chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Webformulier jobstudenten

  Waarvoor dient dit formulier?

  Aan de hand van dit formulier kan je de nodige gegevens over de wervingsbehoefte, de tewerkstelling en/of de jobstudent aan het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA) en/of DC Talent bezorgen.

  De handleiding vind je op SharePoint.

  Opgelet: dit formulier is enkel voor de wervingsbehoefte en tewerkstelling van jobstudenten.

  Deadlines voor het invullen van dit formulier:

  • De wervingsbehoeften kunnen uiterlijk tot 3 maart 2021 (paasvakantie) en 26 maart 2021 (zomervakantie) worden aangeleverd aan DC Talent.
  • De gegevens van indiensttreding van de jobstudent kunnen uiterlijk tot 10 dagen vóór de begindatum van zijn tewerkstelling worden aangeleverd aan het DCPA. Dan zorgen we ervoor dat het administratieve luik bij indiensttreding in orde is, op voorwaarde dat de jobstudent zijn documenten tijdig opstuurt.

  Opgelet: om te vermijden dat de automatische informatieverwerking mislukt, mag de link naar de personeelsfiche jobstudent niet op voorhand door de entiteit aan de jobstudent worden bezorgd.

  Nieuw vanaf 2021: module Rekrutering van Vlimpers 

  • Is je entiteit aangesloten op de dienstverlening van het Selectiecentrum van AgO? Vanaf dit jaar gebruikt het Selectiecentrum de module Rekrutering van Vlimpers voor de publicaties van studentenjobs en het aanbieden van shortlists met de meest geschikte kandidaten voor je functie(s). Je kiest zelf de meest geschikte kandidaat uit de shortlist. Ook de doorstroom naar het Dienstencentrum Personeelsadministratie voor de verdere administratieve afhandeling neemt het Selectiecentrum op. Je hoeft geen vacature aan te maken in Vlimpers voor de jobstudenten. De aanvraag gebeurt nog steeds via het aanvraagformulier. De aanmaak van de vacature, doen we voor jou.
  • Is je entiteit niet aangesloten op de dienstverlening van het Selectiecentrum van AgO? Het proces blijft dan onveranderd. Je kunt ervoor kiezen om het rekruteringsproces ook via de module Rekrutering van Vlimpers te voeren. Vermeld, bij het publiceren van je vacature, in de titel duidelijk dat het om een jobstudent gaat. Lees meer over de module Rekrutering van Vlimpers.
  Begin

  Doel voor ogen

  Om het onderstaande formulier zo kort mogelijk te houden kun je hier je doel meegeven:

  • Klanten van DC Talent kunnen een wervingsbehoefte aanmaken, wijzigen en annuleren. Deze aanvragen worden aan DC Talent bezorgd.
  • DC Talent zelf kan een jobstudent toevoegen aan een wervingsbehoefte. Hierna wordt de wervingsbehoefte omgezet in een nieuwe indiensttreding.
  • Niet-klanten van DC Talent kunnen een indiensttreding aanmaken, wijzigen en annuleren. De gegevens worden vervolgens aan het DCPA bezorgd.
  • Daarnaast kunnen bestaande persoonsgegevens gewijzigd worden. Deze worden daarna doorgevoerd voor alle tewerkstellingen van deze jobstudent. Persoonsgegevens worden ingevoerd bij het koppelen van een jobstudent aan een wervingsbehoefte en bij het aanmaken van een nieuwe indiensttreding.

  Na het identificeren van de bestaande indiensttreding via het (huidige) rijksregisternummer van de jobstudent en de (huidige) begindatum van de tewerkstelling, kan je wijzigingen aanbrengen.

  Opgelet: Je hoeft NIET alle velden in te vullen. De velden die je invult, overschrijven bestaande velden. Vul daarom enkel velden in die je wil wijzigen!

  Beperkingen:

  1. Persoonsgegevens die je hier wijzigt worden enkel voor deze indiensttreding aangepast. Dit is om toe te laten een andere student in te schakelen. Let er dan ook op dat je alle velden invult.
  2. Wil je de gegevens van een bestaande student aanpassen (bv wijziging gsm, email of rechtzetting rijksregisternummer), gebruik dan 'wijzig persoonsgegevens'.

  Na het identificeren van de bestaande student kan je wijzigingen aanbrengen. Dit gebeurt met het rijksregisternummer dat vandaag geregistreerd staat. Ook in geval dit rijksregisternummer gewijzigd moet worden moet u dus eerst het foutieve rijksregisternummer invullen om dit te kunnen corrigeren.

  Opgelet: Je hoeft NIET alle velden in te vullen. De velden die je invult, overschrijven bestaande velden. Vul daarom enkel velden in die je wil wijzigen!

  Na het identificeren van de bestaande wervingsbehoefte (met vacaturenummer en begindatum tewerkstelling) kan je een jobstudent toevoegen.

  Hierna wordt de wervingsbehoefte automatisch omgezet in een indiensttreding.

  Opgelet: Eenmaal omgezet in een indiensttreding kan de wervingsbehoefte niet meer gewijzigd worden via 'wijzig wervingsbehoefte', maar moet de optie 'wijzig indiensttreding' gekozen worden!

  Na het identificeren van de bestaande wervingsbehoefte (met vacaturenummer en begindatum tewerkstelling) kan je wijzigingen aanbrengen.

  Opgelet: Je hoeft NIET alle velden in te vullen. De velden die je invult, overschrijven bestaande velden. Vul daarom enkel velden in die je wil wijzigen!

  Beperkingen:

  1. Bij het aanmaken van een wervingsbehoefte van meerdere jobstudenten wordt voor elke gezochte jobstudent een vacaturenummer aangemaakt. Hierdoor is het wijzigen van het aantal jobstudenten via 'wijzig wervingsbehoefte' niet mogelijk. Gebruik hiervoor een ander 'doel':   Bijvoorbeeld:
   • Een nieuwe wervingsbehoefte voor 3 jobstudenten vanaf 2 februari 2019 werd ingediend. Vacaturenummers VAC11111111, VAC22222222 en VAC33333333 werden automatisch aangemaakt en bezorgd aan de klant.
    • aantal met 2 verminderen : annuleer 2 bestaande vacatures, bv VAC22222222 en VAC33333333 met zelfde begindatum 2 februari 2019.
    • aantal met 2 verhogen : 1 nieuwe wervingsbehoefte met als aantal 2. Er worden opnieuw 2 vacaturenummers aangemaakt. In totaal bestaan nu 5 vacaturenummers.
  2. Een voordien opgeladen functiebeschrijving kan niet gewijzigd worden. Hiervoor moet de bestaande wervingsbehoefte geannuleerd worden en moet een nieuwe ingegeven worden.
  3. Nadat DC Talent een student aan een vacature heeft toegevoegd, gaat de wervingsbehoefte over in een indiensttreding. Vanaf dan moeten wijzigingen via 'wijzig indiensttreding' gebeuren.
  4. Persoonsgegevens kunnen enkel gewijzigd worden via 'wijzig persoonsgegevens'. Hiervoor is het rijksregisternummer vereist.

  Formulier

  Gelieve alles aaneen te schrijven en dus geen koppelteken of punten te gebruiken. Correct: 12345678901, foutief: 12.34.56-789.01 Buitenlandse unieke identificatienummers (soms met letters) worden ook toegestaan.
  Opgelet: indien hier een andere begindatum wordt ingevuld, dan kan je aanvraag niet worden verwerkt!

  Gegevens tewerkstelling

  Gegevens wervingsbehoefte

  Bestanden moeten kleiner zijn dan 3 MB.
  Toegestane bestandstypen: pdf doc docx.
  Enkel te gebruiken indien een tweede risicocode van toepassing is.

  Adres tewerkstelling

  Adres onthaal eerste dag

  Beschrijf het werkrooster zo specifiek mogeljik.

  Praktisch

  :
  Het gaat hier uitsluitend om een toegangsbadge voor gebouwen die onder het beheer van HFB vallen.
  Indien er extra toegangen (bv. archief, opslagplaats,...) voor de badge moeten aangevraagd worden, gelieve deze hier aan te geven.
  Moet deze vacature voorbehouden worden voor studenten uit de kansengroepen? (handicap, chronische ziekte, buitenlandse herkomst)

  Hieronder hebt u de mogelijkheid een specifieke jobstudent aan te duiden.
  Wees hier zo concreet mogelijk zodat DC Talent de nodige stappen kan zetten.

  Gegevens jobstudent

  Te wijzigen gegevens jobstudent

  geen spaties, geen leestekens gebruiken bv. 0477000000
  Wil je een jobstudent met een erkende arbeidshandicap tewerkstellen, stuur dan het attest van de erkenning op naar diversiteitsbeleid@vlaanderen.be. De dienst Diversiteitsbeleid contacteert je om de tewerkstelling te bespreken en het nodige budget ter beschikking te stellen. Pas na goedkeuring erkenning arbeidshandicap door Dienst Diversiteitsbeleid zal de aanrekeningscode (automatisch) aangepast worden. Daarnaast vind je informatie over de ondersteuningsmaatregelen voor personeelsleden met een handicap of chronische ziekte op de volgende website: https://overheid.vlaanderen.be/personeelsleden-met-een-handicap-chronische-ziekte.
  Vul hier je emailadres in als je na verzending een bevestigingsmail wil ontvangen met de doorgegeven gegevens. Dit is niet verplicht, maar deze optie kan je helpen om op te volgen welke gegevens je al hebt doorgestuurd.
  Agentschap Overheidspersoneel verwerkt de persoonsgegevens die je op dit formulier vermeldt in overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Meer informatie met betrekking tot het doel en de wijze waarop wij deze persoonsgegevens verwerken, vind je terug in de disclaimer of kun je opvragen via het e-mailadres dpo.ago@vlaanderen.be. Voor verdere vragen of om je rechten uit te oefenen kun je ook contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Agentschap Overheidspersoneel via het mailadres dpo.ago@vlaanderen.be. Ben je het niet eens met de manier waarop we je gegevens verwerken, dan kun je je wenden tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit.