chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Werfreserves Vlaamse overheid

  Is je departement of agentschap op zoek naar een dossierbehandelaar, beleidsmedewerker, jurist of HR-profiel? Maak dan gebruik van de werfreserves die het Agentschap Overheidspersoneel ter beschikking stelt. Dit laat je toe om snel iemand aan te werven. De informatie op deze webpagina is relevant voor HR-verantwoordelijken binnen de diensten van de Vlaamse overheid.

  Beschikbare werfreserves

  Op basis van voorgaande wervingen blijkt dat deze functies vaak geworven worden binnen de Vlaamse overheid. Om een snelle werving van deze profielen mogelijk te maken werden werfreserves aangelegd.

  Dossierbehandelaar (niveau B, rang B1)

  De werfreserve telt een 30-tal kandidaten die minstens 2 jaar ervaring hebben in het behandelen van dossiers, vlot overweg kunnen met courante office-toepassingen en kennis hebben van de structuur en werking van de Vlaamse overheid.

  De kandidaten hebben een abstracte redeneertest, nauwkeurigheidstest en persoonlijkheidsvragenlijst afgelegd. Daarnaast doorliepen ze ook een competentiescreening waar de competenties klantgerichtheid (niv. 1), samenwerken (niv. 1), verantwoordelijkheid nemen (niv. 1), oordeelsvorming (niv. 1), analyseren (niv. 2) en zorgvuldigheid (niv. 2) bevraagd werden.

  Beleidsmedewerker (A1)

  Voor deze functie werden twee werfreserves aangelegd. De eerste werfreserve telt een 30-tal kandidaten, de tweede een 80-tal. Wil je dit profiel werven, dan doen we eerst een oproep aan de eerste werfreserve. Enkel wanneer daar geen (geschikte) kandidaten zijn, kan de tweede werfreserve geraadpleegd worden.

  De kandidaten hebben een masterdiploma en minstens 1 jaar ervaring in een beleidsfunctie. Verder kunnen zij vlot overweg met courante office-toepassingen en hebben ze kennis van de structuur en werking van de Vlaamse overheid.

  De kandidaten hebben een abstracte redeneertest en persoonlijkheidsvragenlijst afgelegd. Daarnaast doorliepen ze ook een competentiescreening waar de competenties verantwoordelijkheid nemen (niv. 1), inleving (niv. 2), samenwerken (niv. 3), netwerken (niv. 2), visie (niv. 2), innoveren (niv. 2) en klantgerichtheid (niv. 1) bevraagd werden.

  Jurist (A1)

  Voor deze functie werden twee werfreserves aangelegd die elk uit een 30-tal kandidaten bestaan. Wil je dit profiel werven, dan doen we eerst een oproep aan de eerste werfreserve. Enkel wanneer daar geen (geschikte) kandidaten zijn, kan de tweede werfreserve geraadpleegd worden.

  De kandidaten hebben een masterdiploma kunnen vlot overweg met courante office-toepassingen en hebben kennis van de structuur en werking van de Vlaamse overheid.

  De kandidaten hebben een abstracte redeneertest en persoonlijkheidsvragenlijst afgelegd. Daarnaast doorliepen ze ook een competentiescreening waar de competenties verantwoordelijkheid nemen (niv. 2), communiceren (niv. 2), analyseren (niv. 2), inleving (niv. 1), netwerken (niv. 2) en klantgerichtheid (niv. 2) bevraagd werden.

  HR BP (A2)

  De werfreserve telt een 14 kandidaten, intern en extern, die minstens 6 jaar ervaring hebben in verschillende HR-domeinen en ervaring hebben met verander- en projectmanagement.

  De kandidaten hebben een skypegesprek afgelegd waarbij hun motivatie, inzicht in de functie en presentatievaardigheden bevraagd werden. Daarnaast doorliepen ze ook een assessment center waar de competenties verantwoordelijkheid nemen (niv. 2), samenwerken (niv. 2), analyseren (niv. 3), oordeelsvorming (niv. 3), klantgerichtheid (niv. 2) en visie (niv. 2) bevraagd werden.

  HR-generalist (A1)

  De werfreserve telt een 30-tal kandidaten, intern en extern, die ervaring hebben in HR.

  De kandidaten hebben een psychotechnische screening afgelegd met een redeneerproef en een postbakoefening. Daarnaast doorliepen ze ook een competentiescreening waar de competenties verantwoordelijkheid nemen (niv. 2), samenwerken (niv. 2), analyseren (niv. 2), oordeelsvorming (niv. 2), klantgerichtheid (niv. 2), initiatief (niv. 2) en visie (niv. 1) bevraagd werden.

  Voordelen

  ... voor je departement of agentschap

  • Korte doorlooptijd: de kandidaten in de werfreserve hebben al een deel van de selectieprocedure doorlopen en moeten enkel nog een eindselectie doorlopen voor een concrete vacature.
  • Eigen accenten: je entiteit kan accenten leggen bij die eindselectie.
  • Ruime inzetbaarheid: de werfreserves zijn 1 jaar geldig en kunnen zowel gebruikt worden voor statutaire als contractuele tewerkstellingen.

  ... voor de kandidaat

  • De kandidaten kunnen meerdere aanbiedingen krijgen. Door deel te nemen aan de eindselectie maken zij kans op een concrete functie bij een entiteit.

  Kostprijs

  Wie betaalt een kostprijs?

  • departementen of agentschappen die niet zijn aangesloten bij het Selectiecentrum
  • departementen of agentschappen die enkel aangesloten zijn bij het Selectiecentrum voor statutaire wervingen, maar niet voor contractuele wervingen, betalen ook een kost indien zij contractueel werven.

  Goed om te weten: voor departementen of agentschappen die zijn aangesloten bij het Selectiecentrum is het gebruik van de werfreserves gratis.

  Berekening kostprijs

  grafische_voorstelling_kost_werfreserve

  De kost is tweeledig

  1. Kost per kandidaat

  • vaste kost
  • per werfreserve bepaald op basis van de kosten die gemaakt werden in module 1 en 2, nl. de kost voor de afgelegde testen en de kost voor de competentiescreening (module 2)

  2. Kost oproep

  • variabele kost
  • afhankelijk van module 3
  • per oproep bepaald op basis van het aantal gesprekken, de rapportering en administratie (voor module 3)

  Bijvoorbeeld: agentschap X wil een oproep doen uit de werfreserve van jurist. Voor deze oproep zijn vier kandidaten geïnteresseerd en zij worden uitgenodigd voor module 3. Uiteindelijk komt één kandidaat in dienst. Totale kost = (1) 164 euro + (2) 526 euro = 690 euro.

  Hoe beroep doen op deze werfreserves?

  • 1

   Vraag aan in Vlimpers

   Je kunt een oproep uit een werfreserve aanvragen via de module Rekrutering van Vlimpers. Je vindt de module terug op de startpagina van Vlimpers. 

   Opgelet: Bestaat de functie nog niet in 'profielbeheer'? Maak die dan eerst aan in de Module profielbeheer van Vlimpers. Hulp nodig? Lees in de Vlimpershandleiding hoe je dit doet. Doe vervolgens je aanvraag voor een oproep uit de werfreserve.

  • 2

   Bespreek je behoeften en de procedure met het Selectiecentrum

   Een selectieverantwoordelijke van het Selectiecentrum neemt contact met je op om de timing en de selectieprocedure te bespreken. Zo kan je bijkomende deelnemingsvoorwaarden bepalen voor de kandidaten uit de werfreserve en kan je bepalen welke criteria beoordeeld worden in de eindselectie (motivatie, verwachtingen, inzetbaarheid, bijkomende persoonsgebonden competenties of bijkomende vaktechnische competenties).

  • 3

   Oproep kandidaten en eindselectie

   • De selectieverantwoordelijke legt je vacature voor aan de werfreserve via een schriftelijke oproep.
   • Geinteresseerde kandidaten kunnen binnen de week (of anderhalve week in een vakantieperiode) hun interesse kenbaar te maken.
   • De kandidaten worden uitgenodigd voor de eindselectie. Zowel een selectieverantwoordelijke als een vertegenwoordiger uit jouw entiteit zijn daarbij aanwezig.
  • 4

   Kies een geschikte kandidaat

   Je maakt een gemotiveerde keuze.

  Contact

  Meer informatie of een vraag?

  Lisa Naessens
  Selectieverantwoordelijke
  Dienstencentrum Talent - Selectiecentrum
  lisa.naessens@kb.vlaanderen.be - 0490 49 98 33