chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  RVV

  Een voorkooprecht is het recht om een perceel dat te koop wordt aangeboden, voor dezelfde prijs en onder dezelfde modaliteiten, bij voorrang op de kandidaat-koper aan te kopen. 

  Voorkooprechten kunnen ontstaan in verschillende wetten en decreten. De zones die daaruit voortvloeien, worden RVV-afbakeningen genoemd. Deze afbakeningen (niet exhaustief) zijn opgenomen in de WMS RVV Afbakeningen.

  Om voorkooprechten te kunnen aanbieden en uitoefenen worden ze in het kader van het Harmoniseringsdecreet Rechten van Voorkoop (25/05/2007, B.S. 24/07/2007) op perceelsniveau opgenomen in het Geografisch themabestand ‘Vlaamse voorkooprechten’. De op te nemen percelen worden o.a. bepaald op basis van de RVV-afbakeningen.