chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Weddebudgetrapportering

  Wil je inzicht krijgen in het personeelsbudget van je organisatie? Dan kun je als organisatie de applicatie ‘Weddebudgetrapportering’ gebruiken om snel en gemakkelijk loonprognoses te maken.

  Voor wie?

  • Je maakt loonprognoses voor je departement of agentschap.
  • Je departement of agentschap is aangesloten bij de gemeenschappelijke dienstverlening van Vlimpers.

  Wat?

  Weddebudgetrapportering is een beveiligde webapplicatie waarmee je eenvoudig een inschatting kunt maken van het resterend personeelskrediet van het huidig budgetjaar. Op basis van rapporteringsgegevens uit Vlimpers krijg je een antwoord op de vraag: ‘Hoe groot zal het overschot of het tekort zijn op de personeelskredieten op het einde van een jaar?’

  Opgelet: deze applicatie wordt in het najaar 2019 stelselmatig verspreid binnen de departementen en agentschappen bij de Vlaamse overheid.

  Manuele werkwijze

  Maakt je organisatie nog geen gebruik van deze toepassing, dan bereken je de loonprognoses manueel. Raadpleeg de PDF-pictogram handleiding en sjablonen Bestand 'weddebudgetrapportering', Bestand 'instroom', Bestand 'doorstroom' en Bestand 'uitstroom' voor meer informatie.

  De applicatie

  • Werkt enkel met gegevens uit Vlimpers: bedragen voor woon-werkverkeer bijvoorbeeld moet je zelf invoeren.
  • Maakt geen koppeling met Orafin: beschikbaar budget moet je manueel invoeren.
  • Overschrijft enkel Vlimpers-data na een nieuwe loonrun: gegevens die je zelf invoerde, blijven ongewijzigd.
  • Kijkt naar de verwachte einddatum (als deze is ingevoerd) en niet automatisch naar de leeftijd bij pensionering.
  • De applicatie houdt rekening met aanrekeningscode en basisallocatie, en niet met bijvoorbeeld organisatiestructuur. Elk personeelslid toegewezen aan de gekozen budgetsleutel wordt opgenomen in de prognose.
  • De applicatie houdt rekening met de indexering vanaf de 1ste uitbetaling van de lonen aan de nieuwe indexering
   Goed om weten: bij gebruik van de manuele weddebudgetrapportering worden vanaf bekendmaking rapporten in een aparte map in Cognos voorzien die rekening houden met de nieuwe index.
  • De data zijn afgeschermd per budgetsleutel: slechts enkele beheerders binnen het Agentschap Overheidspersoneel kunnen vanuit hun rol in het toegangsregister alles zien volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

  Wat als...

  … de rekeninganalyse in Orafin verschilt van de prognose in de toepassing?

  Dit is mogelijk. Deze verschillen kunnen verklaard worden door middel van ordonnantierapportering.

  Dit houdt in dat je een 1-op-1-aansluiting maakt tussen de Vlimpers-gegevens (financiële Cognos-rapporten) en de uiteindelijke aanrekeningen in het centrale boekhoudsysteem Orafin (rekeninganalyse). Hou bij deze aansluiting rekening met onderstaand overzicht van de kosten die door Orafin rechtstreeks op de ‘62’-rekening worden ingeboekt en dus niet uit Vlimpers worden gehaald:

  algemeen

  • aanleg provisie vakantiegeld en tegenboeking jaar N-1
  • kosten voor openbaar vervoer (NMBS, De lijn en MIVB)
  • boekingen via declaratie voor woon-werkverkeer
  • manuele boeking van inhouding maaltijdcheques (looncode 1713)
  • correcties terugvordering loon via boekhouding
  • Te ontvangen facturen (TOF)
  • 2de pensioenpijler voor contractuelen in kader van afslanking van provincies

  Plantentuin Meise

  correctie looncode 9399 - vermindering bedrijfsvoorheffing (in het kader van wetenschappelijk onderzoek)

  Toerisme Vlaanderen

  Agentschap Internationaal Ondernemen (FIT)

  de loonkosten van personeelsleden die actief zijn in het buitenland (buitenlandkantoren)

  ministeries van de Vlaamse Gemeenschap

  • aanrekening bovenwettelijke verzekeringen 
  • betalingen aan pensioendienst overheidssector
  • correctie looncode 9399 - vermindering bedrijfsvoorheffing (in het kader van wetenschappelijk onderzoek)
  • de lonen van de personeelsleden binnen het agentschap Onderwijsinspectie die niet in Vlimpers zitten
  • uitbetaling pensioenen van de Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie (VRT)
  … de financiële rapporten uit de Vlimpers rapportenshop verschillen van de prognose in de toepassing?

  Cognos is ingesteld op basis van entiteitsgegevens terwijl de tool ‘weddebudgetrapportering’ is ingesteld op basis van de aanrekeningscode en basisallocatie. Hierdoor is het mogelijk dat bepaalde personeelsleden, die door je organisatie betaald worden, in Cognos-rapporten niet opgenomen zijn omdat ze bij een andere entiteit ‘geaffecteerd’ zijn. Deze personeelsleden zijn wel opgenomen in de tool.

  … de prognose exporteren niet lukt?

  Gebruik een andere browser of verander je instellingen en zet de pop-up blokkering af.

  Toegangsrechten

  Om toegang te hebben tot de toepassing moet je het recht 'HR-Financiële rol' krijgen. Meer informatie vind je op de webpagina 'Toegangsbeheer in Vlimpers'.

  Hulp en ondersteuning

   • Voorkeursperiode: in welke voorkeursperiode (op maandbasis) wensen ik en mijn collega’s een opleiding te volgen. De bedoeling is om meteen na de opleiding aan de slag te gaan.
   • Namen: van collega’s die naast jezelf ook de opleiding zullen volgen:
    • Let op: zie webpagina 'Toegangsbeheer in Vlimpers' om toegang voor hen aan te vragen
    • Personen van dezelfde entiteit dienen samen een opleiding te volgen, gelieve hier rekening mee te houden in agenda’s van de betrokken personen
   • Aanrekeningcodes of basisallocaties: voor welke toegang nodig is (=toegang tot welke dossiers): de aanrekeningscodes of basisallocaties (achter het begrotingsartikel in Vlimpers) kan je terugvinden in de rapportenshop: Vlimpersrapportering > Vlimpers Rapportenshop > 02. Financieel > Status aanrekeningscodes.

  Contact