chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Voordelen Gebruikersbeheer

  Dé voordelen van online informatie zijn toegankelijkheid en beschikbaarheid. Door het ontwikkelen van Egov-applicaties, digitale toepassingen van overheidsinstellingen, geldt dit ook voor overheidsinformatie. Echter, niet alle informatie kan of mag vrij toegankelijk en beschikbaar zijn.

  Je wilt je Egov-applicatie beschermen tegen onrechtmatig gebruik? Je wilt weten wie je informatie consulteert? Je wilt gegevens delen met derden, zonder dat die vrij beschikbaar zijn? Dan moet je kunnen beheren welke informatie, volledig of gedeeltelijk, beschikbaar mag zijn en wie er toegang kan toe krijgen.

  Het Gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid is efficiënt

  Het beheren van gebruikers en hun gebruikersrechten gebeurt nu al voor meer dan 360 applicaties allemaal vanuit één centraal platform en steeds op de zelfde wijze. Door aan te sluiten op het Gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid maak je het de gebruikers van je applicatie heel makkelijk om te weten waar en hoe ze de rechten voor je applicatie kunnen beheren.

  Gedelegeerd beheer als basisprincipe

  De reeds gekende wettelijk vertegenwoordiger van een organisatie – via de federale overheid gedefinieerd -  wordt eveneens aangesteld als de hoofd lokale beheerder. De hoofd lokale beheerder is verantwoordelijk voor het beheren van de gebruikersrechten voor de verschillende ontsloten toepassingen. De hoofd lokale beheerder voor uw organisatie kan u steeds raadplegen via ‘Mijn Profiel’.

  Snel reageren op wijzigende situaties

  Doordat elke organisatie zelf gebruikers en rechten kan beheren, faciliteert het gebruikersbeheer flexibiliteit. Bijkomende organisaties of gebruikers, uitzonderlijke of tijdelijke gebeurtenissen, … kunnen daardoor snel ondervangen worden.

  Maximaal gebruik van beschikbare informatie en authentieke bronnen

  Door koppelingen met onder meer de Verrijkte Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Vlaamse Kruispuntbank voor Personen en het Beheer der Toegangsbeheerders (BTB) wordt steeds teruggegrepen naar de authentieke bron voor informatie. Zo moet u zelf de reeds beschikbare gegevens niet meer verzamelen, beheren of ingeven.

  Democratisch qua kostprijs

  Klanten betalen enkel integratiekosten indien de noden afwijken van de standaard integratie procedure voorzien in Gebruikersbeheer.

  Ultiem gebruiksgemak

  Het Gebruikersbeheer wordt continu geëvalueerd met het oog op het verbeteren van het gebruikersgemak en -ervaring om het platform zo intuïtief mogelijk te maken. Verbeterpunten en prioriteiten worden samen met de klanten en eindgebruikers besproken en worden opgenomen in de planning in functie van de prioriteit en het budget.

  Het gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid is veilig

  Op het vlak van het ICT-veiligheidsbeleid

  Het platform voldoet zowel aan de gangbare vereisten met het oog op uw organisatiebeheersing als de formele vereisten van de Vlaamse overheid. Mede door het centraal beheren van gebruikers en hun rechten behoudt u een up to date overzicht voor uw applicatie of uw organisatie.

  Op het vlak van de wet voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Privacywet)

  Wij hechten veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerken enkel persoonsgegevens als dat noodzakelijk is om de taken die ons zijn toebedeeld, te kunnen verrichten.

  Het Gebruikersbeheer zorgt er voor dat informatie in applicaties enkel toegankelijk is voor wie daartoe de nodige rechten heeft gekregen. Op die manier staat het platform mee in voor de bescherming van persoonsgegevens tegen misbruik.
  Daarenboven is het Gebruikersbeheer zelf ook enkel toegankelijk voor zij die toegang hebben gekregen volgens de geijkte procedures.
  Alle informatie die zo ter beschikking wordt gesteld, voldoet daarbij aan de 'need-to-know' voorwaarden.
  De gegevens worden steeds verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

  Formele goedkeuringsflows

  Bestaat er een formele of andere goedkeuringsprocedure die moet worden gevolgd voor het toekennen van gebruikersrechten voor uw informatie of applicatie? Dan kan dit in het gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid voorzien worden.

  Zij zijn alvast overtuigd!

  • 2017: Europese Commissie Share and Re-use award (2de prijs - categorie Regional)
  • 2009: Agoria e-gov Award, categorie: Project dat het meest gericht is op administratieve vereenvoudiging

  • 2009: EDS-Telindus Innovatieprijs