chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Wat is de url-strategie?

  De Vlaamse overheid wil haar websites en applicaties bereikbaar maken via de url www.vlaanderen.be. Zo kunnen burgers en ondernemers overheidsinformatie gemakkelijk terugvinden. Dat principe geldt vanaf juli 2019 voor alle Vlaamse overheidswebsites en -applicaties, weliswaar met een overgangstermijn van 4 jaar. De naam voor deze aanpak is url-strategie.  

  Voordelen

  Weten dat het overheidsinformatie is

  Bezoekers kunnen vaak niet zien of een website overheidsinformatie of commerciële informatie bevat.

  Kijk maar naar het verschil tussen www.milieuinfo.be en www.isolatie-info.be (alleen de eerste website is van de overheid). Zo zijn er nog veel andere voorbeelden te vinden. Het wekt vertrouwen als je bezoeker meteen kan zien dat het om overheidsinformatie gaat. De afzender van www.vlaanderen.be/milieuinfo is wel meteen duidelijk. 

  Hoog scoren in Google

  Verreweg de meeste bezoekers komen tegenwoordig via Google. Daarom is het belangrijk dat je goed scoort in Google. Relevante pagina’s op een grote en herkenbare overheidssite als www.vlaanderen.be belanden bijna altijd bovenaan in je zoekresultaten. Vlaanderen.beheeft een hoge autoriteit in de zoekmachine.  

  Zo’n hoge score bereiken overheidssites met een eigen domein niet altijd even gemakkelijk. Overstappen naar een vlaanderen.be-url is dus pure winst voor de vindbaarheid van jouw informatie. En dan hebben we het nog niet gehad over gesproken zoekopdrachten: daar krijg je hooguit de eerste 5 zoekresultaten te zien.

  Voor wie geldt de url-strategie?

  De url-strategie geldt voor de hele Vlaamse administratie. Die is beschreven in het bestuursdecreet. De reden daarvoor is eenvoudig: hoe meer overheidsinformatie te vinden is onder www.vlaanderen.be, des te gemakkelijker het wordt voor de burger en de ondernemer.  

  De Vlaamse administratie bestaat uit: 

  • de departementen 
  • de intern verzelfstandigde agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid 
  • de intern verzelfstandigde agentschappen met rechtspersoonlijkheid 
  • de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen 
  • de privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen, met uitzondering van de investeringsmaatschappijen van de Vlaamse overheid 
  • de Dienst van de Bestuursrechtcolleges 
  • de Onderwijsinspectie 

  Hier vind je een overzicht van de verschillende Vlaamse overheidsorganisaties en hun juridische vorm.

  Let op! Een aantal agentschappen zoals De Lijn, VDAB en Kind en Gezin vallen onder niveau 3 van het merkbeleid, waar afwijkende voorschriften van het merkbeleid van toepassing zijn. Zij vallen wel volledig onder de url-strategie. Niveau 4 van het merkbeleid gaat over partnerschappen met externe partners. Een website die voortkomt uit zo’n samenwerking valt niet onder de url-stategie.

  Uitzonderingen

  Er zijn 2 situaties waarin een uitzondering kan worden gemaakt:

  Het is technisch (bijna) onmogelijk

  Het ligt niet altijd voor de hand om over te stappen naar een www.vlaanderen.be-url. Zeker bij e-loketten is dat soms een technisch huzarenstukje. In dat soort gevallen kun je - in overleg - kiezen voor een subdomein (bijvoorbeeld e-loket.vlaanderen.be).  
   
  Een belangrijk voordeel valt dan weg. Zoekmachines beschouwen websites op subdomeinen als aparte websites. Die krijgen dus ook hun eigen Googlescore en kunnen niet meeprofiteren van de automatische hoge score van www.vlaanderen.be. 

  Daarom is dit vooral een optie voor applicaties en e-loketten die geen groot belang hebben bij een grote vindbaarheid in de zoekmachines. De toeleiding naar deze loketten gebeurt in dat geval wel van op webpagina's die zich onder een www.vlaanderen.be-url bevinden. 

  Campagnes

  Campagnewebsites kunnen communiceren met een .vlaanderen url, bijvoorbeeld campagne.vlaanderen. Die url verwijst in principe door naar vlaanderen.be/campagne.

  De aanvraag van een subdomein gebeurt altijd bij HB+. Zij toetsen de aanvraag vervolgens af bij Informatie Vlaanderen.

  Zie ook 

  Timing van de url-strategie 

  De url-strategie gaat in op 1 juli 2019. Als je na die datum een nieuwe website of applicatie ontwikkelt, dan moet die een vlaanderen.be-url hebben.  

  Voor bestaande websites of applicaties is er een overgangsperiode van 4 jaar. Als je in die periode een bestaande website of applicatie vernieuwt, dan moet die op dat moment ook naar de nieuwe url. Hoe dan ook moet iedere website aan het einde van de overgangsperiode voldoen, ook als er geen belangrijke vernieuwing wordt gepland.  

  Wat met je oude url? 

  De oude url blijft bestaan. Bezoekers kunnen dus nog altijd die url intypen - ze worden dan automatisch doorverwezen naar de nieuwe. De nieuwe url is de enige die nog gecommuniceerd mag worden. 

  Historiek 

  De beslissing om voor een url-strategie te gaan op basis van vlaanderen.be werd genomen in het voorjaar van 2018. Informatie Vlaanderen organiseerde daarna intensief overleg binnen de Vlaamse overheid om die strategie verder te verfijnen en te werken aan draagvlak.

  Ten slotte werd de nota met de nodige aanpassingen door de Vlaamse Regering goedgekeurd op 21 december 2018.