chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Voordelen Toegangsbeheer

  Je wilt je digitale toepassing of informatie beschermen tegen onrechtmatig gebruik? Je wilt weten wie je informatie consulteert? Je wilt gegevens delen met derden, zonder dat die vrij beschikbaar zijn? Dan heb je nood aan een oplossing die de identiteit van jouw gebruikers controleert. Het Toegangsbeheer controleert bovendien of iemand wel toegang mag krijgen tot je toepassing of informatie en welke functionaliteiten voor de gebruiker beschikbaar mogen zijn.

  Het Toegangsbeheer vermijdt het ontwikkelen en onderhouden van gelijkaardige functionaliteiten in afzonderlijke toepassingen of platformen.

  Het Toegangsbeheer van de Vlaamse overheid is veilig

  Op het vlak van het ICT-veiligheidsbeleid

  Het platform voldoet zowel aan de gangbare vereisten met het oog op je organisatie- en informatiebeheersing als de formele vereisten van de Vlaamse overheid. Als je toepassing gekoppeld is met het gebruikersbeheer wordt elke gebruiker geauthenticeerd vooraleer hij door kan. Je kan zelf bepalen welke toegangsregels moeten nageleefd worden. Het Toegangsbeheer zal dan, naast het controleren van de identiteit, ook nagaan of die gebruiker de nodige toelatingen heeft. Al deze informatie kan tenslotte doorgegeven worden aan je toepassing om gecontroleerde toegang mogelijk te maken.

  Authenticatiemiddel in functie van veiligheidsvereisten

  Je kan zelf bepalen welk authenticatieniveau vereist is voor de toegang tot je toepassing of informatie. Deze keuze wordt gemaakt in functie van het beveiligingsniveau dat vereist is.
  Voor gevoelige informatie waarvoor sterke authenticatie vereist is, wordt authenticatie met eID voorzien.

  Extra authenticatiemiddelen kunnen ingebouwd worden: bv. elektronische identiteitskaarten van andere EU-landen of alternatieve sterke authenticatie-middelen voor niet-Belgen. Aanmelden als burger, ambtenaar, medewerker, …

  Het Toegangsbeheer is er op voorzien dat mensen niet altijd als burger of natuurlijk persoon gebruik maken van een Egov-toepassing. Ze doen dat ook als medewerker van een professionele organisatie of omdat zij ambtenaar zijn of omdat zij vrijwilliger zijn bij een vereniging, … . Voor een applicatie is het vaak ook noodzakelijk om te weten wat de “hoedanigheid” van iemand is. Daarom is het Toegangsbeheer zo opgezet dat iemand, vooraleer in te loggen, kiest welke “hoedanigheid” op dat moment nodig is.

  Op het vlak van de wet voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Privacywet)

  Wij hechten veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerken enkel persoonsgegevens als dat noodzakelijk is om de taken die ons zijn toebedeeld, te kunnen verrichten.

  Het Toegangsbeheer zorgt er voor dat informatie in toepassingen enkel toegankelijk is voor wie daartoe de nodige rechten heeft gekregen. Op die manier staat het platform mee in voor de bescherming van persoonsgegevens tegen misbruik. Alle informatie die zo ter beschikking wordt gesteld, voldoet daarbij aan de “need-to-know” voorwaarden.
  De gegevens worden steeds verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

  Uitgebreide registratie- en rapporteringsmogelijkheden

  Het Toegangsbeheer houdt voor jou bij wie wanneer heeft aangemeld bij je toepassing. Indien nodig kan je deze gegevens, bijvoorbeeld voor auditredenen, steeds bekomen.

  Het Toegangsbeheer van de Vlaamse overheid is efficiënt

  Uniformiteit – 1 professioneel imago

  Het Toegangsbeheer van de Vlaamse overheid is nu reeds de online toegangspoort tot meer dan 360 toepassingen. Door aan te sluiten op het Toegangsbeheer van de Vlaamse overheid maak je het voor de gebruikers van je applicatie heel makkelijk om aan te melden. De authenticatiemiddelen en –procedures zijn reeds gekend en gedragen zich voor alle toepassingen op uniforme wijze. M.a.w. we bieden een unieke en zelfde ervaring aan de bezoeker van de professionele loketten ontsloten via Toegangsbeheer.

  Single-sign-on-principe

  Het principe van eenmalig aanloggen staat voorop. Iemand kiest een “hoedanigheid” (bijvoorbeeld als natuurlijk persoon dan wel namens een onderneming), meldt zich aan met het Toegangsbeheer en hoeft dat de bij een tweede of derde toepassing die iemand nodig heeft met dezelfde hoedanigheid niet meer te opnieuw te doen.

  Maximaal gebruik van bestaande platformen

  Het Toegangsbeheer van de Vlaamse overheid maakt eveneens maximaal gebruik van de informatie die al beschikbaar is bij de Federale Overheidsdiensten m.b.t. jouw digitale sleutels en gegevens.

  Je profiel en gegevens van de Federale overheid wordt met het Toegangsbeheer uitgewisseld zodat we je sneller en op een veilige manier toegang kunnen verlenen tot de online diensten van de overheid.

  Minimale kosten voor de afnemers

  Voor een standaardintegratie van een toepassing worden de kosten door Het Facilitair Bedrijf gedragen. Enkel voor niet-standaard integraties wordt er een kost aangerekend die met jou tijdens het integratietraject wordt afgestemd. Alle investeringen en onderhoudskosten voor het platform worden integraal gedragen door Het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse overheid.

  Ultiem gebruiksgemak

  Het Toegangsbeheer biedt maximale hulp aan de gebruiker in de aanmeldpagina’s met de authenticatiemiddelen afgestemd op de beveiligingsvereisten van de toepassing. Er wordt ook continu geëvalueerd met oog op het verbeteren van de gebruikerservaring. Verbeterpunten en prioriteiten worden samen met de klanten, partners en eindgebruikers besproken en opgenomen in de planning i.f.v. prioriteit/budget.

  Centrale gebruikershelpdesk

  Iemand die toch nog vragen of problemen zou hebben, kan steeds terecht op het gratis nummer 1700. Medewerkers van een contactcenter noteren alle vragen over het Toegangsbeheer, beantwoorden in eerste lijn wat kan en geven door naar een tweede lijn waar nodig. Contact opnemen kan telefonisch of per mail. Alle toepassingen die aanmelden met het Toegangsbeheer kunnen van deze ondersteuning genieten.

  Zij zijn alvast overtuigd!