chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vrijwillige registratie

  Personeelsleden beslissen zelf

  De personeelssystemen zoals Vlimpers vermelden leeftijd en geslacht, maar niet of een medewerker een handicap of chronische ziekte heeft. Die gegevens moeten de entiteiten dus zelf opvragen bij hun personeel. Ze doen dat aan de hand van vrijwillige registratie. Dat betekent dat de personeelsleden zelf beslissen om zich al dan niet te laten registreren als iemand met een handicap of chronische ziekte.

  De dienst Diversiteitsbeleid wijst erop dat iedereen wint bij registratie:

  • Als persoon met een erkende handicap of chronische ziekte  kan je in aanmerking komen voor bepaalde ondersteunende maatregelen, zoals tewerkstellingsondersteuning en een integratieprotocol, die je werkcomfort kunnen verbeteren (specifieke hulpmiddelen, afspraken met betrekking tot rustpauzes bij concentratiestoornissen, mogelijkheid om thuis te werken, een aparte kantoorruimte,...).
  • Medewerkers die zich laten registreren, dragen hun steentje bij tot het diversiteitsbeleid, want ze tellen voortaan mee in de diversiteitscijfers. Door correcte cijfers krijgt het management een beter zicht op de omvang van de groep van medewerkers met een handicap of chronische ziekte. Zo kan het personeelsbeleid beter afgestemd worden op de eventuele noden van die collega's.
  • Met precieze diversiteitscijfers kan de Vlaamse overheid zwart op wit aantonen dat ze een open werkgever is die diversiteit belangrijk vindt en er werk van maakt. Dat kan voor werkzoekenden met een handicap of chronische ziekte een geruststellend signaal zijn én een stimulans om ook te solliciteren bij de Vlaamse overheid. Kortom: wie zich registreert helpt ook anderen vooruit.

  Uitzondering op de vrijwillige registratie

  In volgende situaties registreert de personeeldienst een medewerker met een handicap of chronische ziekte verplicht in het personeelssysteem:

  Personeelsleden hebben op elk moment het recht om aan de personeelsdienst te vragen om de registratie in bovenstaande situaties ongedaan te maken.

  Wat met de gegevens?

  Alleen een beperkt aantal mensen kunnen zien of personeelsleden zich geregistreerd hebben. Ze zijn bovendien gebonden aan strikte privacywetgeving. Bij registratie kunnen personeelsleden aanvinken of ze gecontacteerd mogen worden in het kader van het diversiteitsbeleid. De gegevens van wie ‘neen’ aanduidt, worden anoniem opgeslagen. Geregistreerde personeelsleden kunnen hun registratie op elk moment weer schrappen.

  Hoe zich registreren?

  In de entiteiten waar het personeelssysteem Vlimpers wordt gebruikt, kunnen de personeelsleden zich registreren volgens deze procedure (praktische handleiding in PDF) . Entiteiten zonder Vlimpers hebben een eigen monitoringsysteem. Wie zich daar wil registreren, kan alle praktische info vragen aan de plaatselijke diversiteitsambtenaar.

  Info voor personeelsdiensten

  De monitoring van medewerkers met een handicap of chronische ziekte is drieledig. Bevraging kan op verschillende momenten:

  • Nulmeting
  • Bevraging van nieuwe medewerkers
  • Bevraging van sollicitanten

  Entiteiten die niet onder een ministerie vallen (en dus Vlimpers niet gebruiken), moeten een eigen systeem voor het tellen van personeelsleden met een handicap of chronische ziekte uitwerken. Daarvoor zijn richtlijnen opgenomen in de omzendbrief over monitoring (zie onderaan deze pagina). Het opvragen en bijhouden van gegevens over handicap of chronische ziekte is onderworpen aan de privacywetgeving.

  Dienstverlening

  De dienst Diversiteitsbeleid informeert, adviseert en volgt de entiteiten op over de streefcijfers voor kansengroepen.

  De entiteiten van de Vlaamse overheid formuleren in de aansturingsinstrumenten streefcijfers, bijvoorbeeld in beheersovereenkomsten en managementcontracten. Elke entiteit monitort de evolutie van het aandeel kansengroepen ten opzichte van het totale personeelsbestand.

  De dienst volgt de cijfers op en maakt jaarlijks een stand van zaken in het gelijke kansen- en diversiteitsplan. Entiteiten kunnen bij de dienst terecht voor ondersteuning bij het bepalen van de eigen streefcijfers.

  Contact

  Dienst Diversiteitsbeleid: Michiel Trippas, michiel.trippas@kb.vlaanderen.be, 0491 96 60 40.

  Documenten