chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  WB012 - kinderbijslag, de jeugdzorgtoelage en andere bepalingen

  [12] Besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 2011 tot wijziging van het Vlaamse personeelsstatuut van 13 januari 2006 wat betreft de kinderbijslag, de jeugdzorgtoelage en andere bepalingen, en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 tot vaststelling van het statuut van de arrondissementscommissarissen

  Publicatie BS: 19 mei 2011
  Uitwerking: 29 april 2011, met uitzondering van de volgende bepalingen
   

  1°   

  artikel 2, 1° (I 5, § 2, 7e-9e lid) en artikel 6 (III 29) die uitwerking hebben met ingang van 1 mei 2011

   

  artikel 2,2° (I 5, § 4) dat uitwerking heeft met ingang van 1 september 2009

   

  artikel 3 (I 20bis), 8 (V 11, § 2), 9 (V 12), 44 (VII 109septies en VII 109octies), 48 (VII 156 en VII 157) en 54 (XII 3) die uitwerking hebben met ingang van 1 januari 2010

    artikel 5 (III 22, 3°) en 31 (VII 2, § 2, 1e lid) die uitwerking hebben met ingang van 1 januari 2011
    artikel 19 (VI 30decies) dat uitwerking heeft met ingang van 1 november 2010
  artikel 30 (VI 144, § 1 en § 2) dat uitwerking heeft met ingang van 23 mei 2008
  artikel 32 (VII 5) en 41 (VII 70quinquies, § 2) die uitwerking hebben met ingang van 1 december 2008
  artikel 38 (deel VII, titel 2, hoofdstuk 3, afdeling 1), 39,2° t.e.m. 4° (VII 45, § 1, § 2 en § 3) die uitwerking hebben met ingang van 1 juli 2010
  artikel 39,1° (VII 45, eerste zin van het eerste lid) dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2002
  10° artikel 40 (VII 65, § 1, 3e lid), 42 (VII 83, § 1, 2e lid), 43 (VII 87, § 3) die uitwerking hebben met ingang van 1 februari 2011
  11° artikel 47 (VII 155, § 1) dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2009
  12° artikel 50 (X 9) dat uitwerking heeft met ingang van 1 november 2009
  13° artikel 51 (X 37) dat in werking treedt op de eerste dag volgend op het akkoord van de federale ministerraad
  14° artikel 56 (art. 28, 9° BVR 18/06/2010) dat uitwerking heeft met ingang van 1 mei 2009.