Wat is open data?

Wat is open data?

Open data zijn gegevens die door de overheid verzameld worden in het kader van haar openbare taak en waar geen of minimale beperkingen op rusten. Bovendien zijn die gegevens elektronisch beschikbaar en wordt gebruik gemaakt van open standaarden.

Waarom data openstellen?

Data openstellen heeft verschillende voordelen:

  • Open data zorgt voor grotere transparantie over de werking van de overheid.
  • Open data zorgt ook voor meer efficiĆ«ntie zowel binnen en tussen overheden als bij bedrijven en organisaties extern aan de overheid.
  • Open data leidt tot slot ook tot innovatie en het ontstaan van nieuwe en vernieuwende producten en diensten.

Ook de Europese Commissie onderschrijft het belang van open data en heeft een open data strategie geformuleerd als onderdeel van de Europese Digitale agenda.

Lees meer