Op zoek naar organisatiegegevens over de Vlaamse overheid? U vindt hier alle basisinformatie over de entiteiten, hun afdelingen, het management, de verschillende hoedanigheden in de organisaties en de toepassingsgebieden die de publieke sector definiëren.

Wegwijs-applicatie

Hier vindt u Wegwijs, het Organisatiesregister van de overheid. Via de applicatie kan u de databank globaal consulteren.

Contactinformatie

Als u op zoek bent naar contactinformatie van één van onze entiteiten, vindt u deze hier terug.

Hoedanigheden en mandaten

Om de goede werking van de Vlaamse organisatie te verzekeren, nemen we als ambtenaar vaak verschillende hoedanigheden en/of mandaten op. 
Binnen Wegwijs hebben we de ambitie om die hoedanigheden en mandaten die organisatie-gebonden zijn te inventariseren. Hier vindt u meer informatie daarover.

Regelgeving m.b.t. organisaties

De structuur en omvang van de Vlaamse publieke sector kent zijn oorsprong in regelgeving op verschillende niveaus. Hier vindt u inzicht in dergelijke regelgeving en hoe zich dit concreet vertaalt in de organisatiestructuur.

Projectinformatie

Hier vindt u informatie over Wegwijs. De visie erop? Wat zijn de spelregels?

Begrippenkader

Het gebruik van begrippen met meerdere betekenissen kan verwarrend zijn. Om misverstanden te voorkomen stelden we regels op i.v.m. semantiek (OSLO²) en een lexicon, u kan beiden hier terugvinden.