chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Algemeen

  Wat is het Wegenregister?

  Het Wegenregister is een middenschalig referentiebestand van de wegen in Vlaanderen.

  Historiek en aanleiding

  Tot nu toe beschikte het samenwerkingsverband GDI-Vlaanderen niet over een eigen referentiebestand voor wegen, maar werden bestanden van commerciële firma's gebruikt als voorlopige referentiebestanden.

  De omschakeling tussen verschillende versies van bestanden en tussen bestanden van verschillende bedrijven is telkens een tijdrovende en dure operatie voor de afzonderlijke deelnemers aan GDI-Vlaanderen. Hoe meer gegevens een deelnemer koppelde aan het voorlopige referentiebestand of er toepassingen op bouwde, hoe moeilijker deze omschakeling. Op organisatieniveau zijn de conversiekosten vaak veel hoger dan de baten van een omschakeling. Bijna een derde van de gebruikers van een wegenbestand werkt op eigen (geometrisch verbeterde) gegevens.

  Dat deelnemers niet hetzelfde wegenbestand gebruiken, is inefficiënt voor de algemene werking van het samenwerkingsverband. Bij de uitwisseling van geografische informatie is het noodzakelijk dat de betrokken partijen gebruik maken van dezelfde referentiegegevens. Zo niet, gaat er kostbare tijd verloren bij het proberen aan elkaar koppelen van de niet-compatibele gegevens.

  Samengevat kunnen we stellen dat het Wegenregister moet voldoen aan volgende vereisten:

  • alle wegen bevatten (ook de zogenaamde trage wegen);
  • zowel algemeen bruikbaar zijn (visualisatie en eenvoudige raadpleging toelaten) als netwerkanalyse toelaten;
  • stabiel zijn, zodat eigen gegevens er kunnen aan gekoppeld worden;
  • minstens officiële straatnamen, wegnummers en wegindeling bevatten, maar ook informatie over de wegbeheerder;
  • verrijkt kunnen worden met verkeersattributen ten behoeve van mobiliteitsstudies en routeringsfunctionaliteit;
  • steeds de actuele terreinsituatie zo goed mogelijk benaderen.

  Visie

  Aangezien objectreferentie als prioritair gebruiksdoel wordt vooropgesteld, staat eenduidige registratie van welgedefinieerde objecten centraal in de opbouw van de databank. Deze registratie staat eveneens toe de historiek van deze objecten bij te houden.
  Wat geometrie betreft, wordt er gestreefd naar een middenschalige nauwkeurigheid (cf. de middenschalige kleurenorthofoto's).