chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Voor trekkers

  Overzicht trekkers en deelnemende entiteiten

  Stand op 06.09.2016

  Naam trekkers Deelnemende entiteiten
  Els Van Moer Departement Financiën en Begroting

  Christine Verecken

  Agentschap Natuur en Bos
  Nancy Van Berghen en Wendy Loomans Departement LNE
  Margot Vanbeneden Toerisme Vlaanderen
  Karen De Swaef VLM
  Hilde Robbeets Agentschap Overheidspersoneel
  Mona Mertens en Patrick Van Praet departement Landbouw en Visserij
  Ilse Snelders Agentschap Binnenlands Bestuur
  Nele Wouters en Cynthia Bettens

  Kind en Gezin

  Pris Brewee

  GO!

  Karlien Declercq

  Agentschap Wegen en Verkeer (EMT)

  Sylvie Van der Beken

  Sport Vlaanderen

  Sandra De Canter

  Wonen-Vlaanderen

   

  naar boven

  Rol van trekker binnen de Train Je Collega-week?

  De rol van trekker kan/mag ook een duo rol zijn. Combineer deze rol met een collega. Hierbij enkele voorbeelden:

  • Een ervaren trekker in combinatie met een onervaren trekker
  • Een collega met communicatieve vaardigheden in combinatie met een collega met administratieve vaardigheden 

  Als trekker bent je degene die jouw entiteit warm maakt voor Train Je Collega en ben je de spil van Train Je Collega binnen jouw entiteit. We kunnen uit ervaring zeggen dat dit echt energie geeft. Je maakt deel uit van een enthousiaste groep mensen binnen de overheid die buiten de traditionele structuren durven denken. Doen dus!

  Binnen iedere deelnemende entiteit zijn één of meer trekkers actief.

  Deze nemen de organisatie op zich:

  • Je zorgt voor draagvlak binnen de eigen entiteit. Denk hierbij aan het (top)management maar zeker ook aan andere collega’s. Het is belangrijk mensen aan te spreken over het initiatief. Het project gaat immers over emotie, niet over informatie.
  • Je maakt concrete afspraken rond het trekkerschap en bekijkt dit samen met uw P&O- of vormingsverantwoordelijke.
  • Je bent het eerste aanspreekpunt binnen jouw entiteit.
  • Je enthousiasmeert collega’s die een initiatief willen opzetten. Het is aan te raden diverse profielen bij het project te betrekken door bewust ook eens andere mensen aan te spreken. => Communicatiemateriaal hiervoor is terug te vinden op de pagina communicatie-materiaal.
  • Je promoot Train Je Collega: je motiveert collega’s om zich in te schrijven voor een opleiding.  => Communicatiemateriaal hiervoor is terug te vinden op de pagina communicatie-materiaal.
  • Je zorgt voor de praktische organisatie: er worden afspraken gemaakt over wie de opleiding inplant en aanmeldt op de website alsook over wie het beheer doet van de lokalen en de catering.
  • Je volgt het proces op van welke opleidingen worden aangeboden. Je overlegt met trainers over hun aanpak, biedt waar nodig inhoudelijke ondersteuning.
  • Je komt samen met andere trekkers binnen de Vlaamse overheid om ervaringen uit te wisselen en deelt jouw verhaal.

  De voornaamste stappen die jij als trekker moet zetten tref je in het globale overzicht van het project bij timing editie 2016.

   naar boven

  Aanbieden van opleidingen

  Via de website van Train Je Collega kunnen deelnemende entiteiten gratis hun opleidingen aanbieden. Entiteiten beslissen zelf of zij de initiatieven willen openstellen voor andere entiteiten of niet. Deelnemers kunnen via deze site rechtstreeks inschrijven voor opleidingen die openstaan voor de VO. Inschrijven voor opleidingen die alleen openstaan voor deelnemers van de eigen entiteit worden intern beheerd en opgevolgd. Deze site geeft hiervoor de contactgegevens weer.

  naar boven

  Rol van het Agentschap Overheidspersoneel (AgO)?

  AgO wil Train Je Collega als leervorm in de Vlaamse overheid introduceren. Deze week is een belangrijk initiatief voor de Vlaamse overheid, dat mee wil inzetten op een duurzame personeelsontwikkeling en het blijvend inzetten van divers talent, ook in het kader van een positief arbeidsklimaat.

  • AgO stimuleert en ondersteunt in dit kader de verschillende lokale initiatieven.
  • Het AgO-team enthousiasmeert trekkers en lanceert hiertoe gerichte netwerken.
  • AgO voorziet een centraal platform waarmee deelnemende entiteiten gratis hun opleidingen zichtbaar kunnen maken.
  • AgO beheert de inschrijvingen voor opleidingen die openstaan voor deelnemers van andere entiteiten.
  • AgO beheert NIET de inschrijvingen voor opleidingen die alleen openstaan voor deelnemers van de eigen entiteit.
  • AgO ondersteunt trainers bij het uitwerken van initiatieven door het bieden van een proeverij van werkvormen. Deze vindt plaats in de week van 12 oktober. Meer info volgt nog.
  • AgO verzorgt de overkoepelende communicatie van het initiatief op niveau Vlaamse overheid.
  • AgO zorgt NIET voor de praktische organisatie van de opleidingen (reserveren lokalen, voorzien van catering, ...).

  Stel je kandidaat-trekker! 

  Kandidaat als trekker? Geef Dan jouw naam op via trainjecollega@vlaanderen.be .

  Als je aangeeft dat je trekker bent, dan doet jouw organisatie officieel mee aan Train Je Collega (het is uiteraard handig als je eerst zorgt dat je hier voldoende steun voor krijgt van jouw directe leidinggevende). Voor grote organisaties kan het aangewezen zijn dat er meerdere trekkers zijn.