chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vlimpershandleiding: Schorsing van de arbeidsovereenkomst invoeren

  Deze handleiding helpt je als dossierbehandelaar om een schorsing van een arbeidsovereenkomst in te voeren in Vlimpers. 

  Extra informatie

  Deze afwezigheidscode wordt gebruikt in volgende situaties:

  • registratie afwezigheden van personen met een Overeenkomst Alternerende Opleiding;
  • voor een pas afgestudeerde die zijn diploma niet kan voorleggen bij de ondertekening van de arbeidsovereenkomst;
  • voor iedereen die geen attest van goed gedrag en zeden kunnen voorleggen bij de ondertekening van de arbeidsovereenkomst.

  Brengt men in de laatste 2 situaties alles in orde ten laatste op de dag van indiensttreding dan is alles in orde en gebruikt men deze afwezigheidscode niet. Is hetgeen dat moet ingeleverd worden op de dag van de indiensttreding nog niet in orde dan start de arbeidsovereenkomst wel, maar wordt deze meteen geschorst. Tijdens de schorsing mag de arbeidsovereenkomst niet effectief uitgevoerd worden en wordt er geen loon uitgekeerd.

  Meestal krijgt men op basis van de arbeidsovereenkomst 2 weken om alles in orde te brengen. Doen ze dit, dan kan de tewerkstelling effectief van start gaan. Doen ze dit niet dan eindigt de overeenkomst zonder opzegtermijn of verbrekingsvergoeding.

  Het feit dat de arbeidsovereenkomst niet mag uitgeoefend worden, moet geregistreerd worden in Vlimpers. Het is immers via Vlimpers dat de afwezigheden doorstromen en dat het loon kan worden bepaald. Tijdens een trilateraal overleg (JKC, DCPA en HRTD) kwam tot de conclusie dat in deze situaties de code schorsing van de arbeidsovereenkomst kan worden gebruikt. Deze code zorgt immers voor een niet betaling van het loon.

  Voorbeeld

  Personeelslid tekent een contract om te starten op 1 december 20XX, maar bezorgde nog geen attest van goed gedrag en zeden. Op 1 december 20XX is dit attest er nog niet. Op basis van de clausule in de arbeidsovereenkomst mag het contract op 1 december 20XX wel ingaan, maar moet het meteen worden opgeschort. Vanaf 1 december 20XX moet dus meteen de afwezigheidscode schorsing van een arbeidsovereenkomst worden geregistreerd. Stel dat betrokkene op 9 december 20XX het attest indient, dan mag vanaf 9 december 20XX de code schorsing contract worden stopgezet en mag betrokkene gewoon de arbeidsovereenkomst uitvoeren en een loon krijgen op basis van zijn prestaties. De periode van 1 december tot en met 8 december gedurende welke er geen attest was en de arbeidsovereenkomst werd opgeschort, blijft geregistreerd als schorsing van het contract. Dus voor die periode mag betrokkene geen loon krijgen.

  Opgelet: Schorsing van de arbeidsovereenkomst werd destijds gebruikt om een bijkomende schorsing toe te kennen boven op het recht op onbetaald verlof voor contractuele personeelsleden. Sinds 1 januari 2018  wordt dit opgevangen door  gunstverlof, via een gunstverlof kan een overeenkomst langer worden geschorst dan het jaar waarop men recht heeft.

  Vlimpersscherm 1: Afwezigheidsmutatie

  Ga naar Salarissen (GBL) > Gegevens ontvanger > Afwezigheid beheren > Afwezigheidsmutatie

  1: 'Plusteken'

  • Klik op ‘Plusteken’

  2: <Verlofopname>

  • Vul bij <Verlofopname> VO_AT_SCO in

  3: <Begindatum>

  • Vul de begindatum in

  4: <Einddatum>

  • De einddatum staat automatisch op de begindatum, pas <Einddatum> eventueel aan

  5: <Periode>

  • De periode staat standaard op Volledige dag. Pas de periode eventueel aan.

  6: <Uurgedeelten>

  • <Uurgedeelten> worden enkel ingevuld als <Periode> Tijd werd geselecteerd. De uren moeten in decimalen worden ingevoerd bvb. 2u30 wordt ingevoerd als 2,5 (decimalen bekomt men door de aantal minuten te delen door 60)

  7: <Status aanvraag>

  • Als de Personeelsadministratie een afwezigheid invoert, staat <Status aanvraag> standaard op goedgekeurd.

  8: Details

  • Klik op Details
  • <Ltst bijgewerkt op> geeft de datum van de laatste wijziging aan deze afwezigheid
  • <Verwerk. Status> geeft aan of de aanvraag al dan niet werd verwerkt in de tellers
  • <Verwerkingsdatum> geeft de datum wanneer deze afwezigheid werd verwerkt in de tellers

  9: <Motivering>

  • Vul eventueel <Motivering> in om de aanvraag van de afwezigheid te motiveren

  Zowel de werknemer, de manager, de superior, de doublure(s), als de prikklokbeheerder ontvangen een elektronisch bericht bij het valideren van de afwezigheid.