chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Voortraject

  Het Vlaams Regeerakkoord wil naar één Vlaams bestuursdecreet waarin zoveel mogelijk bestuurlijke decreten samen worden gebracht, worden vereenvoudigd en gemoderniseerd. Het Regeerakkoord stipuleert verder dat we werk maken van een resultaat- en klantgerichte overheid, dat we het advies- en overlegstelsel willen verbeteren, dat we onze structuren willen herdenken en meer gaan werken als een holding, en dat samenwerking tussen de overheidsdiensten en tussen de administratie en de regering de regel wordt. Al deze initiatieven moeten leiden tot een meer open en wendbare Vlaamse overheid.

  Met het voorliggend witboek 'open en wendbare overheid' neemt de Vlaamse Regering heel wat belangrijke engagementen. Dit witboek is tot stand gekomen door middel van en dankzij een uitgebreid participatief proces. In de loop van 2016 werd binnen de Vlaamse overheid een groenboek bestuur opgemaakt met dertig mogelijke voorstellen voor een vernieuwende overheid. Tussen 28 oktober en 31 december 2016 mocht iedereen reageren op dit groenboek. 638 burgers en 20 organisaties en overheden gingen op onze uitnodiging in (samenvatting reacties). In januari en februari 2017 werden deze bevindingen verwerkt in een consultatieverslag (externe link) dat publiek consulteerbaar is. Op 7 juli 2017 keurde de Vlaamse Regering het witboek ‘open en wendbare overheid’ goed. Tot slot werd op 1 december 2017 het implementatieplan (link naar implementatieplan) m.b.t. het witboek op de Vlaamse Regering geagendeerd.

  De voorgestelde pijlers en bijhorende acties zijn in lijn met de visienota 2050 en in lijn met maatschappelijke en bestuurlijke evoluties. Er bestaat daarenboven een belangrijk politiek, ambtelijk en maatschappelijk draagvlak voor. De Vlaamse Regering engageert zich deze voorstellen budget- en personeelsneutraal uit te voeren.

  Lees alle engagementen, zowel op korte als op lange termijn, in het witboek 'open en wendbare overheid'.

  Bekijk alle concrete projecten met verwachte output en aanspreekpunten in het implementatieplan ‘open en wendbare overheid’.

  Departement Kanselarij en Bestuur

  Adres
  Havenlaan 88
  1000 Brussel
  België