chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Voortgangsrapportering lopende VPS wijzigingen

  Hieronder vindt u een overzicht van de stand van zaken in de procedure administratieve- en begrotingscontrole van de ontwerpbesluiten van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2016 en van decreten die betrekking hebben op de personeelsregelgeving

  - Ontwerp van besluit van de Vlaamse regering van tot wijziging van artikel VII 60, §4 van het Vlaams personeelsstatuut, wat betreft de loodstoelageregeling voor de operationele loodsen in geval van een arbeidsongeval of beroepsziekte

  - Ontwerp van besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft het agentschap Opgroeien en andere bepalingen

  - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 en het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2021 tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 wat betreft de invoering van een tijdelijk verlof bij sluiting van de school, opvang of centrum voor opvang voor personen met een handicap als gevolg van een maatregel omde verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2 te beperken

  - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft voordelen in het kader van fietsleasing
  - Ontwerp van besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de uitbreiding van het geboorteverlof
  - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de geldelijke maatregelen en andere bepalingen
  - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 wat betreft de graden en salarisschalen van de teamplanner loodsdienstcoördinatoren en loodsdienstrededienstcoördinatoren van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust
  - Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 wat betreft de internetvergoeding bij hybride werken
  - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de uitbreiding van het recht op omstandigheidsverlof bij het overlijden van een partner of een kind
  - Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de functionele loopbaan van de scheepstechnicus en maritiem verkeersleider bij het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust
  - Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de invoering van een tijdelijk verlof bij sluiting van de school, de opvang of het centrum voor opvang voor personen met een handicap als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus sars-cov-2 te beperken


  naar boven

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel VII 60, §4 van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de loodstoelageregeling voor de operationele loodsen in geval van een arbeidsongeval of beroepsziekte

  Principenota/ontwerp

   

  Inspectie van Financiën

    27/11/2019

  Begroting

    13/12/2019

  1e Principiële goedkeuring

    13/12/2019

  Sectorcomité

  2e Principiële goedkeuring

   

  Advies Raad van State

  Definitieve goedkeuring VR

  naar boven

  Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft het agentschap Opgroeien en andere bepalingen

  Principenota/ontwerp

   

  Inspectie van Financiën

  23/11/2020

  Begroting

  25/01/2021

  1e Principiële goedkeuring

  29/01/2021

  Sectorcomité

  22/02/2021

  2e Principiële goedkeuring

  Advies Raad van State

  20/04/2021

    

  Definitieve goedkeuring VR

  30/04/2021


  naar boven

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 en het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2021tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 wat betreft de invoering van een tijdelijk verlof bij sluiting van de school, opvang of centrum voor opvang voor personen met een handicap als gevolg van een maatregel omde verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2 te beperken

  Principenota/ontwerp

   

  Inspectie van Financiën

        

  22/03/2021

  Begroting

                              

  25/03/2021

  1e Principiële goedkeuring

  26/03/2021

  Sectorcomité

  2e Principiële goedkeuring

  Advies Raad van State

  geen advies gevraagd aan de Raad van State, met toepassing van artikel 3, §1, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. Er is een dringende noodzakelijkheid omdat door de federale beslissing om het specifieke tijdelijke verlofstelsel voor de contractuele personeelsleden na 31 maart 2021 te verlengen een nood ontstaat om voor het statutair personeel een vergelijkbare regeling in te voeren.

    

  Definitieve goedkeuring VR

  naar boven

  Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de invoering van een tijdelijke maatregel in het kader van de bestrijding van het coronavirus

  Principenota/ontwerp

   

  Inspectie van Financiën

                       11/11/2020

  Begroting

                              

  1e Principiële goedkeuring

  Sectorcomité

  2e Principiële goedkeuring

  Advies Raad van State

                   15/12/2020

    

  Definitieve goedkeuring VR

  naar boven

  Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft voordelen in het kader van fietsleasing

  Principenota/ontwerp

   

  Inspectie van Financiën

  28/11/2020

  Begroting

  1e Principiële goedkeuring

  11/12/2020

  Sectorcomité

  2e Principiële goedkeuring

  Advies Raad van State

  _

    

  Definitieve goedkeuring VR

  naar boven

  Voorontwerp van BVR tot wijziging van het VPS van 13 januari 2006 wat betreft de invoering van een tijdelijke regeling inzake de vergoeding van aan de corona-crisis gerelateerde prestaties buiten de normale arbeidstijdregeling

  Principenota/ontwerp

   

  Inspectie van Financiën

  Begroting

  1e Principiële goedkeuring

  Sectorcomité

  2e Principiële goedkeuring

  Advies Raad van State

  _

    

  Definitieve goedkeuring VR

  naar boven

   

  Voorontwerp van BVR tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut wat betreft de uitbreiding van het geboorteverlof

  Principenota/ontwerp

   

  Inspectie van Financiën

  10/12/2020

  Begroting

  1e Principiële goedkeuring

  18/12/2020

  Sectorcomité

  05/02/2021

  2e Principiële goedkeuring

  Advies Raad van State

  08/03/2021

    

  Definitieve goedkeuring VR

  19/03/2021

  naar boven

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de geldelijke maatregelen en andere bepalingen

  Principenota/ontwerp

   

  Inspectie van Financiën

  23/11/2020 en 15/02/2021 

  Begroting

  25/03/2021

  1e Principiële goedkeuring

  26/03/2021

  Sectorcomité

  28/05/2021

  2e Principiële goedkeuring

  04/06/2021

  Advies Raad van State

  08/07/2021

    

  Definitieve goedkeuring VR

  16/07/2021

  naar boven

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 wat betreft de graden en salarisschalen van de teamplanner loodsdienstcoördinatoren en loodsdienstrededienstcoördinatoren van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust

  Principenota/ontwerp

   

  Inspectie van Financiën

  12/03/2021 

  Begroting

  29/03/2021

  1e Principiële goedkeuring

  23/04/2021

  Sectorcomité

  29/04/2021

  2e Principiële goedkeuring

  Advies Raad van State

  15/06/2021

    

  Definitieve goedkeuring VR

  25/06/2021

  naar boven

  Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 wat betreft de internetvergoeding bij hybride werken

  Principenota/ontwerp

   

  Inspectie van Financiën

  17/06/2021 

  Begroting

  26/06/2021

  1e Principiële goedkeuring

  02/07/2021

  Sectorcomité

  16/07/2021

  2e Principiële goedkeuring

  Advies Raad van State

    

  Definitieve goedkeuring VR

  17/09/2021

  naar boven

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut wat betreft de uitbreiding van het recht op omstandigheidsverlof bij overlijden van de partner of een kind

  Principenota/ontwerp

   

  Inspectie van Financiën

  14/06/2021 

  Begroting

  14/07/2021

  1e Principiële goedkeuring

  16/07/2021

  Sectorcomité

  19/07/2021

  2e Principiële goedkeuring

  Advies Raad van State

  20/08/2021

    

  Definitieve goedkeuring VR

  03/09/2021

  naar boven

  Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de functionele loopbaan van de scheepstechnicus en maritiem verkeersleider bij het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust

  Principenota/ontwerp

   

  Inspectie van Financiën

  28/06/2021 

  Begroting

  08/07/2021

  1e Principiële goedkeuring

  Sectorcomité

  2e Principiële goedkeuring

  Advies Raad van State

    

  Definitieve goedkeuring VR

  naar boven

  Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de invoering van een tijdelijk verlof bij sluiting van de school, de opvang of het centrum voor opvang voor personen met een handicap als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus sars-cov-2 te beperken

  Principenota/ontwerp

   

  Inspectie van Financiën

  18/10/2021 

  Begroting

  28/10/2021

  1e Principiële goedkeuring

  19/11/2021

  Sectorcomité

  2e Principiële goedkeuring

  Advies Raad van State

  Omwille van
  spoedeisendheid wordt geen advies van de Raad van State aangevraagd.

    

  Definitieve goedkeuring VR

  naar boven