chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Werkgroep interne controle

  Opdracht

  De werkgroep interne controle heeft van de Vlaamse Regering de opdracht gekregen de leidraad interne controle/organisatiebeheersing verder te verfijnen en te optimaliseren, zodat de leidraad een nuttig instrument wordt bij het uitvoeren van bestaande doelstellingen m.b.t. interne controle. Naast de werkgroep interne controle bestaat er ook een technische werkgroep interne controle (TWIC) die de dagdagelijkse opvolging van het organisatiebeheersingsbeleid voor zijn rekening neemt.  De werkgroep interne controle wordt samengeroepen in functie van de noodzaak en op vraag van de technische werkgroep interne controle. De beslissingen van de TWIC worden voorgelegd aan de leden van de WIC.

  Samenstelling

  De werkgroep interne controle bestaat uit de volgende leden:

  • Martin Ruebens, voorzitter, Departement Kanselarij en Bestuur
  • Birgitt Van Nerum, Departement Financiën en Begroting
  • Peter Van Den Neucker, Departement Financiën en Begroting
  • Kabinet minister-president 
  • Kabinet minister van Bestuurszaken
  • Kabinet minister Financiën en Begroting
  • Mark Vandersmissen, Audit Vlaanderen
  • Jo Fransen, Audit Vlaanderen
  • Kurt Debruyne, Inspectie van Financiën
  • Leo Van Loo, VUTG
  • Tina Ponjaert, beleidsdomein Onderwijs en Vorming
  • Bart Van Hoorebeeck, Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
  • Lieven Tydgat, Rekenhof
  • Jan Debucquoy, Rekenhof
  • Lieven Acke, Instituut van de Bedrijfsrevisoren