Demoloket: indienen aanvraag subsidie voor een hobbyvereniging

officiële gegevens

Officiële gegevens van de hobbyvereniging

Vul de gegevens van de vzw in.

Vermeld de gegevens zoals die gepubliceerd zijn in het Belgisch Staatsblad.
Voeg een kopie van de statuten die gepubliceerd zijn in het Belgisch Staatsblad bij uw aanvraag.

Dolor sit amet

Adres

Gebruik de pijltjes (boven en onder) om, na het invoeren van X karakters, door de suggesties van de suggestiebox te navigeren. Bevestig je keuze met "enter" of gebruik de "escape" knop om te suggestiebox te sluiten.

Structuur


terug