chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vlaams personeelsstatuut (VPS)

  Hier vindt u zowel de gecoördineerde versie van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid, als de uitgebreide toelichting bij dit besluit. Bij elke statuutswijziging wordt dit subweb zo snel mogelijk geactualiseerd.

  Structuur

  Dit subweb is als volgt opgebouwd:

  Voortgangsrapportering

  Het Vlaams personeelsstatuut (VPS) wordt regelmatig aangepast via wijzigende besluiten. Deze besluiten leggen een hele weg af vanaf het ontwerp tot de definitief goedgekeurde versie. In het overzicht 'voortgangsrapportering lopende VPS wijzigingenvindt u de ontwerp-wijzigingsbesluiten met de diverse procedurestappen en de overeenkomende data.

  Contact

  Meer informatie of een vraag?

  Hubert Dumont - Hoofdmedewerker
  hubert.dumont@vlaanderen.be  - tel 0472 51 37 43

  Hilde Beckers - Medewerker

  hilde.beckers@vlaanderen.be - tel 0476 41 56 86

  Lieve Vandecasteele - afdelingshoofd
  Agentschap Overheidspersoneel – Juridisch Kenniscentrum
  Havenlaan 88 bus 31
  1000 Brussel
  lieve.vandecasteele@vlaanderen.be - tel 0499 94 92 71