chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Wat is organisatiebeheersing?

  Organisatiebeheersing is het geheel van maatregelen dat het management en het personeel ondernemen om redelijke zekerheid te krijgen over:

  • Het bereiken van de opgelegde doelstellingen en het effectief en efficiënt beheer van risico’s;
  • De naleving van de regelgeving en de procedures;
  • De betrouwbaarheid van de financiële en beheersrapportering;
  • De effectieve en efficiënte werking van de diensten en het efficiënt inzetten van de middelen;
  • De bescherming van hun activa en de voorkoming van fraude.

  Bij de uitbouw of optimalisatie van de organisatiebeheersing moeten volgende principes voor ogen worden gehouden:

  • Organisatiebeheersing maakt integraal deel uit van de bedrijfsvoering. Het is een dynamisch begrip dat mee evolueert met de manier waarop de bedrijfsuitvoering gebeurt;
  • Organisatiebeheersing is een zaak van iedereen. Organisatiebeheersing is weliswaar de verantwoordelijkheid van het management, maar om te komen tot een goed werkend systeem moeten alle personeelsleden er de nodige aandacht en zorg aan besteden;
  • Organisatiebeheersing biedt redelijke en geen absolute zekerheid;
  • Er moet steeds een afweging gemaakt worden tussen de kostprijs van elke beheersmaatregel en de baten of de meerwaarde ervan.

  Samengevat komt een goede organisatiebeheersing neer op:

  • De organisatie weet waar het naar toe wil (strategie en doelstellingen);
  • De organisatie weet of beseft wat de hinderpalen daarbij zijn (risico's voor het bereiken van de strategie en doelstellingen);
  • De organisatie neemt acties om de hinderpalen te beheersen (maatregelen organisatiebeheersing) en evalueert periodiek de effecten van deze acties om indien nodig bij te sturen.

   

  Meer informatie

  Leidraad interne controle / organisatiebeheersing