chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vlaamse Toezichtcommissie: over Coronamaatregelen

  Op deze pagina vindt u adviezen en richtlijnen van de Vlaamse Toezichtcommissie die verband houden met COVID-19 pandemie en de Coronamaatregelen.

  Actueel: Corona-app voor horeca via lokale besturen

  Oktober 2020

  Lokale besturen die een Corona-app aanbieden aan de horeca kunnen geen verwerkingsverantwoordelijke worden gemaakt.

  Lokale besturen stellen vragen inzake het in gebruik nemen van een tool voor registratie van contactgegevens in het kader van contact tracing in de strijd tegen covid-19. De tool wordt door sommige softwareleveranciers van de lokale besturen (gratis) aangeboden aan de lokale besturen en dient om de registratie van contactgegevens voor lokale horeca (en andere organisatoren die geconfronteerd worden met de registratieplicht) te vergemakkelijken en deze partijen daarbij te ontzorgen.

  In de praktijk sluit het lokale bestuur een overeenkomst met de softwareleverancier, waarna de lokale horeca uitbater zich via de tool kan registreren en een unieke QR-code krijgt, die uitgehangen kan worden in het etablissement. Bezoekers scannen de code en vullen hun contactgegevens in op het formulier, waarna de gegevens in een afzonderlijke database worden opgeslagen en na 14 dagen gewist worden. De horeca uitbaters hebben geen toegang tot de opgeslagen gegevens, er wordt enkel een toegang voorzien voor het gemeentebestuur.

  Voor de verwerking van persoonsgegevens wordt er gewerkt met een verwerkersovereenkomst, waarbij het lokaal bestuur als verwerkingsverantwoordelijke wordt aangeduid.

  De VTC is van oordeel dat aangezien het een wettelijke verplichting van de horeca is, de gemeente hierin niet als verantwoordelijke kan optreden. Om dit te wijzigen zou er een wettelijke ingreep nodig zijn, waardoor de gemeente dit zelf als wettelijke verplichting krijgt. De horeca-uitbater moet momenteel als verwerkingsverantwoordelijke ook controle kunnen uitoefenen, en als alleen de gemeente aan de data kan, kan dat niet. Hij kan zelfs niet controleren of hij aan zijn wettelijke verplichting voldoet behalve door het aanbieden van de app (tenzij daar ergens toch een procedure voor ontwikkeld is). De huidige aanpak lijkt dus niet conform de AVG.

  Wat de VTC wel mogelijk lijkt, is dat er een kader- of modelovereenkomst met de softwareleverancier wordt onderhandeld door de gemeenten, waarop de individuele horeca-uitbater kan intekenen. Op die manier kan de administratieve kant grotendeels door de gemeente worden gedragen, maar treden de horeca-uitbaters toch op als verantwoordelijken (waarbij die overeenkomst dan wel in de nodige rechten, plichten en controlemogelijkheden voor de horeca moet voorzien).

  Actueel: Coronalert installeren

  Oktober 2020

  Installeren van Coranalert op de smartphone van medewerkers zonder hun geïnformeerde en vrije toestemming is verboden.

  Artikel 14, § 5, van het samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020 bepaalt dat zowel installatie als gebruik vrijwillig moeten zijn:

   "§5. Het installeren, het gebruiken en het de-installeren van de digitale contactopsporingsapplicatie door een gebruiker gebeurt uitsluitend op vrijwillige basis.
  Het al dan niet installeren, het al dan niet gebruiken en het al dan niet de-installeren van de mobiele applicatie van de digitale contactopsporingsapplicatie kan geen aanleiding geven tot enige burgerrechtelijke of strafrechtelijke maatregel, tot enige discriminerende handeling of tot enig voordeel of nadeel. Een schending van deze principes of het opleggen door een overheid, bedrijf of individu aan een ander individu tot het verplicht installeren, gebruiken en de-installeren van de digitale contactopsporingsapplicatie zal bestraft worden op grond van de gemeenrechtelijke straffen."

  Dit is het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en de door de bevoegde gefedereerde entiteiten of door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra, gezondheidsinspecties en mobiele teams in het kader van een contactonderzoek bij personen die (vermoedelijk) met het coronavirus COVID-19 besmet zijn op basis van een gegevensbank bij Sciensano. (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 15 oktober 2020)

  Zie ook het advies wetgeving VTC nr. 2020/37 van 14 september 2020 van de Vlaamse Toezichtcommissie over het ontwerp van uitvoerend samenwerkingsakkoord tussen de Federale staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de digitale contactopsporingsapplicatie(s). (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 15 oktober 2020.)

  Andere adviezen en aanbevelingen

  Advies Vlaamse Toezichtcommissie met richtlijnen voor Coronamaatregelen in onderwijs