chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Voortgangsrapportering lopende VPS wijzigingen

  Hieronder vindt u een overzicht van de stand van zaken in de procedure administratieve- en begrotingscontrole van de ontwerpbesluiten van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2016 en van decreten die betrekking hebben op de personeelsregelgeving

  - Voorontwerp van BVR van tot wijziging van artikel VII 60, §4 van het VPS, wat betreft de loodstoelageregeling voor de operationele loodsen in geval van een arbeidsongeval of beroepsziekte

  - BVR van 29 mei 2020 tot wijziging van het VPS, wat betreft de invoering van het corona ouderschapsverlof

  - BVR van 29 mei 2020 tot wijziging van het VPS en het besluit van de Vlaamse Regering van 26 juli 2016 tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet, wat betreft loopbaanonderbreking

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft het 1/10 ouderschapsverlof, mantelzorgverlof en diverse andere bepalingen

  - BVR van 17 juli 2020 tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de toekenning van de gezinsbijslag en van een supplement gezinsbijslag aan bepaalde uitgezonden personeelsleden van het Vlaams Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen

  - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de samenwerking tussen het agentschap Opgroeien en het agentschap Opgroeien regie en andere bepalingen

  - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de opname van een aantal agentschapsspecifieke bepalingen ingevolge de opheffing van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen en de tussenkomst in het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer

  - Voorontwerp van BVR tot wijziging van het VPS van 13 januari 2006 en het BVR van 29 mei 2020, wat betreft de verlenging van het corona-ouderschapsverlof


  naar boven

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel VII 60, §4 van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de loodstoelageregeling voor de operationele loodsen in geval van een arbeidsongeval of beroepsziekte

  Principenota/ontwerp

   

  Inspectie van Financiën

    27/11/2019

  Begroting

    13/12/2019

  1e Principiële goedkeuring

    13/12/2019

  Sectorcomité

  2e Principiële goedkeuring

   

  Advies Raad van State

  Definitieve goedkeuring VR

  naar boven

  Besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2020 tot wijziging van het Vlaams Personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de invoering van het corona ouderschapsverlof

  Principenota/ontwerp

   

  Inspectie van Financiën

  05/05/2020

  Begroting

  -

  1e Principiële goedkeuring

  08/05/2020

  Sectorcomité

  11/05/2020

  2e Principiële goedkeuring

  Advies Raad van State

  26/05/2020

  Definitieve goedkeuring VR

  29/05/2020

  naar boven

  Besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2020 tot wijziging van het Vlaams Personeelsstatuut van 13 januari 2006 en het besluit van de Vlaamse Regering van 26 juli 2016 tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet, wat betreft loopbaanonderbreking

  Principenota/ontwerp

   

  Inspectie van Financiën

  09/04/2020

  Begroting

  08/05/2020

  1e Principiële goedkeuring

  08/05/2020

  Sectorcomité

  11-12 en 13/05/2020

  2e Principiële goedkeuring

  Advies Raad van State

     -

  Definitieve goedkeuring VR

  29/05/2020

  naar boven

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams Personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft het 1/10 ouderschapsverlof, mantelzorgverlof en diverse andere bepalingen

  Principenota/ontwerp

   

  Inspectie van Financiën

  10/01/2020

  Begroting

  31/01/2020

  1e Principiële goedkeuring

  31/01/2020

  Sectorcomité

  29/05/2020

  2e Principiële goedkeuring

  Advies Raad van State

    13/07/2020

  Definitieve goedkeuring VR

  naar boven

  Besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2020 tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de toekenning van de gezinsbijslag en van een supplement gezinsbijslag aan bepaalde uitgezonden personeelsleden van het Vlaams Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen

  Principenota/ontwerp

   

  Inspectie van Financiën

  10/03/2020

  Begroting

  _

  1e Principiële goedkeuring

  20/03/2020

  Sectorcomité

  29/05/2020

  2e Principiële goedkeuring

  Advies Raad van State

     

  Definitieve goedkeuring VR

  17/07/2020

  naar boven

  Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de samenwerking tussen het agentschap Opgroeien en het agentschap Opgroeien regie en andere bepalingen 

  Principenota/ontwerp

   

  Inspectie van Financiën

  Begroting

  1e Principiële goedkeuring

  Sectorcomité

  2e Principiële goedkeuring

  Advies Raad van State

     

  Definitieve goedkeuring VR

  naar boven

  Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de opname van een aantal agentschapsspecifieke bepalingen ingevolge de opheffing van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen en de tussenkomst in het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer

  Principenota/ontwerp

   

  Inspectie van Financiën

  25 juni 2020

  Begroting

  13 juli 2020

  1e Principiële goedkeuring

  Sectorcomité

  2e Principiële goedkeuring

  Advies Raad van State

  aanvraag 11/10/2020

     

  Definitieve goedkeuring VR

  naar boven

  Voorontwerp van BVR tot wijziging van het VPS van 13 januari 2006 en het BVR van 29 mei 2020, wat betreft de verlenging van het corona-ouderschapsverlof

  Principenota/ontwerp

   

  Inspectie van Financiën

  08/07/2020

  Begroting

  1e Principiële goedkeuring

  10/07/2020

  Sectorcomité

  17/07/2020

  2e Principiële goedkeuring

  Advies Raad van State

     -

  Definitieve goedkeuring VR

  naar boven

  Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de samenwerking tussen het agentschap Opgroeien en het agentschap Opgroeien regie en andere bepalingen

  Principenota/ontwerp

   

  Inspectie van Financiën

  Begroting

  1e Principiële goedkeuring

  Sectorcomité

  2e Principiële goedkeuring

  Advies Raad van State

    

  Definitieve goedkeuring VR

  naar boven