chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Voorzitterscollege

  Het Voorzitterscollege bestaat uit 10 leidend ambtenaren van de Vlaamse overheid, 1 per beleidsdomein en de voorzitter. Samen vormen ze het overkoepelende managementorgaan van de Vlaamse overheid.

  Wat doet het Voorzitterscollege?

  Het Voorzitterscollege voert mee het regeerakkoord uit en zorgt voor het verder uitbouwen en dynamiseren van de samenwerking tussen de administratie en de regering. Het college vervult met andere woorden de brugfunctie tussen regering en topmanagement.

  Verder heeft het college ook de verantwoordelijkheid om de samenwerking tussen overheidsdiensten onderling te ondersteunen om de verkokering tegen te gaan. Het college zorgt ervoor dat de Vlaamse overheid met één stem spreekt.

  Het Voorzitterscollege kan ook organisatorische beslissingen nemen omtrent de besluitvorming over generieke organisatorische aangelegenheden, binnen de krijtlijnen bepaald door de Vlaamse Regering.

  Samenstelling

  Het Voorzitterscollege bestaat uit de voorzitters van de managementcomités van de beleidsdomeinen.

  Een voorzitter (die bij voorkeur niet zetelt namens zijn beleidsdomein) neemt de leiding van het Voorzitterscomité. Hij of zij gaat steeds op zoek naar consensus.

  Leden

  Voorzitter: Julie Bynens
  Secretariaat: secretariaatvoorzitterscollege@vlaanderen.be

  Beleidsdomein

  Effectief lid

  Plaatsvervangend lid

  Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie

  Frank Geets

  Jeroen Windey

  Financiën en Begroting

  David Van Herreweghe

  Koen Algoed

  Economie, Wetenschap en Innovatie

  Mark Andries

  Johan Hanssens

  Onderwijs en Vorming

  Ann Verhaegen

  Patrick Poelmans

  Welzijn, Volkgezondheid en Gezin

  Karine Moykens

  Leo Van Loo

  Cultuur, Jeugd, Sport en Media

  Bart Temmerman

  Philippe Paquay

  Werk en Sociale Economie

  Dirk Vanderpoorten

  Wim Adriaens

  Landbouw en Visserij

  Patricia De Clercq

  Joris Relaes

  Mobiliteit en Openbare Werken

  Filip Boelaert

  Nathalie Balcaen

  Omgeving

  Peter Cabus

  Goedele Van der Spiegel

  Kerngroep

  Om voldoende beleidsdomeinoverschrijdende impulsen te waarborgen, duidt de Vlaamse Regering binnen het Voorzitterscollege ook een kerngroep aan. Die kerngroep (voorzitter Julie Bynens, Frank Geets, Karine Moykens en Dirk Vanderpoorten) kan indien nodig dossiers voorbereiden met het oog op een efficiënte bespreking in het Voorzitterscollege. In functie van het dossier dat men in deze kerngroep zou willen bespreken, kan de kerngroep er steeds functioneel bevoegde collega’s bij uitnodigen.

  Hoe kwam het Voorzitterscollege er?

  Het Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 geeft aan dat de Vlaamse overheid zich beter moet organiseren om met één stem te spreken. De overheid moet meer werken als een netwerkorganisatie. 

  Dat vraagt een intensievere samenwerking tussen de overheidsdiensten onderling en tussen administratie en regering.

  Het Voorzitterscollege neemt hierbij als overkoepelend managementorgaan een centrale rol op. 

  Documenten van de vergaderingen

  De verslagen van het Voorzitterscollege zijn enkel toegankelijk voor medewerkers van de Vlaamse overheid.

  Nuttige links

  Contact

  Secretariaat Voorzitterscollege

  Adres
  Herman Teirlinckgebouw
  Havenlaan 88
  1000 Brussel
  België
  E-mail