chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Voordelen DAV

  Voordelen van digitaal archiveren

  Digitaal Archief Vlaanderen zal digitale overheidsinformatie beheren en bewaren, die het volledige administratieve proces doorlopen heeft, met digitale duurzaamheid tot doel. Concreet betekent dit dat Digitaal Archief Vlaanderen de volgende elementen op zowel korte als lange termijn zal waarborgen: 

  • Toegankelijkheid en raadpleegbaarheid; 
   Door middel van het toekennen en uitlezen van metadata zorgt Digitaal Archief Vlaanderen ervoor dat alle informatie eenvoudig vindbaar en bijgevolg raadpleegbaar is. 
  • Leesbaarheid;
   Digitaal Archief Vlaanderen zal een digitaal preservatiebeleid opzetten waardoor informatie ook op lange termijn leesbaar zal blijven. Dit ongeacht het formaat van de informatie of ongeacht de softwareversie waarmee een document werd aangemaakt. 
  • Integriteit en authenticiteit (bewijswaarde); 
   Door te garanderen dat informatie doorheen de tijd ongewijzigd blijft, zorgt Digitaal Archief Vlaanderen ervoor dat informatie integer en authentiek blijft. Dit betekent dat de informatie in Digitaal Archief Vlaanderen haar bewijswaarde zal behouden. 
  • Veiligheid;
   Veiligheid gaat o.a. over het zorgen dat enkel de juiste mensen toegang krijgen tot de juiste informatie, dat er voldoende viruscontroles gebeuren, dat persoonsgegevens worden bewaard, beheerd en getoond conform de Algemene Verordening Gegevensverwerking en/of andere wet- en regelgeving. Om ervoor te zorgen dat de juiste mensen toegang krijgen tot de juiste informatie wordt Digitaal Archief Vlaanderen gekoppeld met het toegangs- en gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid. Met het oog op de algemene veiligheid van de informatie zal de informatie die in Digitaal Archief Vlaanderen opgenomen wordt, geclassificeerd moeten worden volgens de informatieclassificatie die binnen de Vlaamse overheid wordt gebruikt. 

  Daarnaast zal Digitaal Archief Vlaanderen digitale overheidsinformatie van overheden in Vlaanderen valoriseren door in te zetten op een publieksportaal. Digitaal Archief Vlaanderen zal hierbij natuurlijk steeds de geldende regelgeving (openbaarheid van bestuur, Algemene Verordening Gegevensbescherming ...) respecteren. 

  Voordelen van een gemeenschappelijke dienstverlening

  Digitaal Archief Vlaanderen is georganiseerd als een gemeenschappelijke dienstverlening. Dit heeft als voordeel dat: 

  • er slechts 1 maal geïnvesteerd moet worden in de benodigde hard- en software;
  • door schaalgrootte de kosten gedrukt worden;
  • niet elke overheidsinstantie in deze expertise moet voorzien; 
  • overheidsinstanties gedeeltelijk ontzorgd worden voor het beheer van de informatie waarover ze beschikken.