidsmutatie: de knoppen 'vorige maand' en 'volgende maand' in het 'Werkrooster selfservice', gaan vanaf nu 1 maand terug of 1 maand verder.
   • Tellers: vanaf nu heb je slechts 1 overzicht; de individuele kalender. Deeltijdse prestaties in halve dagen en afwezigheden die meer bedragen dan 7u36
   • Wanneer afwezigheden in tijd worden aangevraagd voor een langere periode, dan wordt enkel de eerste dag opgenomen in de individuele kalender. Dit werd aangepast.
   • Onbetaald verlof: Vanaf 1 januari 2018 wordt onbetaald verlof pro rata berekend. Vanaf nu zal Vlimpers het recht onbetaald verlof (20 dagen) naar de hogere halve dag afronden.
   • Zorgkrediet: Na deze aanpassing zullen de tellers voor het zorgkrediet niet meer op een afgesloten arbeidsrelatie berekend worden en ook niet meer foutief ten opzichte van de actieve arbeidsrelatie staan.
   • Nieuwe tellers: 'Onbetaald verlof 1jr loopbaan' en 'Onbetaald verlof 1jr >= 55jr'
   • Werking opnameteller onbetaald verlof.

    Werk je meer of minder dan 7u36 per dag en neem je een dag onbetaald verlof, dan zal Vlimpers voortaan niet 1 dag onbetaald verlof aanrekenen bij de opnameteller onbetaald verlof, maar zal het werkelijk aantal opgenomen uren aangerekend worden.

   • Verloftellers: Vanaf nu zal retroactief vanaf 01/01/2018 de telling van de verloftellers (jaarlijks vakantieverlof, dagen onbetaald verlof en feestdagen) en ziektetellers op persoonsniveau gebeuren. Hierdoor moeten er o.a. geen correcties meer uitgevoerd worden bij overgang naar een nieuwe arbeidsrelatie. Ook zal er geteld worden in uren(vroeger in dagen).
   • Planning: vanaf nu wordt er 1 lijn voorzien als 'Warning'(WARNING: meer dan 12 uren op een dag) voor diensten die doorkomen met een aantal uren groter dan 12.
   • Component VO vervangingen: opnieuw voorzien in het detailscherm van afwezigheidsmutatie
   • Verloning ziekte AOP (bug): vanaf nu mogelijkheid om ziekte aan te passen in AOP-module
   afdeling HR- technologie en Data
   • Gegevensuitwisseling: Als een persoon uitdienst is getreden, dan worden de velden in 'Arbeidsvoorwaarde' (Planning & Tijdsregistratie) leeggemaakt. Hierdoor werden deze dossiers niet meer geselecteerd en werden de planningsbestanden ook niet meer verwerkt. Dit is nu opgelost
   • WEBIDM: correcte gegevensdoorstroom naar WEBIDM bij uitdiensttreding
   • Tellers: vanaf nu heb je slechts 1 overzicht; de individuele kalender. Deeltijdse prestaties in halve dagen en afwezigheden die meer bedragen dan 7u36.
   • Onbetaald verlof: Vanaf 1 januari 2018 wordt onbetaald verlof pro rata berekend. Vanaf nu zal Vlimpers het recht onbetaald verlof (20 dagen) naar de hogere halve dag afronden.
   • Zorgkrediet: Na deze aanpassing zullen de tellers voor het zorgkrediet niet meer op een afgesloten arbeidsrelatie berekend worden en ook niet meer foutief ten opzichte van de actieve arbeidsrelatie staan.
   • Verloftellers: Vanaf nu zal retroactief vanaf 01/01/2018 de telling van de verloftellers (jaarlijks vakantieverlof, dagen onbetaald verlof en feestdagen) en ziektetellers op persoonsniveau gebeuren. Hierdoor moeten er o.a. geen correcties meer uitgevoerd worden bij overgang naar een nieuwe arbeidsrelatie. Ook zal er geteld worden in uren(vroeger in dagen) en rekening gehouden worden met de individuele kalender.
   • Bedrijfsvoorheffing: vanaf nu maandelijks overzicht per juridische entiteit via PS Query
   • Aanpassing datum fictieve run bij afgesloten JUR's (bug): Als er vorige maand geen defintieve berekening was bij een afgesloten juridische entiteit en deze maand wel een fictieve bereking voor een afgesloten juridische entiteit, dan zal de correcte datum van vermeld worden bij die fictieve run.
   • Verloning ziekte AOP (bug): vanaf nu mogelijkheid om ziekte aan te passen in AOP-module
   15 september: upgrade Vlimpers contactformulier
   alle Vlimpersgebruikers
   • Het formulier in een nieuw jasje: mogelijkheden die je hebt in het systeem worden voorgesteld als 'tegels' en navigeren gaat makkelijker via de nieuwe menubalk.
   • De tegel 'Stel hier uw vraag' met een interactieve werkbalk.
   • Koppelen van bijlagen aan je vraag wordt eenvoudiger.
   • De tegel 'Mijn vragen': een helder overzicht van alle vragen die je via het contactformulier hebt ingediend. Het aanklikken van een specifieke vraag in het overzicht brengt je op een compacte pagina met detailinformatie.
   • Wil je een vraag heropenen dan moet je hiervoor een duidelijke reden ingeven, waardoor de medewerkers van het dienstencentrum je beter van dienst kunnen zijn.
   • Het toevoegen van een notitie voor het dienstencentrum gaat sneller.

   Opgelet: de navigatieproblemen tussen Vlimpers en Schakel zijn na de upgrade nog niet volledig van de baan. Daarom is het nog steeds aan te raden om Vlimpers en het Vlimpers contactformulier niet gelijktijdig in dezelfde browser te openen. Krijg je een foutmelding? Dan kun je het probleem zelf oplossen door enkele eenvoudige stappen uit te voeren. Het is mogelijk dat je deze oplossing meermaals zal moeten toepassen.

   DCPA
   • Het formulier in een modern jasjeDe startpagina ziet er ongeveer hetzelfde uit als de Vlimpers Startpagina. De mogelijkheden die je hebt in het systeem worden voorgesteld als 'tegels'. Navigeren gaat makkelijker via de nieuwe menubalk.
   • De tegel 'Mijn cases': een helder overzicht van alle cases die aan jou zijn toegewezen. De mogelijkheid om snel een case op te zoeken vind je rechts bovenaan het caseoverzicht, samen met de link naar de zoekpagina. Doorklikken naar een case kan via het pijltje rechts van de caseomschrijving.
   • Schermen voor het behandelen van een case: Bij het openen van een case kom je automatisch op het tabblad 'Details case' terecht (voorheen werd je naar 'Overzicht case' geleid). Je ziet enkel nog de tabbladen die momenteel worden gebruikt en elk tabblad beperkt zich tot de relevante schermonderdelen. Ook in de menubalk zijn enkel de knoppen zichtbaar die daadwerkelijk (mogen) worden gebruikt.
   • De knoppen '360°-view' en 'zoekopdracht 360°' (menubalk): Deze geven je de mogelijkheid om vanuit een andere invalshoek Schakel te doorzoeken. Je krijgt namelijk een overzicht van alle cases die gerelateerd zijn aan het dossier van een bepaalde medewerker (op voorwaarde dat de werknemersgegevens correct werden ingevuld). Via de 360°-view kan je ook centraal informatie bijhouden over een bepaald dossier die niet meteen gelinkt is aan 1 of meerdere cases. De afspraken over hoe je deze nieuwe functionaliteit moet gebruiken worden op een later tijdstip gecommuniceerd
   • De knop ‘beveiligde case’ is verborgen.
   • De klant kan geen notitie meer toevoegen aan een afgesloten vraag.
   15 september: hotfix
   alle Vlimpersgebruikers
   • optimalisatie teamkalender: Vanaf nu wordt in de teamkalender visueel zichtbaar welke personeelsleden er werken met Vlimpers planning. Achter hun naam verschijnt een Asteriks (*).
   Dienstencentrum Personeelsadministratie
   • foutmelding bij wijziging afwezigheidsaanvraag: Bij het wijzigen van een afwezigheid krijg je niet langer de foutmelding 'Fatale SQL-fout opgetreden'.
   • historiek adviezen medische onderzoeken: Je kan vanaf nu opnieuw een historiek van de medische adviezen bewaren in Vlimpers. Sinds de upgrade in april 2017 was dit tijdelijk niet mogelijk.
   afdeling HR- technologie en Data
   • foutmelding bij wijziging afwezigheidsaanvraag: Als je een afwezigheid wil wijzigen krijgt je niet langer de foutmelding 'Fatale SQL-fout opgetreden'. De foutmelding werd veroorzaakt door het feit dat de afwezigheid niet terug te vinden was in de ‘technische tabel’. Vlimpers baseerde zich hierop om de details van de aanvraag te selecteren.
   • bezorgen betaalbestanden aan CRU: De betaalbestanden worden via beveiligde server (sftp) bezorgd aan de CRU, zonder manuele tussenkomst.
   29 juni: release
   alle Vlimpers-gebruikers
   • 1 keer klikken op verwerken bij regularisatie van je priktijd (voor de release: foutboodschappen na 2 keer klikken en ingevoerde regularisatie kwijt)
   • mail wanneer iemand verlof voor je ingeeft (zowel als betrokken personeelslid, als de invoerder)
   leidinggevenden
   • mail controleresultaatWanneer bij een controle door het medisch controleorgaan (Certimed) een besluitcode 'aanvraag deeltijdse prestaties' gecombineerd wordt met een resultaatcode 'ingekort', zal er voortaan een mail met melding ‘niet-gewettigd’ in plaats van ‘gewettigd’ doorgestuurd worden.
   • behandelen van meerdere verlofaanvragen in werklijstWanneer je teveel meldingen in 1 keer selecteert om goed te keuren, zal je hier een melding van krijgen.
   • correcte reden van afwezigheid in bevestigingsmail verlof bij het ingeven van verlof voor een personeelslid
   • resultaat van ziektecontrole naar correcte manager (vroeger naar manager die op begindatum van ziekte-afwezigheid leidinggevende was)
   Dienstencentrum Personeelsadministratie
   • automatische aanpassing bij combinatie perioden voltijdse ziekte met periode van deeltijdse ziekte (foutieve berekening ziektecyclus bij deeltijds ziekte)
   • status schuldendossier: geen automatische aanpassing van de statuts van andere schulden wanneer 1 schuld werd aangepast
   • incidentnummer vanaf nu steeds koppelen bij de registratie van een voltijdse beroepsziekte
   • mail controleresultaatWanneer bij een controle door het medisch controleorgaan (Certimed) een besluitcode 'aanvraag deeltijdse prestaties' gecombineerd wordt met een resultaatcode 'ingekort', zal er voortaan een mail met melding ‘niet-gewettigd’ in plaats van ‘gewettigd’ doorgestuurd worden.
   • overlappende tekstVanaf nu wordt de tekst correct en leesbaar weergegeven bij het openen van de 4 schermen (individueel loondossier, betaalbestand, fouten initieel betaalbestand en werklijstitems evalueren) via Internet Explorer.
   • aanpassing proces schulden (VAPH): toevoeging van negatieve presentiegelden aan derden bij het schuldendossier
   • aanpassen van type afwezigheid voor je eigen verlofaanvragen in back-office niet meer mogelijk
   • controleresultaat van een ziekteafwezigheid: aanwezigheidspercentage in '%' plaats van foutief benoeming ‘afwezigheidspercentage’, terwijl het aanwezigheidspercentage wordt weergegeven
   • Met het oog op verhoogde kinderbijslag wordt vanaf nu via de RSZ-aangifte meegedeeld als een statutair personeelslid langer dan 6 maand ziek is.
   • Dimona aangifte Duo Day: Wanneer een werkzoekende 1 werkdag komt meedraaien op de werkvloer om een beroep te verkennen, wordt vanaf nu een dimona without dmfa aangifte gedaan.

   • papieren loonstrook voor niet-werknemers als dit in Vlimpers werd aangeduid

   • geen foutmelding meer bij het toevoegen van fietsvergoeding en er andere looncode is

   • Filter onthouden: Je kan in je werklijst bepaalde items selecteren door middel van een filter. Wanneer je een filter instelt zal die gedurende de tijd dat je bent ingelogd onthouden worden. Wanneer je uitlogt, moet je nadien wel opnieuw een filter instellen.

   • Verbetering performantie werklijsten team 1: De rol 'decentrale aanstelling' wordt weggehaald en de werklijsten van Sport Vlaanderen en betrokken dossierbehandelaars worden opgekuisd.

   • Overlappende afwezigheden met maatregelcodes: Tot op heden was het niet mogelijk om in L4 twee deeltijdse afwezigheden (maatregelcodes) tegelijk in te geven. Hiervoor werd er altijd een work-aroud gebruikt. Acerta heeft nu aanpassingen gedaan zodat deze wel kunnen verwerkt worden. Hierdoor zal de DMFA-aangifte correcter gebeuren. 

   • E-Dossier: uitrol voor medewerkers van AgO - verdere planning voor alle DCPA-klanten hangt af van de resultaten

   HR
   • behandelen meerdere verlofaanvragen in werklijst: Als je teveel meldingen in 1 keer selecteert om goed te keuren, zal je hier een melding van krijgen.
   • correcte reden in bevestigingsmail bij het ingeven van verlof voor een personeelslid
   • E-Dossier: uitrol voor medewerkers van AgO - verdere planning voor alle DCPA-klanten hangt af van de resultaten
   afdeling HR- technologie en data
   • Bij het aanmaken van een voorschot wordt het correct rekeningnummer gebruikt van de betrokken prestatiemaand.
   • De DMFA-bestanden zijn niet langer zichtbaar voor de rol ‘drukkerij’.
   • Optimalisatie voorverwerking: De snelheid van de voorverwerking werd optimaliseerd. Daarnaast wordt er nu een fout gegenereerd en een mail verstuurd naar applicatiebeheer als er een SQL-fout optreedt.
   • Gebruikersprofiel kopiëren: Wanneer een gebruikersprofiel werd gekopieerd, werden de rollen niet meer geactiveerd in het nachtproces. Er moest hiervoor steeds manueel het proces 'SJT_OPR_CLS vernieuwen' gedraaid worden. Dit verloopt vanaf nu automatisch.
   • Wanneer bestanden afgehaald worden op het werkgeversplatform wordt dit vanaf nu altijd weergeven in het 'loggingveld'.
   • Controle op securitytabellen: mogelijkheid om eigenaar van een wijziging te achterhalen 
   • Opkuis oude, irrelevante rollen: De rollen VO-PILOOT-SUPERIEUR en VO-SELF-SERVICE-SUPERIEUR zijn werden gewist bij betrokkenen en vervangen door VO-MANAGER.
   • De betaalbestanden worden rechtstreeks aan Financiën en Begroting bezorgd via beveiligde server.
   • Bij afwezigheid van een actief adres voor de bestelling van de maaltijdcheques wordt er gebruik gemaakt van een postadres.
   • De verschillende controles die gedurende de naverwerking worden uitgevoerd, worden nu samengebracht in een nieuw scherm “dashboard naverwerking”.
   • Hergebruik van oude gebruikeraccounts: Wanneer er voor een nieuw personeelslid een oud gebruiker-id wordt hergebruikt, wordt in bepaalde gevallen niet het juiste personeelsnummer ingevuld. Vanaf nu worden steeds de correcte gegevens aangevuld in het gebruikersprofiel.
   30 maart: release
   alle Vlimpers-gebruikers
   • melding bij aanvraag halve dag verlof: Als je een halve dag (voormiddag / namiddag) afwezigheid aanvraagt, maar je volgens je werkrooster 3u48 of minder moeten werken, dan zal Vlimpers bij die aanvraag een melding sturen.
   • begin en einduur bij je aanvraag 'compensatie uitzonderlijk werk' (enkel voor personeelsleden van entiteiten die werken met Vlimpers Planning en Tijd)
   leidinggevenden
   • sneller fiatteren van meerdere verlofaanvragen
   • lay-out werklijst geoptimaliseerd
   • aanvraag onbetaald verlof van superior: Wanneer een superior (= fiatteert verloven met financiële impact) zelf onbetaald verlof aanvraagt, stroomt het item (na controle van DCPA) opnieuw correct door naar de werklijst van zijn superior. Door een technische fout stroomde dit item tijdelijk foutief enkel naar de werklijst 'meerdere verlofaanvragen'.
   • begin en einduur bij fiattering 'compensatie uitzonderlijk werk' (enkel voor personeelsleden van entiteiten die werken met Vlimpers Planning en Tijd)

   Dienstencentrum Personeelsadministratie
   • teller beschikbaarheid DVW: Een bepaalde categorie van personeelsleden van De Vlaamse Waterweg (DVW) (binnenvaartbegeleiders van ex Waterwegen&Zeekanaal) hebben bij overschrijden van een bepaalde grens aan uren beschikbaarheid recht op een bijkomende vergoeding ‘beschikbaarheid’. Om deze drempelwaarde te bepalen, werd er in Vlimpers een teller opgezet en bij overschrijden van de teller wordt er een inkomstencode gegenereerd. Op deze manier wordt de berekening geautomatiseerd en kan het DCPA zich meer toespitsen op haar kernactiviteiten.
   • sneller fiatteren van meerdere verlofaanvragen
   • Het DCPA ontvang een mail als de Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming (GDPB) een arbeidsongeval definieert als ernstig.
   • lay-out werklijst geoptimaliseerd
   • doorstroom overuren van jobstudent: Door de wijziging van de aangifte van het aantal dagen (50) naar het aantal uren (475 uur voor jobstudent aan bijdrage jobstudenten), dienen de overuren ook meegeteld te worden om het contingent 475 uren te bepalen. Vanaf 476 uren zijn gewone RSZ-bijdragen verschuldigd. Bij prestaties van overuren, wordt er een wijzigende dimona-aangifte verstuurd zodanig dat het aantal uren bij Dimona wordt gecorrigeerd naar de werkelijke gepresteerde situatie.
   • aangifte BIO VDAB (dimona without dmfa) verloopt automatisch
   • aangifte GIBO (dimona without dmfa) verloopt automatisch
   HR
   • sneller fiatteren van meerdere verlofaanvragen
   • lay-out werklijst geoptimaliseerd
   afdeling HR- technologie en Data
   • alle datastromen (van en naar Vlimpers) in kaart gebracht door de vernieuwde Europese wetgeving 
   • nieuw contract hospitalisatieverzekering (1 april):
    • een opstartbestand aangemaakt
    • de deltabestanden en informatieve rapporten vereenvoudigd
    • platform voor veilige datauitwisseling opgezet
    • voorbereidingen getroffen om de premieborderellen te kunnen inladen
   • bedrijfsvoorheffing meerdere arbeidsrelaties: Het is nu mogelijk om in Vlimpers de verloningsbreuk op nul zetten. Daardoor wordt de bedrijfsvoorheffing correct berekend bij personeelsleden met meerdere arbeidsrelaties, waarvan de grootste op nul staat.
   • kaart- en rekeningnummer maaltijdcheques worden opgeladen in een beveiligde map
   • verhoogde kinderbijslag: Voortaan zal voor de RSZ via DMFA meegedeeld worden wanneer vastbenoemde personeelsleden 6 maanden ziek zijn met het oog op verhoogde kinderbijslag.
   1e kwartaal: hotfixen
   personeelsadministratie
   • teller uitzonderlijke prestaties VLM
   • teller vervangende uren voor feestdagen continudiensten
   • datahygiëne werf wervingsreden
   • werklijst

   Vernieuwd in 2017

   22 december: release
   alle Vlimpers-gebruikers
   • aanpassing in Vlimpers door nieuwe verlofregeling vanaf 2018 
    • aanvraag ‘gestandaardiseerd gunstverlof’ toegevoegd
    • aanvraag ‘pleegzorgverlof’ voor ambtenaren toegevoegd
    • aanvraag ‘verlof voor deeltijdse prestaties’ aangepast naar nieuwe vorm
    • aanvraag ‘sollicitatieverlof’ voor contractueel personeelslid in opzegperiode
    • aanvraag 'onbetaald verlof' aangepast naar nieuwd recht 
   • nieuw individueel maandrooster met:
    • overzicht van de werkdagen, verloven én hun status (ingediend of goedgekeurd) en uiteindelijk te werken dagen
    • inclusief feestdagen en vrije dagen
    • inclusief einddatum van de proeftijd (als je in proeftijd bent)

   De kalender geeft dus een realtime overzicht van alle roosters (basisrooster of afwezigheidsrooster) en afwezigheden en wordt als basis genomen voor de berekening van loon en later ook de afwezigheidstellers zoals jaarlijks verlof.

   • nieuwe teamkalender met navigatie tussen de verschillende maanden: een gekleurd overzicht van de beschikbaarheid (aan- of afwezigheid) van een team voor zowel de collega’s binnen het team als voor de manager die 1 of meerdere (sub)teams aanstuurt. De manager kan daarbij ook nog raadplegen over welke soort afwezigheid het gaat. Vanuit de teamkalender kan de manager ook doorklikken naar het individueel maandrooster van een personeelslid.
   • halve dag afwezigheid op halve werkdag: Vlimpers rekent automatisch 1u54 aan in plaats van 3u48 bij personeelsleden die op een dag waarop ze 3u48 moeten werken een halve dag afwezigheid aanvragen. Als je volgens je werkrooster 3u48 moet werken en je wens die ganse dag afwezig te zijn, dan vraag je een volledige dag aan. Vlimpers weet dat er slechts 3u48 dient aangerekend te worden. Dit kan je voortaan ook checken via de individuele kalender in jouw selfservice > Afwezigheden > overzichten.
   leidinggevenden
   • einddatum van de proeftijd automatisch berekend
   Dienstencentrum Personeelsadministratie
   • aanpassing in Vlimpers door nieuwe verlofregeling vanaf 2018
    • toevoeging van mogelijkheid om de afwezigheidscode voor deeltijdse prestatie wegens handicap of chronische ziekte te registreren in Vlimpers na ontvangst van een reïntegratieprotocol (case 117987)
    • toevoeging van mogelijkheid om de toelage voor contractuele personeelsleden in te voeren voor ‘vader- of meemoederschapsverlof bij het overlijden of hospitalisatie van de moeder van het kind’ en ‘geboorteverlof’
   • nieuw individueel maandrooster met meer mogelijkheden bij tewerkstellingsbreuk, tijdsbreuken, RSZ dagen, 35 dagen teller en de maatregelcodes. Er is ook een link voorzien naar de component ‘beheer loonberekening’ en afwezigheidstellers.
   • einddatum van de proeftijd automatisch berekend
   • aanpassing teller 365 dagen (relevant voor personen ouder dan 62 jaar): enkel nog voor actieve dossiers
   • autocreatie van looncodes
    • generiek: salaris (001) - standplaatstoelage (101) - vakantiegeld (500) - eindejaarstoelage (550)
    • specifiek: salaris arbeidsongeschiktheid bij uit dienst (010) - voordeel alle aard (126) - toelage vervanging huisbewaarder (199)
   • tijdsbreuken voortaan berekend op basis van 'gecorrigeerde' uren en RSZ-dagen op basis van de uren uit de planning
   • tellers in dagen als in uren voor bepaalde klanten
   • Uitbreiding teller maaltijdcheques: Het veld waarin het aantal maaltijdcheques komt in het dashboard van de maaltijdcheques werd uitgebreid naar 3 getallen in plaats van 2. 
   • startkapitaal ziekte-afwezigheid zichtbaar (niet wijzigbaar)
   • wijzigingen op bankrekeningnummer met betrekking tot de status van de startdatum en de activatie worden geregistreerd
   • generieke interface planning en tijd voor doorstroming van de planningstool van De Vlaamse Waterweg naar Vlimpers
   • geen volledige dag werken op feestdag: Het proces van de tijdsbreuken werd aangepast, zodat de te werken uren volgens het incidentrooster op een feestdag steeds op 0 worden gezet. 
   • verlofcode 'conventionele schorsing met salaris' voor een schorsing met behoud van loon voor contractuele personeelsleden waarvoor de werkgever heeft toegelaten dat de overeenkomst met dit personeelslid conventioneel geschorst werd
   • foutmelding gemarkeerde gegevens (hoewel er geen gemarkeerde gegevens zijn) bij het invullen van de gegevens van een gezinslid verschijnt niet meer
   • verhuis van forfaitaire vergoedingen van Orafin naar Vlimpers (TESTFASE) - registratie door het Dienstencentrum Personeelsadministratie:
    • forfaitaire kilometervergoeding bij een binnenlandse dienstreis (vergoeding voor reizende functies): Collega’s die hun kilometers indienen blijven dit doen in Orafin.
    • forfaitaire maaltijdvergoeding bij een binnenlandse dienstreis voor reizende functies.
    • maaltijdvergoeding van 9,5 euro blijft in Orafin: werknemers kunnen dit in Orafin aanvragen
    • Het gaat hier dus enkel over de vergoedingen voor de reizende functies waarvoor de entiteit maandelijks een overzicht aanlevert aan Orafin.
    • BET toelage
    • vergoeding voor personeelsleden tewerkgesteld in Vlissingen (MC)
    • vergoeding voor werken in Vlissingen (artikel VII 90)
    • representatievergoeding en residentievergoeding gouverneurs
    • representatievergoeding arrondissementscommissarissen en ministers
    • huisvestingsvergoeding en huishoudkosten ministers
    • chauffeursvergoeding kabinetten
    • vergoeding internetabonnement
   HR
   • einddatum van de proeftijd automatisch berekend
   afdeling HR- technologie en Data
   • vergeten prikken: Er werd ooit een aanpassing gedaan zodat "Vergeten Prikken" niet dubbel geteld wordt in combinatie met priktijden. Als er echter 2 diensten zijn op een dag, voert Vlimpers dat ook uit in plaats van per dienst apart te kijken. Deze regels werden aangepast.
   • extra logbestand bij het opladen van de definitieve BLP met volgende gegevens voor max bedrag, negatieve betalingen, foutenlog, betaalbestand, betaaldatum en nieuwe looncodes voor loonstroken
   • controle nieuwe looncodes: Bij het opladen van de definitieve loonrun wordt gecontroleerd of er nieuwe looncodes werden gebruikt.
   • startkapitaal ziekte-afwezigheid: Je kon in de selfservice manager of doublure manager het eventueel startkapitaal van een ziekte-afwezigheid zien/aanpassen. Aangezien dit niet de bedoeling is, worden deze velden in deze componten verwijderd.
   • conversie van de gegevens van de nieuwe Vlimpers-aansluiters

   Lees meer over de release in de presentatie.

   29 november: hotfix
   • Vlimpers mobiel:
    • mogelijkheid tot indienen van dienstreizen in binnen- of buitenland
    • teamkalender beschikbaar
   15 november: release

   alle Vlimpers-gebruikers

   • Nieuwe mogelijkheden bij verlofaanvraag
    • Je kan opvolgen waar je verlofaanvraag zich bevindt.
    • Je kan zelf ingediende (on)bezoldigde verloven voor de toekomst wijzigen of intrekken.
    • Goedgekeurde bezoldigde verloven voor de toekomst kan je nog zelf wijzigen of intrekken, na validatie van jouw leidinggevende.
    • Je leidinggevende of personeelsdienst kan je verlofaanvraag ook terugsturen. Via een motiveringsveld zal je weten waarom dit verlof wordt teruggestuurd. Je krijgt hiervan ook een Vlimpersmail in jouw mailbox zodat je weet dat je de verlofaanvraag nog moet aanvullen.

   leidinggevenden
   • Vernieuwde werklijst 
    • Je kan opvolgen waar de verlofaanvraag zich bevindt: bij de personeelsdienst of een andere leidinggevende.
    • Personeelsleden kunnen voortaan zelf ingediende (on)bezoldigde verloven voor de toekomst wijzigen of intrekken (bijvoorbeeld omdat ze zich vergist hebben van verlofsoort, datum of dagdeel). Je moet hiervoor zelf geen actie ondernemen tenzij het gaat om goedgekeurde bezoldigde verloven die in de toekomst liggen. Dan moet je eerst valideren als die door je personeelslid worden gewijzigd of ingetrokken.
    • Je kan als leidinggevende (of personeelsdienst) verlofaanvragen terugsturen (bijvoorbeeld als die aanvraag onvolledig is). Via een motiveringsveld noteer je waarom je die verlofaanvraag terugstuurt. Je personeelslid krijgt hiervan een Vlimpersmail zodat hij/zij weet dat de verlofaanvraag werd teruggestuurd.
    • Als leidinggevende zie je in je werklijst de vermelding van diegene die de afwezigheid heeft aangevraagd. Hierdoor kan je tegelijkertijd meerdere aanvragen valideren.
    • In je werklijst kan je ook makkelijk sorteren op bijvoorbeeld soort: verlof, vergoedingen/toelagen, acties in het kader van een gezondheidsbeoordeling,…

   Dienstencentrum Personeelsadministratie

   • automatische overschrijving van gegevens bij functionele loopbaan: De component 'functionele loopbaan' is aangepast zodat ook hier alle gegevens van de voorgaande functielijn mee gekopieerd worden bij het toekennen van een nieuwe functielijn. Hierdoor zijn de problemen met de (aan)rekeningscodes opgelost.
   • automatisch gegenereerde documenten voor contracten onbepaalde duur, besluit proeftijd en benoeming ambtenaar. Hierdoor zal er steeds op dezelfde manier gewerkt en gecommuniceerd worden. Deze verandering is onder meer een snelle realisatie die volgt uit het optimalisatietraject.
   • smartprocessen: Als gebruiker word je doorheen de schermen van het systeem gegidst zodat een proces volledig wordt uitgevoerd. Alle schermen die je nodig hebt om het proces uit te voeren worden aangeboden.
    • beschikbaar via een tegel op de intropagina van 'personeelsbeheer' (toevoeging van tegel naargelang de rol)
    • instructieteksten voor verduidelijking
    • mogelijkheid om proces tussentijds op te slaan of te onderbreken om later verder te gaan mits invoer minimale gegevens
    • mogelijkheid om proces te annuleren mits manueel verwijderen van opgeslagen gegevens 
    • dossierbehandelaar kan opgestarte dossiers ook doorsturen naar een collega en de rol ‘administrator’ kan alle opgestarte processen zien per team
    • automatische melding op de dag van de gebeurtenis (indienst, uitdienst of na afloop proeftijd) voor de processen:
     • ‘indienst'
     • 'heraanstellen'
     • 'uitdienst'
     • 'contractueel wordt statutair' 
     • 'bevordering’ 

   • vernieuwde werklijst 
    • Je kan opvolgen waar de verlofaanvraag zich bevindt: bij de personeelsdienst of een andere leidinggevende.
    • Je kan verlofaanvragen terugsturen (als die bijvoorbeeld onvolledig is). Via een motiveringsveld noteer je waarom je die verlofaanvraag terugstuurt. Het personeelslid krijgt hiervan een Vlimpersmail zodat men weet dat de verlofaanvraag werd teruggestuurd.
    • Personeelsleden kunnen voortaan zelf ingediende (on)bezoldigde verloven voor de toekomst wijzigen of intrekken (bijvoorbeeld omdat ze zich vergist hebben van verlofsoort, datum of dagdeel). 
    • Goedgekeurde bezoldigde verloven voor de toekomst kan een personeelslid nog zelf wijzigen of intrekken, na validatie van zijn/haar leidinggevende.
    • Leidinggevenden zien in hun werklijst de vermelding van diegene die de afwezigheid heeft aangevraagd. Hierdoor kunnen ze tegelijkertijd meerdere aanvragen valideren.
    • In je werklijst kan je ook makkelijk sorteren op bijvoorbeeld soort: verlof, vergoedingen/toelagen, acties in het kader van een gezondheidsbeoordeling,…
   • aangifte ernstig arbeidsongeval: Na het aanvinken van een ernstig arbeidsongeval verschijnt in de communicatiestroom de standaardboodschap:  Beste collega, De opmaak van een omstandig verslag is vereist. Dit wordt binnen de 10 kalenderdagen bezorgd aan het FOD WASO.”
   • geen onterechte foutmelding meer bij het aanvullen van het scherm 'Gegevens gezinslid'
   HR
   • vernieuwde werklijst 
    • Je kan opvolgen waar je verlofaanvraag zich bevindt: bij je leidinggevende of bij je personeelsdienst.
    • Personeelsleden kunnen voortaan zelf ingediende (on)bezoldigde verloven voor de toekomst wijzigen of intrekken (bijvoorbeeld omdat ze zich vergist hebben van verlofsoort, datum of dagdeel). Je moet zelf geen actie ondernemen.
    • Goedgekeurde bezoldigde verloven voor de toekomst kan een personeelslid nog zelf wijzigen of intrekken, na validatie van zijn/haar leidinggevende.
    • Leidinggevende of de personeelsdienst kunnen een verlofaanvraag ook terugsturen. Via een motiveringsveld zal het personeelslid weten waarom dit verlof wordt teruggestuurd. Er wordt hiervan ook een Vlimpersmail verstuurd naar de persoonlijke mailbox zodat het personeelslid weet dat hij/zij de verlofaanvraag nog moet aanvullen.
    • Leidinggevenden zien in hun werklijst de vermelding van diegene die de afwezigheid heeft aangevraagd. Hierdoor kunnen ze tegelijkertijd meerdere aanvragen valideren.
    • In hun werklijst kunnen ze ook makkelijk sorteren op bijvoorbeeld soort: verlof, vergoedingen/toelagen, acties in het kader van een gezondheidsbeoordeling,…
   afdeling HR- technologie en Data

   • uitbreiding mogelijkheden werkgeversplatform
   • vereenvoudiging inladen bedrijfsvoorheffing in werkgeversplatform: automatisch - geen manuele actie vereist
   • databestanden voor Orafin aangepast naar formaat dag/maand/jaar naar jaar/maand/dag
   • correcte weergave herberekeningen voor afgesloten juridische entiteiten 
   • aanpassing logbestand alternatieve maaltijdcheques: Bij het laatste item dient deze voorzien te zijn van een harde return. Zo niet wordt het laatste record niet opgeladen en wordt deze niet vermeld in het logbestand.
   • automatische overschrijving van gegevens bij functionele loopbaan: De component 'functionele loopbaan' is aangepast zodat ook hier alle gegevens van de voorgaande functielijn mee gekopieerd worden bij het toekennen van een nieuwe functielijn. Hierdoor zijn de problemen met de (aan)rekeningscodes opgelost.
   • meerdere klikken genereren slechts 1 werklijstitem: Bij de aanvraag van een werkrooster via de werklijst genereren meerdere klikken slechts één werklijstitem.
   • datum eedaflegging opnieuw voorzien in Cognos 
   • werklijstitems evalueren – vorige gebruiker ID: In de werklijst is het opnieuw zichtbaar over wie het dossier gaat. Als het dossier behandeld wordt door MOD/DCPA blijft de naam van de 'persoon' van het dossier vermeld. 
   • geen foutmelding vormingsverlof meer als een leidinggevende vormingsverlof goedkeurde bij een personeelslid die meerdere aanvragen voor vormingsverlof tegelijkertijd heeft
   • smartprocessen: Als gebruiker word je doorheen de schermen van het systeem gegidst zodat een proces volledig wordt uitgevoerd. Alle schermen die je nodig hebt om het proces uit te voeren worden aangeboden.
    • beschikbaar via een tegel op de intropagina van 'personeelsbeheer' (toevoeging van tegel naargelang de rol)
    • instructieteksten voor verduidelijking
    • mogelijkheid om proces tussentijds op te slaan of te onderbreken om later verder te gaan mits invoer minimale gegevens
    • mogelijkheid om proces te annuleren mits manueel verwijderen van opgeslagen gegevens 
    • dossierbehandelaar kan opgestarte dossiers ook doorsturen naar een collega en de rol ‘administrator’ kan alle opgestarte processen zien per team
    • automatische melding op de dag van de gebeurtenis (indienst, uitdienst of na afloop proeftijd) voor de processen:
     • ‘indienst'
     • 'heraanstellen'
     • 'uitdienst'
     • 'contractueel wordt statutair' 
     • 'bevordering’ 
   • vernieuwde werklijst 
    • Je kan opvolgen waar de verlofaanvraag zich bevindt: bij de personeelsdienst of een andere leidinggevende.
    • Je kan verlofaanvragen terugsturen (als die bijvoorbeeld onvolledig is). Via een motiveringsveld noteer je waarom je die verlofaanvraag terugstuurt. Het personeelslid krijgt hiervan een Vlimpersmail zodat men weet dat de verlofaanvraag werd teruggestuurd.
    • Personeelsleden kunnen voortaan zelf ingediende (on)bezoldigde verloven voor de toekomst wijzigen of intrekken (bijvoorbeeld omdat ze zich vergist hebben van verlofsoort, datum of dagdeel). 
    • Goedgekeurde bezoldigde verloven voor de toekomst kan een personeelslid nog zelf wijzigen of intrekken, na validatie van zijn/haar leidinggevende.
    • Leidinggevenden zien in hun werklijst de vermelding van diegene die de afwezigheid heeft aangevraagd. Hierdoor kunnen ze tegelijkertijd meerdere aanvragen valideren.
    • In je werklijst kan je ook makkelijk sorteren op bijvoorbeeld soort: verlof, vergoedingen/toelagen, acties in het kader van een gezondheidsbeoordeling,…
   • opvolging dimona-aangifte (in en uitdiensttreding van een personeelslid) overzichtelijker in backoffice
   • aangifte specifieke personeelsleden Sport Vlaanderen (statuut artikel 17 automatisch naar de dimona-toepassing
   • geen onterechte foutmelding meer bij het aanmaken van de maaltijdcheques 

   Lees meer over de release in de presentatie.

   28 juli: release
   alle Vlimpers-gebruikers
   • automatische notificatie e-mails in een nieuw jasje (zoals bv. bij het goedkeuren van verlof)
    Tipheb je een outlookregel ingesteld om de notificaties af te leiden naar een tijdelijke map, vergeet dan niet deze regel te wijzigen aan het nieuwe emailadres (niet.beantwoorden@vlaanderen.be) Denk er aan dat bij het instellen van deze regel alle Vlimpers notificaties in die map komen, zo ook bijvoorbeeld een negatieve fiscale fiche of openstaande items in je werklijst.
    Een korte handleiding om deze regels te wijzigen vind je hier. 
    (link stuurt een e-mail)
   leidinggevenden
   • automatische notificatie e-mails in een nieuw jasje (zoals bv. bij het goedkeuren van verlof)
    Tipheb je een outlookregel ingesteld om de notificaties af te leiden naar een tijdelijke map, vergeet dan niet deze regel te wijzigen aan het nieuwe emailadres (niet.beantwoorden@vlaanderen.be) Denk er aan dat bij het instellen van deze regel alle Vlimpers notificaties in die map komen, zo ook bijvoorbeeld een negatieve fiscale fiche of openstaande items in je werklijst.
    Een korte handleiding om deze regels te wijzigen vind je hier. 
   • deeltijdse werknemer voortaan ook in maandkalender
   • linker navigatiebalk zichtbaar wanneer de manager vanuit de mail ‘Vlimpers werklijstitems’ verlofaanvragen wenst te valideren
   MOD
   • automatische notificatie e-mails in een nieuw jasje (zoals bv. bij het goedkeuren van verlof)
    Tipheb je een outlookregel ingesteld om de notificaties af te leiden naar een tijdelijke map, vergeet dan niet deze regel te wijzigen aan het nieuwe emailadres (niet.beantwoorden@vlaanderen.be) Denk er aan dat bij het instellen van deze regel alle Vlimpers notificaties in die map komen, zo ook bijvoorbeeld een negatieve fiscale fiche of openstaande items in je werklijst.
    Een korte handleiding om deze regels te wijzigen vind je hier. 
   • detailberekening in loondossier: Door een aanpassing van het loondossier zal het vanaf 28/07 mogelijk worden om door te klikken naar de detailberekeningen van de huidige betaalmaand waarin geen nettoresultaat aanwezig is.
   • audit voor het veld ‘liggende gelden/geschillen rekenplichtige’ waardoor er kan opgezocht worden wie er op welk tijdstip aanpassingen aan dit veld heeft uitgevoerd
   • automatische notificatie e-mails in een nieuw jasje (zoals bv. bij het goedkeuren van verlof)
   • deeltijdse werknemer voortaan ook in maandkalender in SS Manager
   • geen overlappende labels voor betaaljaar en betaalmaand bij de detailberekening van de maand in het individueel loondossier 
   • linker navigatiebalk zichtbaar wanneer de manager vanuit de mail ‘Vlimpers werklijstitems’ verlofaanvragen wenst te valideren
   Dienstencentrum Personeelsadministratie
   • nieuwe velden voor ‘outplacement’ ter beschikking: Lees meer hierover in de handleiding Outplacement.
   • automatische notificatie e-mails in een nieuw jasje (zoals bv. bij het goedkeuren van verlof)
    Tipheb je een outlookregel ingesteld om de notificaties af te leiden naar een tijdelijke map, vergeet dan niet deze regel te wijzigen aan het nieuwe emailadres (niet.beantwoorden@vlaanderen.be) Denk er aan dat bij het instellen van deze regel alle Vlimpers notificaties in die map komen, zo ook bijvoorbeeld een negatieve fiscale fiche of openstaande items in je werklijst.
    Een korte handleiding om deze regels te wijzigen vind je hier. 
   • detailberekening in loondossier: Door een aanpassing van het loondossier zal het vanaf 28/07 mogelijk worden om door te klikken naar de detailberekeningen van de huidige betaalmaand waarin geen nettoresultaat aanwezig is.
   • audit voor het veld ‘liggende gelden/geschillen rekenplichtige’ waardoor er kan opgezocht worden wie er op welk tijdstip aanpassingen aan dit veld heeft uitgevoerd
   • automatische notificatie e-mails in een nieuw jasje (zoals bv. bij het goedkeuren van verlof)
   • deeltijdse werknemer voortaan ook in maandkalender in SS Manager
   • geen overlappende labels voor betaaljaar en betaalmaand bij de detailberekening van de maand in het individueel loondossier 
   • linker navigatiebalk zichtbaar wanneer de manager vanuit de mail ‘Vlimpers werklijstitems’ verlofaanvragen wenst te valideren
   • probleem aanmelden nieuwe gebruikers in Schakel verholpen (oorzaak technisch probleem)
   • aanpassen van veel gestelde vragen in Schakel is terug mogelijk
   • berekening uitbetaling presentiegelden: Wanneer een dossier, dat presentiegelden ontvangt, in fracties berekend wordt, worden deze presentiegelden ten onrechte per fractie uitbetaald. Ook worden in het loondossier herberekeningen foutief weergegeven zodat het lijkt dat deze nogmaals uitbetaald gaan worden. Door een aanpassing in setup van deze looncode zullen deze problemen na de release verholpen zijn.
   DC Talent
   MOD WVG
   • berekening uitbetaling presentiegelden: Wanneer een dossier, dat presentiegelden ontvangt, in fracties berekend wordt, worden deze presentiegelden ten onrechte per fractie uitbetaald. Ook worden in het loondossier herberekeningen foutief weergegeven zodat het lijkt dat deze nogmaals uitbetaald gaan worden. Door een aanpassing in setup van deze looncode zullen deze problemen na de release verholpen zijn.
   • interface met planningstool: Vanaf de release zullen enkel de planningen die de status 'gepubliceerd' hebben, worden weergegeven in Vlimpers. Zo zal enkel nog relevante en correcte informatie worden getoond in de planningstool.
   afdeling HR- technologie en Data
   • nieuwe velden voor ‘outplacement’ ter beschikking: Lees meer hierover in de handleiding Outplacement.
   • automatische notificatie e-mails in een nieuw jasje (zoals bv. bij het goedkeuren van verlof)
    Tipheb je een outlookregel ingesteld om de notificaties af te leiden naar een tijdelijke map, vergeet dan niet deze regel te wijzigen aan het nieuwe emailadres (niet.beantwoorden@vlaanderen.be) Denk er aan dat bij het instellen van deze regel alle Vlimpers notificaties in die map komen, zo ook bijvoorbeeld een negatieve fiscale fiche of openstaande items in je werklijst.
    Een korte handleiding om deze regels te wijzigen vind je hier. 
   • detailberekening in loondossier: Door een aanpassing van het loondossier zal het vanaf 28/07 mogelijk worden om door te klikken naar de detailberekeningen van de huidige betaalmaand waarin geen nettoresultaat aanwezig is.
   • audit voor het veld ‘liggende gelden/geschillen rekenplichtige’ waardoor er kan opgezocht worden wie er op welk tijdstip aanpassingen aan dit veld heeft uitgevoerd
   • automatische notificatie e-mails in een nieuw jasje (zoals bv. bij het goedkeuren van verlof)
   • deeltijdse werknemer voortaan ook in maandkalender in SS Manager
   • geen overlappende labels voor betaaljaar en betaalmaand bij de detailberekening van de maand in het individueel loondossier 
   • linker navigatiebalk zichtbaar wanneer de manager vanuit de mail ‘Vlimpers werklijstitems’ verlofaanvragen wenst te valideren
   • probleem aanmelden nieuwe gebruikers in Schakel verholpen (oorzaak technisch probleem)
   • aanpassen van veel gestelde vragen in Schakel is terug mogelijk
   • beschrijving entiteiten in Vlimpers uit de correcte taaltabel wordt gehaald en voortaan dus juist wordt weergegeven
   • performantie van onderdeel vergoedingen: De aanvraag van vergoedingen in Vlimpers zal door de aanpassingen in het systeem sneller verlopen en er zullen geen foutmeldingen meer optreden.
   • fictieve loonberekening: Door het gebruik van een interne code van L4 worden sommige berekeningen uit L4 naar Vlimpers teruggekoppeld als een fictieve berekening voor er een echte fictieve loonrun wordt opgestart. Dit zal vanaf nu niet meer voorkomen.
   • statistieken Vlimpers Mobiel: De statistieken in verband met het gebruik van Vlimpers Mobiel (aantal gebruikers, aantal aanvragen, ...) zullen worden verfijnd, uitgebreid en dagelijks worden opgeslagen.
   • trema in Schakel mogelijk
   • WebIDM: Door de functionele release zal het toegangsbeheer van WebIDM tot Vlimpers geoptimaliseerd worden. De datadoorstroming zal vlotter en accurater verlopen.
   • doorstroom capelograadcode: Aanpassingen in Vlimpers zullen simultaan doorstromen naar de Pensioendienst.
   Veiligheidsconsulenten
   • automatische notificatie e-mails in een nieuw jasje (zoals bv. bij het goedkeuren van verlof)
    Tipheb je een outlookregel ingesteld om de notificaties af te leiden naar een tijdelijke map, vergeet dan niet deze regel te wijzigen aan het nieuwe emailadres (niet.beantwoorden@vlaanderen.be) Denk er aan dat bij het instellen van deze regel alle Vlimpers notificaties in die map komen, zo ook bijvoorbeeld een negatieve fiscale fiche of openstaande items in je werklijst.
    Een korte handleiding om deze regels te wijzigen vind je hier. 
   WebIDM team
   • WebIDM: Door de functionele release zal het toegangsbeheer van WebIDM tot Vlimpers geoptimaliseerd worden. De datadoorstroming zal vlotter en accurater verlopen.
   30 juni: hotfix
   • controle op invoer dubbele waarden in Orafin: Ook in de nieuwe Vlimpers is het nu niet langer mogelijk om dubbele waarden door te sturen naar Orafin.
   • titelbalk Vlimpers aangepast: De link links in de titelbalk van Vlimpers bracht je niet altijd terug naar het correcte scherm. Deze knop is verwijderd.
   • aangepaste startpagina volgens je rol in Vlimpers: Wanneer je inlogt in Vlimpers of op de home-knop klikt, kom je afhankelijk van je gebruikersprofiel op een andere startpagina terecht:
    • rol manager: self-service manager
    • rol personeelsmedewerker: personeelsbeheer
    • rol personeelslid: self-service medewerker
   • opmerkingenhistoriek zichtbaar in het veld motivatie: In de oude Vlimpers kon je bij het aanvragen van een afwezigheid in 3 velden een opmerking toevoegen: reden, opmerking en motivatie. In de nieuwe Vlimpers vind je enkel het veld motivatie. De inhoud uit de verwijderde velden werd toegevoegd aan dit veld. Zo kan je je opmerkingen uit het verleden opnieuw raadplegen.
   • veld motivatie toegevoegd aan Vlimpers Mobiel: Het veld reden in Vlimpers Mobiel is vervangen door het veld motivatie. De opmerkingen die je invoert in dit veld stromen nu wel door naar Vlimpers.
   • geen foutmelding meer bij het invoeren van een arbeidsongeval: Bij het registreren van arbeidsongevallen kwam in bepaalde gevallen een  foutmelding op. Het achterliggende probleem is verholpen waardoor alle gegevens opnieuw vlot kunnen worden ingevoerd.
   • herschikking invoervelden persoonsgegevens voor correcte loonberekening: De velden Attest burgerlijke staat, Ontvangen op, Ingegeven op en Fisc voordeel ong vader/moeder zijn teruggeplaatst op het eerste tabblad van de pagina Persoonsgegevens. Zo kan er opnieuw een ingangsdatum ingevoerd worden. Dit is nodig om de loonberekening correct te laten verlopen. De data uit de oude Vlimpers werden overgenomen in de nieuwe omgeving.
   • werklijstitem Aanbeveling medisch onderzoek kan worden afgehandeld: Als manager kan je het item aanbeveling medisch onderzoek nu wel verwijderen uit je werklijst via de knop afgehandeld.
   • automatische mails uit Vacaturemarkt naar werkmail: Automatische mails uit de module Vlimpers Vacaturemarkt worden voortaan naar het werkmailadres van de dossierbehandelaars (in cc) gestuurd.
   • correcte berekening salarisbonus: De looncode voor een salarisbonus wordt nu wel automatisch aangemaakt. De dossiers waarbij dit fout liep zijn gecorrigeerd.
   • geen foutmelding meer bij het registreren van een overlijden: Het registreren van een uitdiensttreding wegens overlijden in het dossier van een statutair personeelslid gaf een foutmelding. Het achterliggende probleem is verholpen waardoor deze gegevens opnieuw vlot kunnen worden ingevoerd.
   • correcte invoer begindatum bij aanvraag vormingsverlof: Bij het aanvragen van vormingsverlof via de selfservice zie je niet langer het veld oorspronkelijke begindatum. Hierdoor worden fouten in de invoer vermeden.
   • TTR-bestand: De dataselectie voor opname in het TTR-bestand (tijdsregistratie) houdt voortaan ook rekening met de dossiers die in de toekomst actief worden. Hierdoor bevat het bestand nu alle relevante dossiers.
   24 mei: hotfix
   • geen doorstroom van telefoonnummer: Na de upgrade werd de registratie van functiegebonden telefoonnummers gewijzigd in vlimpers. Door deze wijziging stroomden aanpassingen van telefoonnummers in vlimpers niet meer door naar de TGV en WEBIDM. Het proces haalt terug de juiste informatie op uit de vlimperstabellen waardoor de gegevens iedere nacht correct worden aangeleverd.
   17 mei: hotfix
   • foutmelding bij aanmaken van nieuwe dossiers: Een vroegere aanpassing in de AOP-module in verband met rekeningnummers geeft momenteel een foutmelding bij het aanmaken van nieuwe dossiers. De controle voor het toevoegen van rekeningnummers wordt aangepast zodat er opnieuw nieuwe dossier kunnen worden toegevoegd.
   10 mei: hotfix
   • automatische aanvulling veld roepfunctie: Het veld roepfunctie werd opnieuw automatisch ingevuld, ook als er geen arbeidsplaats werd gekoppeld aan de functie.
   • foutmelding bij het wijzigen van een ziekteperiode: Bij het wijzigen van een einddatum van een ziekteperiode ontving je in sommige gevallen een foutmelding wanneer er opeenvolgende ziekteperiodes aanwezig waren. Er werd een technische aanpassing uitgevoerd in vlimpers waardoor wijzigingen zonder foutmeldingen kan opgeslagen worden.
   • automatische aanvulling originele begindatum vormingsverlof: Bij een opname van vormingsverlof moet de originele begindatum verwijzen naar de begindatum van de aanvraag van het recht op vormingsverlof. Vanaf nu wordt deze originele begindatum automatisch correct ingevuld bij nieuwe aanvragen.
   • automatisch aanmaak salarisbonus deeltijdse prestaties: Bij aanvragen via de self-service van deeltijdse prestaties met recht op een salarisbonus werd de salarisbonus in bepaalde gevallen niet automatisch aangemaakt. Dit werd aangepast zodat dit automatisch wordt verwerkt. Ook bij wijzigingen aan en bij het schrappen van dit type van verlof wordt de periode van de salarisbonus gewijzigd en geschrapt.
   • aanvragen fietsvergoedingen via self service: Het is opnieuw mogelijk om fietsvergoeding aan te vragen, ook al werd er al een fietsvergoeding voor het lopende jaar aangevraagd. Fietsvergoedingen in de toekomst kunnen gewijzigd worden alsook fietsvergoedingen voor de lopende maand, maar deze kunnen tot de 10de van de maand gewijzigd worden.
   • toevoegen vacatures op basis van arbeidsplaatsnummer: Op basis van sommige arbeidsplaatsnummers was het niet mogelijk een nieuwe vacature aan te maken. De programmatie werd aangepast zodat het mogelijk wordt om op basis van alle arbeidsplaatsnummers een nieuwe vacature aan te maken.
   • automatisch mailbericht openstaande werklijst-items: Het dagelijks mailbericht naar de  leidinggevende in verband met openstaande werklijstitems werd aangepast. De afzender werd gewijzigd naar niet.beantwoorden@vlaanderen.be(link stuurt een e-mail) en de inhoud van het mailbericht werd licht gewijzigd.
   5 mei: hotfix
   • foute printopdrachten vanuit Vlimpers: Bij het uitvoeren van printopdrachten vanuit Vlimpers wordt er gekeken of er voor een entiteit gekozen is voor de aanmaak van papieren documenten. Door een technische fout loopt het proces momenteel fout waardoor de bestaande boomstructuur van de entiteiten niet wordt gevolgd. Hierdoor worden soms onterecht papieren documenten aangemaakt voor entiteiten. Een technische aanpassing van het proces zorgt ervoor dat het proces de correct boomstructuur zal volgen.

   Contact

   Meer informatie of een vraag?