chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vlimpershandleiding: VO Arbeidshandicap, chronische ziekte

  Deze handleiding helpt je als dossierbehandelaar om een arbeidshandicap of chronische ziekte te registreren in Vlimpers.

  Wat?

  Personen met een arbeidshandicap zijn mensen met een aantasting van hun mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke mogelijkheden, voor wie het uitzicht op het verwerven en behouden van een arbeidsplaats en op vooruitgang op die plaats, langdurig en in belangrijke mate beperkt is.

  Personeelsleden kunnen via de Selfservice tegel 'Persoonsgegevens' en het scherm 'Handicap, chronische ziekte' gegevens over hun handicap of chronische ziekte raadplegen of aanpassen.

  Vlimpersscherm 1: VO Arbeidshandicap, chronische ziekte

  Ga naar Personeelsbeheer > Persoonsgegevens > Persoonsgegevens > VO Handicap, chronische ziekte

  Deze gegevens hebben invloed op de verloning. Vul alle velden in.

  Voor volgende velden zijn er extra invoerinstructies:

  1: <Ingangsdatum>

  • <Ingangsdatum> is de datum wanneer voor het eerst een registratie in dit veld is gemaakt 

  2: <Attest belastingvermindering>

  • Vink <Attest belastingvermindering> aan indien de arbeidshandicap op basis van een federaal attest (FOD Sociale Zekerheid/DG Handicap): 
   • >=66% OF
   • >=9 punten OF
   • <=33% verdienvermogen

  Op dat moment heeft het personeelslid recht op belastingvermindering. Als het attest is aangevinkt dan stroomt dit door naar de loonmotor.

  3: <Interne attestering handicap of chronische ziekte>

  • Het gaat over een interne erkenning van een handicap of chronische ziekte door de Vlaamse overheid als werkgever. Meer info over de procedure vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/interne-attestering. De dienst Diversiteitsbeleid meldt aan de Personeelsadministratie indien een personeelslid een interne attestering verkregen heeft en dit vakje aangevinkt moet worden. 

  4: <Voorbehouden betrekking>

  5: <Tewerkstellingsondersteundende maatregel TOM>

  6: <Arbeidspostaanpassing centraal budget>

  • De dienst Diversiteitsbeleid meldt aan Personeelsadministratie, indien een personeelslid de maatregel <Arbeidspostaanpassing via centraal budget> toegekend krijgt en dus dit vakje aangevinkt moet worden.

  7: <Arbeidspostaanpassing via VDAB>

  • De dienst Diversiteitsbeleid meldt aan Personeelsadministratie, indien een personeelslid de maatregel <Arbeidspostaanpassing via VDAB> toegekend krijgt en dus dit vakje aangevinkt moet worden.

  8: <Startdatum TOM>

  • De dienst Diversiteitsbeleid bezorgt de info <Startdatum TOM>.

  9: <Handicap of chronische ziekte erkend>

  • Vink <Handicap of chronische ziekte erkend> aan indien erkend. De vaststellingscode kan gekozen worden. De Personeelsadministratie ontvangt deze informatie van de dienst Diversiteitsbeleid. Het is ook mogelijk dat personeelsleden deze info zelf aanvullen in de selfservice Vlimpers (vrijwillige registratie, zie: https://overheid.vlaanderen.be/vrijwillige-registratie)