chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Voorzitterscollege

  Het Voorzitterscollege bestaat uit 13 leidend ambtenaren van de Vlaamse overheid, een per beleidsdomein, de voorzitter en ondervoorzitter. Samen vormen ze het overkoepelende managementorgaan van de Vlaamse overheid.

  Wat doet het Voorzitterscollege?

  Het Voorzitterscollege wil als overkoepelend managementorgaan bruggen bouwen, zowel met het politieke niveau als intern. Dat houdt in:

  • mee strategische lijnen uittekenen voor de organisatiebrede werking en organisatie. Het Voorzitterscollege wil hiervoor meer werken met strategische conceptnota’s.
  • in dialoog met het politiek niveau inzetten op inhoudelijke beleidsafstemming en beleidscoördinatie om zo verkokering tegen te gaan.

  Ten slotte heeft het Voorzitterscollege ook een rol als spreekbuis van en voor de administratie, en wil het college de netwerking tussen de beleidsdomeinen en met andere administraties ondersteunen. 

  Om deze ambitieuze opdracht met succes te kunnen invullen hebben de voorzitters van de managementcomités zich geëngageerd om op te treden als bruggenbouwer binnen en tussen de beleidsdomeinenHet gezamenlijke management wil door samenwerking de besluitvorming binnen elk managementcomité en van daaruit ook de besluitvorming binnen het Voorzitterscollege steunen.

  Samenstelling

  De 11 leidend ambtenaren van het Voorzitterscollege zijn ook voorzitter van het managementcomité van hun beleidsdomein. In dat managementcomité zetelen de leidend ambtenaren van het departement en de agentschappen van dat beleidsdomein.

  Leden

  Voorzitter: Martin Ruebens, secretaris-generaal van het Departement Kanselarij en Bestuur
  Ondervoorzitter: Marleen Evenepoel, administrateur-generaal van het Agentschap voor Natuur en Bos
  Secretariaat: secretariaatvoorzitterscollege@vlaanderen.be

  Beleidsdomein

  Effectief lid

  Plaatsvervangend lid

  Kanselarij en Bestuur

  Frank Geets
  administrateur-generaal Facilitair Bedrijf

  Leen Verraest
  algemeen directeur Agentschap Integratie en Inburgering

  Financiën en Begroting

  David Van Herreweghe
  administrateur-generaal Vlaamse Belastingdienst  

  Koen Algoed
  secretaris-generaal Departement Financiën en Begroting

  Internationaal Vlaanderen

  Julie Bynens, secretaris-generaal van het Departement Buitenlandse Zaken

  Peter De Wilde
  administrateur-generaal Toerisme Vlaanderen

  Economie, Wetenschap en Innovatie

  Johan Hanssens
  secretaris-generaal Departement Economie, Wetenschap en Innovatie  

  Marc Andries 
  administrateur-generaal Agentschap Innoveren en Ondernemen

  Onderwijs en Vorming

  Patrick Poelmans
  administrateur-generaal Agentschap voor Onderwijsdiensten  

  Ann Verhaegen
  administrateur-generaal Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen

  Welzijn, Volkgezondheid en Gezin

  Karine Moykens
  secretaris-generaal Departement Welzijn, Volkgezondheid en Gezin

  Katrien Verhegge
  administrateur-generaal Kind en Gezin

  Cultuur, Jeugd, Sport en Media

  Luc Delrue
  secretaris-generaal Departement Cultuur, Jeugd en Media

  Philippe Paquay
  administrateur-generaal Sport Vlaanderen

  Werk en Sociale Economie

  Dirk Vanderpoorten
  secretaris-generaal Departement Werk en Sociale Economie

  Wim Adriaens
  gedelegeerd bestuurder VDAB

  Landbouw en Visserij

  Patricia De Clercq, secretaris-generaal van het departement Landbouw en Visserij

  Joris Relaes
  administrateur-generaal Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek

  Mobiliteit en Openbare Werken

  Filip Boelaert
  secretaris-generaal Departement Mobiliteit en Openbare Werken

  Roger Kesteloot
  directeur-generaal De Lijn

  Omgeving

  Peter Cabus
  secretaris-generaal Departement Omgeving

  Sonja Vanblaere
  administrateur-generaal Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed


  Hoe kwam het Voorzitterscollege er?

  Het Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 geeft aan dat de Vlaamse overheid zich beter moet organiseren om met één stem te spreken. De overheid moet meer werken als een netwerkorganisatie. 

  Dit vraagt een intensievere samenwerking tussen de overheidsdiensten onderling en tussen administratie en regering. Het Voorzitterscollege neemt hierbij als overkoepelend managementorgaan een centrale rol op. 

  Vergaderagenda

  • 12 december 2019
  • 23 januari 2020
  • 20 februari 2020
  • 19 maart 2020
  • 30 april 2020
  • 28 mei 2020
  • 18 juni 2020
  • 9 juli 2020
  • 17 september 2020
  • 22 oktober 2020
  • 19 november 2020

  Inloggen

  Naar de Sharepointsite van het Voorzitterscollege. 

  Nuttige links

  Contact

  Secretariaat Voorzitterscollege

  Adres
  Herman Teirlinckgebouw
  Havenlaan 88
  1000 Brussel
  België
  E-mail